Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Bồi dưỡng phương pháp tác phong công tác của đội ngũ điều tra viên

Luận văn: Bồi dưỡng phương pháp tác phong công tác của đội ngũ điều tra viên

1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, của lực lượng công an nhân dân, trong đó có đội ngũ điều tra viên. Đội ngũ ĐTV thuộc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu là những người trực tiếp tiến hành điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự. Do đó PPTPCT là yếu tố cơ bản cấu thành chất lượng người ĐTV, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của họ. PPTPCT có mối quan hệ biện chứng với phẩm chất, năng lực và được hình thành, phát triển thông qua giáo dục, học tập, rèn luyện và phát triển hoàn thiện thông qua hoạt động thực tiễn của người ĐTV. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta coi đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng nói chung PPTPCT của cán bộ, đảng viên nói riêng, nhất là cán bộ cấp cơ sở là một nhiệm vụ, nội dung cơ bản của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực tiễn cho thấy hiệu lực, hiệu quả của công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tùy thuộc một phần quan trọng vào phẩm chất, năng lực, PPTPCT của ĐTV. Để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, ĐTV không chỉ có phẩm chất tốt, năng lực giỏi mà còn phải có PPTPCT khoa học. PPTPCT là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên chất lượng, bảo đảm cho ĐTV hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Nhận thức được vai trò to lớn của đội ngũ ĐTV, những năm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều chủ trương, biện pháp để nâng cao phẩm chất, năng lực và bồi dưỡng PPTPCT cho đội ngũ ĐTV. Song do nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác bồi dưỡng PPTPCT của đội ngũ ĐTV vẫn còn những hạn chế, bất cập cả về nhận thức, trách nhiệm của chủ thể, nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng, chậm đổi mới, chưa phù 3
6. hợp với đối tượng, chưa bám sát thực tiễn của các đơn vị. PPTBCT của đội ngũ ĐTV vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém nhất định. Hiện nay, tình hình đất nước và tỉnh Bạc Liêu bên cạnh những thời cơ, vận hội mới, những nguy cơ và các mối đe doạ đối với an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ngày càng gia tăng. Các thế lực thù địch và các phần tử chống đối, ráo riết đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, gây sức ép về chủ quyền biển đảo. Hoạt động của các loại tội phạm ma tuý, sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường và các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng. Tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi phải xây dựng công an tỉnh Bạc Liêu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Trong đó phải coi trong xây dựng đội ngũ ĐTV có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao. Vì vậy, “Bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu hiện nay” là vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn và mang tính cấp thiết. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài * Một số công trình nghiên cứu về cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ liên quan đến đề tài Nguyễn Phú Trọng (2001): Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb CTQG, Hà Nội. Tác giả đã luận giải những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn chất lượng đội ngũ cán bộ; xác định những quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vũ Văn Hiền (2005), Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb CTQG, Hà Nội. Nguyễn Duy Hùng (2007), Luận cứ khoa học và một số giải pháp 4
7. nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ phường hiện nay, Nxb CTQG, Hà Nội. Nguyễn Quốc Tuấn, Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2004. Thang Văn Phúc (1998), Đạo đức, phong cáh làm việc của cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội. Nhìn chung các công trình chủ yếu bàn sâu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ nói chung trên các vấn đề cơ bản: Về vị trí, vai trò, trách nhiệm; phẩm chất, năng lực và vai trò, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ. Trần Danh Bích (1996), Xây dựng cơ cấu hợp lý đội ngũ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới., Luận án PTS Khoa học quân sự, Hà Nội. Tô Xuân Sinh, Dự báo chất lượng đội ngũ cán bộ ở các đơn vị cơ sở binh đoàn chủ lực trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2000 -2010, đề tài cấp cơ sở. Phạm Ngọc Thuỵ (2004), Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì ở Trường sĩ quan Lục quân 1 giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quân sự. Nhìn tổng quát các công trình đã khẳng định những quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, chỉ ra phương hướng, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay. Tư tưởng xuyên suốt của các công trình đều khẳng định sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ cả về phẩm châấtchính trị, đạo đức, năng lực và phong cách. Đây là những tài liệu có giá trị đối với việc xây dựng lực lượng công an nhân dân, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng công an nhân dân về phương pháp tác phong công tác . * Những công trình nghiên cứu liên quan đến bồi dưỡng phong cách, phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ Ở Liên Xô có các công trình của M.V. Tretrekin (1990) “Phong cách hoạt động nghề nghiệp của người cán bộ chính trị, Nxb Tiến Bộ Mátxcơva. M.M. Va 5
8. xe rơ (1985), Phong cách làm việc kiểu Lênin trong công tác và sự lãnh đạo của Đảng, Nxb Thông tin lý luận.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0438

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *