Home / Luận án Tiến sĩ / Luận án: Tuyên truyền giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ mẫu, HAY

Luận án: Tuyên truyền giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ mẫu, HAY

MỞ ĐẦU “Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi Đất nước có trong những c i “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ à ăn Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đ nh giặc … Những ai đã khuất Những ai bây giờ Yêu nhau và sinh con đẻ cái Gánh vác phần người đi trước để lại Dặn dò con cháu chuyện mai sau”… (Trích: “Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm) Hàng nghìn năm đã qua, lịch sử ựng nước và giữ nước của ân tộc, c ng là lịch sử mà cha ông ta… đời nối đời gìn giữ, trao truy n những gi trị văn hóa Đi qua “thời gian đằng đẵng, hông gian mênh mông”, qua mọi chế độ xã hội với biết ao thăng trầm, nồng đượm ấp iu ngay trong khói lửa của chiến tranh, từng lớp phù sa văn hóa được chắt chiu, bồi đắp ấy đã làm nên diện mạo của một n n văn hóa với vẻ đẹp rất riêng – n n văn hóa “ ản sắc Việt”; đồng thời trở thành nguồn sức sống mãnh liệt, sợi dây b n chặt cố kết cộng đồng trong quá khứ, hiện tại và tương lai Hồn cốt văn hóa Việt được chung đúc ởi rất nhi u yếu tố, là sự tổng hòa của những giá trị được hình thành, chắt lọc qua nhi u không gian, thời gian văn hóa, ết tinh và mang đặc điểm của sự thống nhất trong đa ạng và hiển hiện, hoặc âm thầm gửi gắm trong đời sống xã hội. Một phần của những giá trị văn hóa đó, được thể hiện sinh động trong các tập quán xã hội và tín ngưỡng ân gian, trong đó có ni m tin tâm linh v Mẹ – tín ngưỡng thờ Mẫu. Năm 2013, “Nghi lễ Chầu văn của người Việt” (ở tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam), “Lễ hội phủ Dầy” (tỉnh Nam Định) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; tháng 12-2016, “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO thông qua không tranh luận, trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự ghi nhận ở bình diện quốc gia cho đến thế giới đối với các yếu tố cấu thành TNTM, không chỉ khẳng định những giá trị văn hóa của tín ngưỡng, mà còn cho thấy vai trò của hoạt động tuyên truy n GTVH của TNTM trong thời gian qua là vô cùng quan
7. 2 trọng. Thông qua các nội ung, phương ph p, hình thức, phương tiện, hoạt động tuyên truy n đã truy n tải được những giá trị nhân văn của tín ngưỡng tới đông đảo nhân dân cả nước, góp phần làm thay đổi nhận thức ở nhi u tầng lớp; đồng thời giới thiệu, quảng bá những GTVH đặc sắc đó với bạn bè thế giới. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động tuyên truy n GTVH của TNTM thời gian qua (đặc biệt là sau tháng 12-2016) c ng cho thấy không ít những biểu hiện tiêu cực, đặt ra yêu cầu, đòi hỏi phải có những giải pháp tổng thể và quyết liệt v tuyên truy n để bảo tồn và phát huy những GTVH của tín ngưỡng. Hoạt động tuyên truy n GTVH của tín ngưỡng nói chung là quá trình truy n tải các giá trị tự thân của tín ngưỡng; uốn nắn những hạn chế, biểu hiện lệch chuẩn trong thực hành tín ngưỡng; nâng cao/thay đổi nhận thức của nhân ân/người thực hành v tín ngưỡng; thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo vào thực tiễn đất nước, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Việt; phổ biến và nâng cao nhận thức v quy n tự o tín ngưỡng, tôn giáo, quy n con người… Đối với TNTM, là một tín ngưỡng nội sinh được ra đời trong cái nôi văn hóa vùng Đ , với n n văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước vốn coi trọng vai trò của người phụ nữ, lịch sử hình thành tín ngưỡng từng trải qua hông ít giai đoạn khủng hoảng, thậm chí có lúc bị cấm thực hành, bị cho là “mê tín ị đoan” Đi u này đã hình thành nên những “định kiến”, “ c cảm” đối với tín ngưỡng, gây khó hăn trong việc thực hành tín ngưỡng; nghiên cứu, tìm hiểu, hệ thống hóa c c GTVH, c ng như lựa chọn nội ung để triển khai hoạt động tuyên truy n GTVH của tín ngưỡng. Thực tiễn tuyên truy n GTVH của TNTM ở c c địa phương vùng Đ thời gian qua cho thấy, mặc ù là nơi tín ngưỡng ra đời và phát triển mạnh mẽ, với số lượng lớn cơ sở thờ tự và đội ng thực hành tín ngưỡng; đồng thời có thiết chế văn hóa h mạnh cùng đội ng c n ộ tuyên truy n có chất lượng, song việc triển khai các hoạt động tuyên truy n v nội dung này còn nhi u hạn chế, bị động, thiếu quy hoạch tổng thể, thậm chí tự phát, khó kiểm soát hoặc khiên cưỡng, thiếu thuyết phục… Ngay cả hi “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, vẫn còn có những nhận thức khác nhau v GTVH của tín ngưỡng, hoặc nghi
8. 3 ngại, đồng nhất tín ngưỡng với các biểu hiện tiêu cực của thực hành tín ngưỡng do hoạt động tuyên truy n thiếu kịp thời, thiếu sự định hướng… Nhìn tổng thể, những hạn chế này không chỉ có t c động tiêu cực đến đời sống tín ngưỡng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự, đời sống của cộng đồng, mà lâu dài, sẽ làm mai một, hoặc làm méo mó, biến dạng những GTVH của tín ngưỡng, gây trở ngại cho nỗ lực xây dựng một n n văn hóa tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc và gây mâu thuẫn giữa những người có và hông có tín ngưỡng, ảnh hưởng đến khối đại đoàn ết toàn dân tộc. Từ yêu cầu cấp thiết của việc phát huy các GTVH truy n thống trong xây dựng n n văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc giữa bối cảnh hội nhập quốc tế, từ những GTVH cần được ảo tồn và ph t huy của TNTM và những hạn chế trong thực tiễn tuyên truy n GTVH của tín ngưỡng thời gian qua ở khu vực Đ , nghiên cứu sinh lựa chọn đ tài: GTVH của TNTM ở ĐBBB n nay làm đ tài luận n tiến sĩ của mình. 2. Mục đích, nhiệ vụ nghiên cứu – Mục đích nghiên cứu: Làm rõ những vấn đ lý luận và thực trạng hoạt động tuyên truy n gi trị văn hóa của TNTM ở Đ , từ đó đ xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường tuyên truy n gi trị văn hóa của tín ngưỡng ở Đ nước ta hiện nay. – Nhiệm vụ nghiên cứu: + Hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đ lý luận v tuyên truy n, giá trị văn hóa và tuyên truy n gi trị văn hóa của TNTM; + Khảo sát, phân tích, đ nh gi thực trạng tuyên truy n gi trị văn hóa của TNTM ở Đ và những vấn đ đặt ra hiện nay; + Đ xuất quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường tuyên truy n gi trị văn hóa của TNTM ở Đ trong thời kỳ hội nhập và phát triển. 3. Đối tượng, ph m vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu của luận án là hoạt động tuyên truy n gi trị văn hóa của TNTM ở Đ Việt Nam. – Phạm vi nghiên cứu: V giới hạn không gian nghiên cứu, luận án tập trung khảo sát, nghiên cứu ở các tỉnh, thành phố thuộc Đ là: Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng Đặc biệt ở ba tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hà Nam, Nam Định.

 

MÃ TÀI LIỆU:0828

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *