Home / Luận án Tiến sĩ / Luận án: Thu nhận tri thức tiếp thị để đổi mới một nghiên cứu, HAY

Luận án: Thu nhận tri thức tiếp thị để đổi mới một nghiên cứu, HAY

Mặc dù có nhiều nghiên cứu đề cập đến chủ đề học tập thu nhận tri thức bởi các công ty liên doanh quốc tế IJVs, cách thức theo đó các công ty liên doanh học tập thu nhận tri thức thích nghi, tri thức sáng tạo vẫn còn là một đề tài chưa được khám phá. Thêm vào đó, những nhận định định tính rằng các tổ chức thường thành công ở cấp độ học tập thích nghi và thất bại ở học tập sáng tạo cần được kiểm chứng thêm bằng các nghiên cứu định lượng số đông. Đồng thời, hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học tập thu nhận tri thức cũng như kết quả của quá trình học tập vẫn còn hạn chế. Do vậy: Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu này tìm hiểu việc các công ty liên doanh quốc tế (IJVs) ở các nước đang phát triển học tập thu nhận tri thức tiếp thị từ các đối tác nước ngoài. Cụ thể, nghiên cứu tìm hiểu quá trình tri thức tiếp thị thu nhận được thông qua hai cấp độ học tập, học tập thích nghi và học tập sáng tạo, và mối quan hệ giữa chúng. Đồng thời, nghiên cứu cũng xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc học tập thu nhận tri thức tiếp thị từ công ty mẹ nước ngoài về các công ty liên doanh IJVs. Cuối cùng, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của mỗi loại tri thức (thích nghi và sáng tạo) thu nhận được đến năng lực đổi mới tiếp thị của các công ty liên doanh quốc tế (IJVs). Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu thực nghiệm số đông dựa trên phương pháp luận thực chứng (positivism) trên cơ sở suy diễn (deduction). Theo đó, lý thuyết về nguồn lực tri thức, học tập tổ chức và liên minh chiến lược quốc tế được tổng quan và phân tích. Đồng thời, mô hình lý thuyết cũng như các giả thuyết được xây dựng và kiểm định. Việc kiểm định mô hình và giả thuyết dựa trên dữ liệu của 181 mẫu thu thập được tại Việt Nam. Các phép phân tích EFA/CFA và SEM, phần mềm SPSS 16. và AMOS 16 được sử dụng. Kết quả: Nghiên cứu đã xác định được 4 yếu tố: ý định học tập, văn hóa nghiệp chủ, nỗ lực quan sát và kiểm soát tổ chức có ảnh hưởng
4. 2 quan trọng đến hai cấp độ học tập thích nghi và học tập sáng tạo. Ý định học tập không tác động trực tiếp đến hai cấp độ học tập, thích nghi và sáng tạo, mà tác động thông qua hai yếu tố trung gian là kiểm soát tổ chức và nỗ lực quan sát. Trong khi đó, văn hóa nghiệp chủ tác động trực tiếp đến hai cấp độ học tập. Thêm vào đó, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng công ty liên doanh quốc tế (IJVs) thành công cả học tập thích nghi và học tập sáng tạo. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhận thấy chỉ có tri thức tiếp thị sáng tạo thu nhận được thông qua quá trình học tập sáng tạo mới có ảnh hưởng tích cực và trực tiếp đến năng lực đổi mới tiếp thị của công ty liên doanh. Tri thức tiếp thị thích nghi thu nhận được thông qua quá trình học tập thích nghi không tác động trực tiếp đến năng lực đổi mới tiếp thị. Đóng góp của nghiên cứu: Về mặt lý thuyết, đây là một trong những nghiên cứu liên kết lý thuyết nguồn lự

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1390

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *