Home / Đại học - Cao đẳng / Luận văn: Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã huyện Phúc Thọ, 9đ

Luận văn: Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã huyện Phúc Thọ, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong hệ thống chính trị của chúng ta, chính quyền cấp xã (cấp cơ sở) có một vị trí rất quan trọng, là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo cho các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện trong cuộc sống. Tuy nhiên, chính quyền cấp xã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hiệu lực và hiệu quả nếu thiếu một đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vững vàng về chính trị, có đạo đức trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực để thực hiện các công việc được giao. Như vậy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp xã. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm trong suốt quá trình xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân đến nay. Bước vào thời kỳ đổi mới, kể từ khi có Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) và sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng càng trở nên bức thiết, đòi hỏi phải nghiên cứu một cách sâu sắc về chất lượng đội ngũ cán cán bộ, công chức cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy nhiên, ở cấp xã hiện nay, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên cả nước nói chung và ở huyện Phúc Thọ nói riêng còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém cả về số lượng và chất lượng. Một trong số những hạn chế đó là: trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã còn non kém chưa
11. 2 đáp ứng được với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt là về năng lực quản lý nhà nước, quản lý xã hội, kỹ năng thực thi công vụ, cũng như khả năng vận dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý, công việc chuyên môn, nghiệp vụ vẫn còn nhiều hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã còn mang tính bảo thủ, trì trệ, trông chờ, ỷ lại, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc còn yếu. Một bộ phận cán bộ, công chức còn quan liêu, tham nhũng, cục bộ, bè phái, sách nhiễu nhân dân, vi phạm đạo đức lối sống…làm giảm hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước. Tình trạng hẫng hụt các thế hệ cán bộ, công chức ở cấp xã còn khá phổ biến, thiếu đội ngũ nòng cốt kế cận có trình độ chuyên môn cao và các chuyên gia hoạch định chính sách ở cơ sở. Mặt khác, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hàng ngày phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng và phức tạp, liên quan đến tất cả mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Vì vậy, nếu đội ngũ này thiếu phẩm chất và năng lực sẽ gây những hậu quả tức thời và nghiêm trọng về nhiều mặt cho các địa phương nói riêng và cho cả nước nói chung. Chính vì vậy, đứng trước yêu cầu của công cuộc phát triển kinh tế – xã hội thì chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã càng phải được quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, tác giả xin chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn cao học của mình. 2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã được các nhà nghiên cứu khoa học x

 

MÃ TÀI LIỆU: 1069

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ

TÓM LƯỢC DỰ ÁN.  Công ty tư vấn và dịch vụ tin học TTT …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *