Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất tại địa bàn thành phố Thái Nguyên

Luận văn: Công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất tại địa bàn thành phố Thái Nguyên

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Chúng ta biết, đất đai vừa là bất động sản, vừa là yếu tố có tính chất quyết định để một tài sản đƣợc coi là một bất động sản. Đất đai có vai trò quyết định cho sự tồn tại, phát triển của xã hội loài ngƣời; là tài nguyên vô cùng quý giá, là nơi cƣ trú của động thực vật và con ngƣời trên trái đất; là tƣ liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt không gì thay thế đƣợc. Vì vậy, đất đai có thể coi là xuất phát điểm, yếu tố cơ bản của đời sống và quá trình sản xuất xã hội. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trƣờng hiện nay ở nƣớc ta, đất đai đƣợc sử dụng vào đời sốngkhông chỉ là cơ sở sản xuất, phục vụ sinh hoạt, mà còn là tài sản có giá trị lớn để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất. Cùng với các điều kiện tự nhiên khác, đất đai là một trong những cơ sở để hành thành nên các vùng kinh tế của đất nƣớc nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nhất, đáp ứng nhu cầu đời sống kinh tế xã hội của đất nƣớc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do vậy, yêu cầu quản lý Nhà nƣớc về quyền sử dụng đất là một vấn đề trở nên ngày càng cấp thiết. Tuy nhiên, đất đai ở nƣớc ta lại thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc thống nhất quản lý, nên việc lƣu chuyển đất đai trên thị trƣờng chỉ là sự lƣu chuyển về quyền sử dụng đất mà thôi. Công tác quản lý Nhà nƣớc về quyền sử dụng đất có tầm quan trọng đối với kinh tế xã hội của mỗi quốc gia nói chung và địa phƣơng nói riêng. Tại Việt nam, quốc gia đứng thứ 46 toàn cầu về mật độ dân số, thì giá trị quyền sử dụng đất ngày càng có tính thời sự. Đặc biệt, thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên là địa phƣơng đang trên đà phát triển, tốc độ đô thị hoá nhanh, các dự án đang đƣợc triển khai ngày càng nhiều, công tác quản lý Nhà nƣớc về quyền sử dụng đất đã đạt đƣợc nhiều thành tựu song cũng còn nhiều vấn đề cần tăng cƣờng cải tiến.

 

MÃ TÀI LIỆU: 51802

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About admin

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *