Luận án: Quy trình thực hiện tuyến bài điều tra ở tòa soạn báo Việt Nam

Luận văn quản trị kinh doanh

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong lý luận báo chí hiện đại, báo chí điều tra đƣợc thừa nhận là một trong những công cụ thiết yếu nhất, hữu hiệu nhất để báo chí tham gia đấu tranh trực diện với cái xấu, cái tiêu cực, cái chƣa hoàn thiện, vì sự phát triển của một xã hội. “Báo chí điều tra đáp ứng nhu cầu thông tin minh bạch, khách quan của công chúng, tiềm ẩn sức mạnh có thể tạo nên sự tác động mạnh mẽ nhiều mặt đến đời sống xã hội. Hoạt động báo chí điều tra được coi là một bộ phận cấu thành những nỗ lực chung của báo chí và toàn xã hội trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, gian lận thương mại, ngăn ngừa các loại tội phạm” [27, tr.5]. Mark Lee Hunter và cộng sự, trong cuốn “Story – Based Inquiry: A manual for Investigative Journalists” (Tạm dịch: “Điều tra dựa trên câu chuyện có thật: Cẩm nang dành cho nhà báo điều tra”) đã nhận định những đặc thù của báo chí điều tra nhƣ một hoạt động báo chí có tính chuyên sâu, trong đó “thông tin chỉ đƣợc công bố khi đảm bảo tính chặt chẽ và hoàn thiện”, và kể cả “sau khi thông tin đƣợc chứng thực và đăng tải thì nhà báo vẫn có thể tiến hành các nghiên cứu mở rộng và chuyên sâu [91]. Chính vì đặc điểm này, báo chí điều tra thƣờng đƣợc tổ chức và thực hiện dƣới hình thức các dự án, với một tuyến bài (nhiều kỳ xuất bản). Điều tra có sức hút lớn, gây đƣợc sự quan tâm, chú ý nhiều nhất của độc giả. Nhiều tờ báo lớn nhƣ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Dân Trí… đã khẳng định đƣợc uy tín, đẳng cấp riêng của mình nhờ những loạt phóng sự điều tra đầy uy lực. Do vậy, trên các tờ báo, bài điều tra, phóng sự điều tra thƣờng đƣợc đặt ở vị trí quan trọng, là “bài đinh” trong tổng thể tờ báo, đƣợc đầu tƣ một diện tích xứng đáng và đƣợc chăm chút về mặt kỹ thuật trình bày (tít, chappeau, hình ảnh…). Nhiều tờ báo lớn hiện nay đều mở các cuộc thi phóng sự, phóng sự điều tra để “mời2 gọi” các cây viết giỏi về báo mình và để thu hút bạn đọc. Nhiều bài điều tra, phóng sự điều tra đã tạo nên tên tuổi của nhà báo, sự mến mộ của bạn đọc đối với tác giả cũng nhƣ cơ quan báo chí. Có lẽ vì thế, các cơ quan báo chí quan tâm và tạo điều kiện cho phóng viên thực hiện các tác phẩm báo chí điều tra, đặc biệt là các tuyến bài điều tra. Nhiều phóng viên, kể cả phóng viên trẻ mới vào nghề cũng muốn thử sức, trải nghiệm và đầu tƣ rất nhiều tâm sức cho thể loại này, mặc dù trong thực tế phóng viên điều tra phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí đối mặt với nguy hiểm về tính mạng để có thể thực hiện đƣợc tuyến bài điều tra hiệu quả, có thể xảy ra những sai sót nghề nghiệp nếu không triển khai hoạt động và thực hiện nguyên tắc về nghiệp vụ điều tra nghiêm túc… Trong cuốn Ten Steps to Investigative Reporting (Tạm dịch: 10 bƣớc làm phóng sự điều tra), ngoài việc giới thiệu 10 bƣớc cơ bản để sáng tạo tác phẩm báo chí điều tra, tác giả Lucinda S. Fleeson còn nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ cho dự án báo chí điều tra, và coi việc này là một quá trình phát triển của các tổ chức báo chí: báo chí điều tra rất ít khi đƣợc làm bởi một cá nhân. Nó là một sự nỗ lực hợp tác, nó phụ thuộc vào sự kiên trì, bền bỉ của cá nhân tiên phong, cùng với sự hỗ trợ và động viên của biên tập viên và nhà xuất bản, những ngƣời có quyền quyết định bài báo có đƣợc xuất bản hay không. Nhiều tờ báo có đội nghiên cứu điều tra riêng biệt, bao gồm cả biên tập viên ngƣời đóng vai trò hƣớng dẫn trong suốt quá trình điều tra và sau đó sắp xếp thông tin thành một câu chuyện trƣớc khi xuất bản [87]. Với tuyến bài điều tra (theo các dự án) thì yêu cầu về việc tổ chức, thực hiện nó càng thể hiện rõ ràng hơn. Thực tế báo chí ở Việt Nam trong những năm gần đây cho thấy rằng: năng lực báo chí điều tra của các cơ quan báo chí nói chung và tính “công phá” của các tuyến bài điều tra nói riêng không những phụ thuộc vào kiến thức và kỹ năng nhà báo điều tra, mà quan trọng hơn là nhận thức của lãnh
11. 3 đạo các cơ quan báo chí về việc xây dựng, thực hiện và đổi mới quy trình tổ chức và thực hiện các dự án báo chí điều tra nói chung và quy trình tổ chức, thực hiện các tuyến bài điều tra nói riêng. Khác với báo chí thuần tuý phản ánh sự kiện và phân tích vấn đề, báo chí điều tra, đặc biệt là các dự án điều tra (không dừng ở một bài điều tra – 1 kỳ) – hay tuyến bài điều tra cần quá trình tổ chức, phối hợp, phải thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc và quy trình nghiêm ngặt của toà soạn. Nói cách khác, việc xây dựng

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0921

PHÍ TÀI LIỆU: 50.000

 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *