Home / Luận án Tiến sĩ / Luận án: Vai trò của chính trị cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

Luận án: Vai trò của chính trị cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Cùng với quá trình đổi mới phát triển của đất nước, về mặt lý luận cũng như thực tiễn chúng ta ngày càng nhận ra vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống chính trị (HTCT) cấp cơ sở. Trong những năm vừa qua HTCT cấp cơ sở đã trở thành chủ đề nghiên cứu đặc biệt quan trọng và hấp dẫn của nhiều ngành khoa học khác nhau, trong đó có Chính trị học. Việc thực hiện chương trình XDNTM đã tạo bước đột phá trong phát triển khu vực “tam nông”, nâng cao đời sống cho người dân. Qua thực tế XDNTM ở các địa phương có thể thấy, HTCT cấp cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, điều hành, vận động nhân dân tổ chức XDNTM ở mỗi địa phương. Địa phương nào phát huy được vai trò, thực hiện tốt chức năng của HTCT cấp cơ sở trong XDNTM thì địa phương đó nhanh chóng đạt được các mục tiêu và mang lại hiệu quả, tính bền vững của nó. Ngược lại, nơi nào vai trò của HTCT cấp cơ sở không được chú trọng và phát huy thì nơi đó không đạt các mục tiêu và hiệu quả của việc thực hiện chương trình XDNTM không cao, nhiều bất cập. Thực tiễn đã đặt ra những vấn đề cần có lời giải đáp như: HTCT cấp cơ sở đang có vai trò gì và được thể hiện như thế nào trong XDNTM? Làm thế nào để phát huy được vai trò của HTCT cấp cơ sở trong XDNTM? Thủ đô Hà Nội là địa phương có dân cư đông, địa bàn lớn và đa dạng. Tổng dân số của thành phố có khoảng 7.6 triệu dân, tuy nhiên khu vực nông thôn của Hà Nội hiện nay đang có tới 386 xã thuộc 18 huyện, với gần 4 triệu người dân sinh sống. Điều này vừa là nhân tố tạo nên lực hút, lợi thế; nhưng cũng đồng thời là lực đẩy, rào cản đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Mục tiêu yêu cầu của XDNTM ở Hà Nội luôn phải gắn bó chặt chẽ với quá trình đô thị hóa. Trong khi đó, không ít các xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM đều có xuất phát điểm rất thấp, có những xã là địa bàn miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mặc dù Hà Nội là địa phương đang dẫn đầu cả nước trong XDNTM, song, đạt chuẩn không đồng nghĩa với việc chỉ duy trì, mà hơn thế là phải nâng cao chất lượng NTM. Vấn đề đặt ra là HTCT cấp cơ sở ở Hà Nội có vai trò gì và vai trò đó được thực hiện như thế nào trong việc đem lại những kết quả tích cực trong XDNTM?. Bên cạnh đó, những bất cập, hạn chế, thách thức của HTCT cấp cơ sở khi thực hiện vai trò, chức năng XDNTM ở Hà Nội…đang là những vấn đề cần phải tiếp tục được nghiên cứu làm tỏ. Từ những lý do trên, tác giả lựa chọn chủ đề: Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong quá trình xây dựng nông thôn mới
2. 2 trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay làm đề tài nghiên cứu tiến sĩ Chính trị học. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án 2.1. Mục tiêu của Luận án Hệ thống hóa,phân tích cơ sở lý luận và khảo sát thực tiễn về các vai trò của HTCT cấp cơ sở trong quá trình XDNTM ở thành phố Hà Nội; trên cơ sở đó đề xuất các giảipháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của HTCT cấp cơ sở trong XDNTM trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 2.2. Nhiệm vụ của Luận án – Phân tích và làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của HTCT cấp xã trong XDNTM. – Khảo sát thực trạng thực hiện vai trò của HTCT cấp xã trong XDNTM trên địa bàn thành phố Hà Nội. – Phân tích các kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với vai trò của HTCT cấp xã trong XDNTM ở thành phố Hà Nội. – Đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò, tính hiệu quả của HTCT cấp cơ sở trong quá trình XDNTM ở thành phố Hà Nội. 3. Đốitượng,khách thể và phạm vi nghiên cứu của Luận án 3.1. Đối tượng nghiên cứu Vai trò của HTCT cấp cơ sở trong quá trình XDNTM. 3.2. Khách thể nghiên cứu HTCT cấp cơ sở, các tổ chức thuộc HTCT cấp cơ sở trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình XDNTM. 3.3. Phạm vi nghiên cứu + Thời gian nghiên cứu: từ năm 2010 đến nay + Không gian nghiên cứu: Các xã của các huyện ngoại thành Hà Nội. +07 vai trò của HTCT trong XDNTM 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của Luận án Để thực hiện được tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, nghiên cứu này sẽ vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu sau đây: 4.1. Phương pháp luận của Luận án Nghiên cứu vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh về sự vận dụng tính hợp lý, kế thừa, bổ sung sáng tạo về lý luận và thực tiễn cần phải giải quyết. Đặc biệt, bám sát các văn bản đường lối, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về HTCT cấp cơ sở và XDNTM. 4.2. Các phương pháp nghiên cứu Luận án Luận án sử dụng hệ thống phương pháp nghiên cứu của khoa học chính trị như: phương pháp cấu trúc-chức năng, phương pháp

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0787

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *