Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Chùa Ông của người Hoa thành phố Cần Thơ, HAY

Luận văn: Chùa Ông của người Hoa thành phố Cần Thơ, HAY

1. Lý do chọn đề tài Ngay từ đầu thế kỷ XX, Cần Thơ được xem là một trong những vị trí trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù Cần Thơ không có những thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng như: Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn,…, nhưng Cần Thơ lại có những điểm du lịch mang đặc trưng tự nhiên miền sông nước như chợ nổi trên sông, vườn trái cây (như Mỹ Khánh, Phong Điền…), cánh đồng phù sa, cù lao ven sông và nhiều điểm du lịch khác, bên cạnh là các di sản văn hóa phi vật thể (đờn ca tài tử, dù kê..), di sản văn hóa vật thể (nhà cổ, đình cổ, chùa cổ, miếu cổ v.v.). Trong số các di tích văn hóa vật thể, tiêu biểu phải kể di tích kiến trúc – mỹ thuật Chùa Ông (Quảng Triệu Hội Quán) tại Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ (Tên gọi Quảng Triệu Hội Quán, là hội quán của một nhóm người Hoa ở hai phủ Quảng Châu và Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc lập ra. Tuy nhiên, tên gọi chùa Ông là thông dụng, vì đối tượng được thờ giữa chính điện là Quan Thánh). Đó là những tài sản vô giá chứa đựng đầy đủ những tinh hoa, trí tuệ, tài năng của người dân Cần Thơ nói riêng, người Việt Nam nói chung và là bằng chứng cụ thể, sinh động về lịch sử lâu đời của mỗi dân tộc, mỗi vùng, miền. Chùa Ông là điểm thu hút khá đông khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm vùng đất Tây Đô. Ngôi chùa là nơi lưu giữ cho đời sau những giá trị mà người đi trước đã tạo nên, và cùng với các danh thắng khác làm nên vẻ đẹp phong phú của mảnh đất này. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu bản chất và giá trị văn hóa trong kiến trúc và tín ngưỡng của một di tích lịch sử là một phần không thể thiếu trong xu hướng hiện nay. Điều đó đã tạo cơ hội và thách thức cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của di tích góp phần vào việc giữ gìn bản sắc dân tộc và tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Khi tìm hiểu về di tích lịch sử văn hóa chùa Ông tôi nhận thấy có khá nhiều bài viết liên quan đến kiến trúc chùa Ông và tín ngưỡng của người Hoa ở vùng đất
13. -2- Cần Thơ. Song các bài viết, các công trình nghiên cứu chỉ đề cập đến một khía cạnh nào đó hay dừng lại ở từng lĩnh vực. Do vậy, việc nghiên cứu một cách tòan diện, đầy đủ về chùa Ông là một việc làm có ý nghĩa. Nó góp phần hiểu rõ vai trò, giá trị và định hướng bảo tồn chùa Ông, đáp ứng kịp thời nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố. Là người có nhiều năm công tác trong ngành văn hóa, có những tìm hiểu bước đầu về chùa Ông nên được nghiên cứu sâu hơn về chùa Ông dưới gốc độ kiến trúc và tín ngưỡng là một thôi thúc đối với tôi. Vì thế tôi chọn đề tài “Chùa Ông (Quảng Triệu Hội Quán) của người Hoa thành phố Cần Thơ” làm luận văn thạc sĩ ngành văn hóa học, với mong muốn luận văn sẽ góp phần cung cấp một cái nhìn chuẩn xác hơn và phát huy tốt hơn các giá trị của chùa Ông trong đời sống xã hội hiện tại thông qua việc vận dụng những kiến thức đã học từ nhà trường vào hoạt động thực tiễn tại chùa Ông. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Về đề tài kiến trúc chùa Ông của người Hoa ở thành phố Cần Thơ đã có một số công trình ấn phẩm đề cập như sau: 1. Trần Phỏng Diều (2008), Chùa Hoa ở Cần Thơ, NXB Văn nghệ, Hội Văn học Nghệ thuật TP Cần Thơ. Trình bày sơ lược về quá trình hình thành vùng đất Cần Thơ, quá trình định cư của người Hoa ở Cần Thơ và sự hình thành các ngôi chùa. Khảo sát các vị thần được thờ trong chùa, các lễ hội trong các ngôi chùa Hoa, cách bày trí, kiểu kiến trúc… 2. Tống Kim Sơn (2004), Văn hóa vật chất và tổ chức xã hội của người Hoa ở Cần Thơ, Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học, Tp. Hồ Chí Minh. Luận văn nghiên cứu về đời sống văn hóa, xã hội, phong tục, trang phục,… của người Hoa ở thành phố Cần Thơ. 3. Nguyễn Thị Ngọc Hân (2012), Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Ông, NXB Đại học Cần Thơ. Giới thiệu chung về kiến trúc, mỹ thuật, các vị thần được phối tự,…
14. -3- nhưng chưa đi sâu phân tích đặc trưng văn hóa của sinh họat tín ngưỡng, kiến trúc gắn với chùa Ông, làm cơ sở cho việc đánh giá, đề xuất quản lý văn hóa ở địa phương. 4. Phạm Mai Hùng (2003), Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội. Tuyển chọn những bài viết của PGS.TS Phạm Mai Hùng đề cập tơi nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực di sản văn hóa, giúp người nghiên cứu có thêm kiến thức, giải pháp về công tác bảo tồn bảo tàng. 5. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh Cần Thơ (2002), Địa chí Cần Thơ, cung cấp những thông tin về vùng đất Cần Thơ từ khi thành lập. 3. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chính: phân tích đánh giá bản chất và giá trị tín ngưỡng, kiến trúc – mỹ thuật chùa Ông (Quảng Triệu Hội Quán) quận Ninh Kiều dưới góc nhìn văn hóa học. Các mục tiêu cụ thể: Luận văn nghiên cứu nhằm xác định khái niệm về chùa, di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc, tín ngưỡng, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa để làm cơ sở nghiên cứu về kiến trúc chùa Ông và tín ngưỡng của người Hoa ở Cần Thơ. Xác định giá trị văn hóa của chùa Ông qua công trình kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật thư pháp, lễ hội còn lưu giữ tại chùa. Qua đó góp phần làm sáng tỏ những nét kiến trúc đặc trưng cũng như tín ngưỡng của người Hoa còn lưu giữ trên mảnh đất Cần Thơ. Phân tích vai trò, vị trí của chùa Ông trong đời sống văn hóa đô thị để rút ra những điểm mạnh, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu đối với công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa chùa Ông trong việc đón khách thập phương đến viếng chùa. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa của cộng đồng người Hoa đang đóng góp công sức cho công cuộc xây dựng địa
15. -4- phương Cần Thơ ngày càng giàu mạnh và phong phú bản sắc trong quá trình chuyển mình lên thành đô thị trung tâm động lực của đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững. Nghiên cứu, phân tích, làm rõ những đặc trưng kiến trúc, mỹ thuật và tín ngưỡng ở chùa Ông để có thể làm bài học kinh nghiệm cho các trường hợp và địa bàn khác. Giúp Ban Quản lý di tích thành phố Cần Thơ – đơn vị trực thuộc của cơ quan tác giả, có chức năng nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa của các dân tộc trên địa bàn thành phố Cần Thơ có thêm những hiểu biết và cứ liệu để tiến hành công tác ngày càng thuận lợi. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: để thực hiện đề tài này, tác giả đã hệ thống tư liệu và nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa. Trong quá trình nghiên cứu luận văn sử dụng một số phương pháp: Phương pháp hệ thống và liên ngành là phương pháp xuyên suốt trong quá trình giải quyết các bình diện cụ thể của luận văn, chẳng hạn nhìn theo lịch đại, đồng đại, góc nhìn địa văn hóa, văn hóa tín ngưỡng, quản lý văn hóa v.v.. Với phương pháp này sẽ giúp nhận diện sự vật, hiện tượng một cách hệ thống trong bối cảnh không gian, nhóm tộc người và quá trình lịch sử – xã hội để làm nổi bật kiến trúc chùa Ông và tín ngưỡng của người Hoa ở Cần Thơ. Phương pháp so sánh nhằm so sánh, đối chiếu các đặc điểm của chùa Ông với các chùa của người Hoa có chức năng tương tự ở trong và ngoài thành phố để tìm ra mối quan hệ hay những nét tương đồng, khác biệt về kiến trúc, tín ngưỡng giữa những nhóm người Hoa. Từ đó, hiểu thêm về vai trò, giá trị của chùa Ông ở Cần Thơ. Phương pháp phỏng vấn sâu để lắng nghe những tiếng nói từ cộng đồng người Hoa về những sự kiện ảnh hưởng, làm biến đổi phong tục tập quán, lối sống. Từ đó giúp cho chùa Ông tìm ra những bước đi thích hợp cho mình.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10136

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *