Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Bảo đảm quyền của người tham gia tố tụng theo pháp lý

Luận văn: Bảo đảm quyền của người tham gia tố tụng theo pháp lý

1. Lý do lựa chọn đề tài Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật” [17, tr. 14]. Để hoạt động của các cơ quan tư pháp đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Nhà nước được tổ chức, quản lý bằng pháp luật; đề cao các giá trị nhân văn, tôn trọng và bảo đảm quyền của con người, quyền công dân. Trong các quyền con người thuộc lĩnh vực tư pháp hình sự thì quyền của người TGTT là vấn đề được quan tâm trong cả lĩnh vực khoa học và thực tiễn pháp lý. Nhất là vấn đề bảo đảm cho quyền của họ được thực thi một cách nghiêm chỉnh trong thực tiễn. Trong BLTTHS Việt Nam năm 2003, người tham gia TTHS có nhiều loại khác nhau và trong khoa học pháp lý cũng chưa có sự thống nhất triệt để. Tuy nhiên thực tế cho thấy, có người trong hoạt động TTHS thì có quyền tham gia, có người có nghĩa vụ phải tham gia và có người tham gia chỉ nhằm bảo đảm pháp chế XHCN. Trong đó, người tham gia TTHS theo nghĩa vụ pháp lý thường ở vị thế yếu trong hoạt động TTHS. Cho nên, bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý là vấn đề quan trọng góp phần giúp cơ quan THTT giải quyết VAHS được khách quan, thuận lợi và đúng pháp luật. Thực tiễn giải quyết VAHS trong những năm qua cho thấy, mặc dù BLTTHS đã có những quy định về quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý nhưng vẫn còn bất cập và chưa có những quy định cần thiết để bảo đảm thực hiện có hiệu quả. Thực tiễn bảo đảm quyền của người TGTT chủ yếu chỉ thực hiện được đối với bị can, bị cáo mà chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người TGTT khác, trong đó có người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý.
10. 2 Các cơ quan THTT, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý nhưng vẫn còn những vi phạm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, chưa bảo đảm thực hiện đúng đắn quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý trong TTHS Việt Nam. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý chưa hoàn thiện; các văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu thống nhất; chưa có cơ chế thực thi pháp luật bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý một cách đồng bộ. Nhận thức của người THTT và sự thực hiện của cơ quan THTT về bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý còn hạn chế. Người TGTT luôn ở vị thế yếu nên ít được quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, cho nên việc nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận và thực tiễn bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý, để đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả trong thực tiễn áp dụng là vấn đề cấp thiết. Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý trong TTHS Việt Nam’’ làm đề tài luận án tiến sĩ luật học của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích Làm rõ lý luận và thực tiễn bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý trong TTHS Việt Nam; đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý trong TTHS Việt Nam. 2.2. Nhiệm vụ Để đạt được mục đích nêu trên, trong quá trình nghiên cứu luận án cần làm rõ những vấn đề sau đây: – Nghiên cứu làm rõ lý luận về người TGTT và người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý; khái niệm, cơ sở, cơ chế, các yếu tố bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý trong TTHS Việt Nam; Vấn đề bảo đảm quyền của
11. 3 người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý của một số nước trên thế giới. – Khảo sát làm rõ thực trạng quy định pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý trong TTHS Việt Nam; – Khảo sát làm rõ thực trạng bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý trong TTHS Việt Nam; – Nghiên cứu đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế của pháp luật, thực tiễn bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý trong TTHS; – Đề xuất, kiến nghị các giải pháp tăng cường bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý trong TTHS Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu vấn đề bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý trong TTHS Việt Nam gồm NLC, NGĐ, NPD. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Quy định về quyền và bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý trong TTHS Việt Nam (trọng tâm nghiên cứu BLTTHS 2003); Thực tiễn bảo đảm quyền của người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý trong TTHS Việt Nam từ năm 2005 đến 2013 (Tập trung nghiên cứu nội dung bảo đảm quyền của NLC,

 

MÃ TÀI LIỆU: 10114

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *