Home / Luận án Tiến sĩ / Luận án: Xây dựng đội ngũ giảng viên các trường ĐH ở Tây Nguyên

Luận án: Xây dựng đội ngũ giảng viên các trường ĐH ở Tây Nguyên

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà tư tưởng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng đội ngũ nhà giáo (ĐNNG) là một trong những nội dung quan trọng thể hiện lý tưởng sâu xa của Người về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ sự cần thiết phải xây dựng nền giáo dục mới, trong đó có giáo dục đại học (GDĐH), và coi đây là một trong những điều kiện căn bản, quyết định sự độc lập, giàu mạnh của đất nước, để sánh vai với các cường quốc năm châu. Trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian, tâm huyết lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nền giáo dục cách mạng, trong đó có việc xây dựng đội ngũ nhà giáo. Thực tế trên đất nước ta đã hình thành một đội ngũ nhà giáo tâm huyết, tài năng đáp ứng yêu cầu xây dựng nền giáo dục mới, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những quan điểm về xây dựng ĐNNG trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh để lại vẫn có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng cần phải được nghiên cứu sâu hơn và quán triệt, vận dụng vào xây dựng đội ngũ giảng viên (ĐNGV) các trường đại học ở nước ta hiện nay. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ ra một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo là phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân
7. 2 chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu là một trong những nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học hiện nay. Tuy nhiên, thời gian qua, việc xây dựng đội ngũ giảng viên các trường đại học trong cả nước nói chung và các trường đại học ở Tây Nguyên nói riêng còn nhiều bất cập, hạn chế. Đó là sự thiếu hụt về số lượng, giảm sút về chất lượng, mất cân đối về cơ cấu đội ngũ giảng viên; một số giảng viên chưa theo kịp yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hiện nay, vùng Tây Nguyên có 4 trường đại học, đó là Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Yersin Đà Lạt và Trường Đại học Buôn Ma Thuột. Trong bối cảnh Tây Nguyên đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì vai trò của các trường đại học, cụ thể là đội ngũ giảng viên càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, đội ngũ giảng viên các trường đại học ở Tây Nguyên hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; tỉ lệ giảng viên có học hàm, học vị cao còn thấp; tỉ lệ giảng viên chưa đạt chuẩn cao; còn có sự mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề, dân tộc; số lượng giảng viên chưa đáp ứng qui mô đào tạo; môi trường làm việc chưa giữ chân và thu hút được giảng viên trình độ cao,… Để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, các trường đại học của vùng phải là những đầu tàu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao tri thức, khoa học – công nghệ. Thực tế đặt ra cần phải có những giải pháp khả thi để xây dựng ĐNGV các trường đại học ở Tây Nguyên đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Từ những lý do trên, nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề: “Xây dựng đội ngũ giảng viên các trường đại học ở Tây Nguyên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0906

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *