Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận án: Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam, HAY

Luận án: Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam, HAY

1 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 6 1.1. Những nghiên cứu liên quan đến những vấn đề lý luận về nhân tố người lao động trong lực lượng sản xuất hiện đại 6 1.2. Những nghiên cứu liên quan đến thực trạng của nhân tố người lao động trong lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam hiện nay 16 1.3. Những nghiên cứu liên quan đến quan điểm, giải pháp nhằm phát triển nhân tố người lao động đáp ứng yêu cầu của lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam hiện nay 22 1.4. Giá trị của những công trình nghiên cứu đã tổng quan và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ thêm 28 Chương 2: NHÂN TỐ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 32 2.1. Lực lượng sản xuất và lực lượng sản xuất hiện đại 32 2.2. Vai trò và những yêu cầu cơ bản của người lao động trong lực lượng sản xuất hiện đại 55 2.3. Những yếu tố chủ yếu tác động đến người lao động trong quá trình xây dựng lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam hiện nay 66 Chương 3: NHÂN TỐ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU 76 3.1. Thực trạng của nhân tố người lao động trong lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam hiện nay 76 3.2. Những nguyên nhân chủ yếu của những mặt tích cực và hạn chế ở người lao động trong lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam hiện nay 96 Chương 4: NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN NHÂN TỐ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM 114
5. 4.1. Những quan điểm cơ bản để phát triển nhân tố người lao động đáp ứng yêu cầu của lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam 114 4.2. Những giải pháp cơ bản để phát triển nhân tố người lao động đáp ứng yêu cầu của lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam 120 KẾT LUẬN 137 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 140 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 142
6. DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN STT TÊN BẢNG TRANG Bảng 1 Thời gian đưa các phát minh khoa học vào ứng dụng 44 Bảng 2 So sánh sự khác nhau giữa kinh tế công nghiệp và kinh tế tri thức 61 Bảng 3 So sánh các tiêu chí chất lượng cơ bản nguồn nhân lực của Việt Nam so với một số nước (tính theo thang điểm 10) 89 Bảng 4 Cơ cấu người thất nghiệp chia theo các bậc học cao nhất đã đạt được năm 2014 104 Bảng 5 Cơ cấu lao động phân chia theo loại hình kinh tế thời kỳ 2009 – 2014 (đơn vị tính: %) 109
7. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, sự phát triển của xã hội loài người chính là sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội. Mỗi hình thái kinh tế – xã hội trong lịch sử được đặc trưng bởi một phương thức sản xuất nhất định. Phương thức sản xuất là sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt của quá trình sản xuất vật chất là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có quan hệ biện chứng với nhau, tạo ra sự vận động và biến đổi của phương thức sản xuất. Mọi sự biến đổi của phương thức sản xuất và sự thay thế của các hình thái kinh tế – xã hội xét đến cùng đều bắt nguồn từ sự thay đổi của lực lượng sản xuất, cho nên lực lượng sản xuất là yếu tố quyết định mọi sự thay đổi của đời sống kinh tế – xã hội. Lực lượng sản xuất được cấu thành từ nhiều yếu tố, trong đó người lao động là yếu tố quyết định. Mặc dù ngày nay, khoa học – công nghệ đã có bước phát triển mạnh mẽ, khoa học đã từng bước trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp nhưng có thể khẳng định,người lao động vẫn là yếu tố quyết định sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại. Kế thừa quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta cũng nhấn mạnh trước hết đến sự phát triển lực lượng sản xuất để tạo cơ sở vật chất – kỹ thuật cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, Đảng ta đã đưa ra quan điểm: “Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất” [29, tr.30-31];

 

MÃ TÀI LIỆU: 11673

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *