Luận văn: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng tại chi cục thuế Quận 10

Luận văn quản trị kinh doanh

1.1 TÍNH CẤP THIẾT ĐỀ TÀI Việt Nam đang chuyển đổi từ nền hành chính cai trị sang nền hành chính phục vụ để đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế Trong nền hành chính phục vụ, sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ hành chính vừa là cái đích cần hƣớng đến đồng thời cũng là thƣớc đo đánh giá hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan hành chính nhà nƣớc Có thể nói, đề cao sự thỏa mãn của khách hàng đã trở thành sứ mệnh phát triển chung của mọi cơ quan hành chính nhà nƣớc Mục tiêu của toàn ngành thuế là phục vụ khách hàng tốt nhất, đảm bảo khách hàng hài lòng với các dịch vụ hành chính thuế Nhằm mục tiêu tăng cƣờng chất lƣợng phục vụ của khu vực dịch vụ công thì việc hoàn thiện hóa hệ thống văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hình ảnh của cán bộ, nhân viên, công chức, hiện đại hóa cơ sở vật chất là các mục tiêu quan trọng Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị nhà nƣớc đã có nhiều nỗ lực trong chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020, trong đó có nội dung “Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nƣớc; hầu hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nƣớc đƣợc thực hiện trên môi trƣờng điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên các ứng dụng truyền thông đa phƣơng tiện; hầu hết các dịch vụ công đƣợc cung cấp trực tuyến trên mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phƣơng tiện khác nhau” Việc ứng dụng công nghệ thông tin là mục tiêu quan trọng góp phần nâng cao chất lƣợng phục vụ, đơn giản hóa thủ tục kê khai thuế, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu chi phí, tiến tới việc kê khai, nộp thuế hoàn toàn bằng điện tử của dịch vụ công nói chung và của ngành thuế nói riêng Ngành thuế nói chung và Chi cục thuế Quận 10 nói riêng đã tiến hành triển khai việc kê khai thuế qua mạng với tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Là một quận trung tâm TP Hồ Chí Minh với chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc triển khai kê khai thuế qua mạng gặp không ít khó khăn Phần lớn các doanh nghiệp
14. 2 đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận chủ yếu là dạng doanh nghiệp kinh doanh vừa và nhỏ nên việc áp dụng công nghệ thông tin, thay đổi quy trình có nhiều khó khăn do nhận thức của doanh nghiệp về lợi ích của việc kê khai thuế qua mạng cũng nhƣ ứng dụng công nghệ thông tin Từ đó nâng cao chất lƣợng phục vụ của Chi cục thuế Quận 10 Quy trình kê khai thuế qua mạng đã phần nào phát huy hiệu quả, không những trong việc tạo môi trƣờng thuận lợi, thân thiện cho doanh nghiệp mà còn đem lại lợi ích cho cơ quan quản lý thuế Vì vậy, cần thiết phải có một nghiên cứu cụ thể để nắm bắt đƣợc sự hài lòng của các đối tƣợng doanh nghiệp trong việc tiếp nhận hệ thống kê khai thuế qua mạng với mục đích nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, nhằm đƣa ra các chính sách, quy định phù hợp hơn với đối tƣợng khách hàng này Chính từ nhu cầu thực tế đó tác giả nghiên cứu đề “Các yếu tố ảnh hưởng đến Sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh” đƣợc nghiên cứu nhằm đáp ứng đúng những phân tích nêu trên 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu chung: Phân tích các nhân tố nào ảnh hƣởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. 1.2.2 Mục tiêu chi tiết Để đạt mục tiêu chung, tác giả cần đạt các mục tiêu cụ thể nhƣ sau: Khám phá các nhân tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua số liệu khảo sát sẽ phân tích, tổng hợp và đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh theo từng khía cạnh. Đƣa ra các kiến nghị về các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7332

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

1 thought on “Luận văn: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng tại chi cục thuế Quận 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *