Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận án: Pháp luật về quản lý biên giới quốc gia trên đất liền, HAY

Luận án: Pháp luật về quản lý biên giới quốc gia trên đất liền, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Biên giới quốc gia (BGQG) luôn là vấn đề đặc biệt thiêng liêng, hệ trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc; được coi là “tuyến đầu”, “phên dậu” của Tổ quốc. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam khẳng định quản lý, bảo vệ BGQG gắn liền với sự tồn vong của đất nước. Xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG nói chung và BGQG trên đất liền nói riêng là nhiệm vụ của Nhà nước và của toàn dân, trước hết là của chính quyền, nhân dân khu vực biên giới (KVBG) và lực lượng vũ trang (LLVT). Trong đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) được xác định là “lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự BGQG trên đất liền…” [140, tr.1]. Thực tiễn cho thấy, nhiệm vụ quản lý BGQG trên đất liền của BĐBP rất nặng nề và phức tạp, đòi hỏi vừa bảo đảm sự an toàn tuyệt đối của BGQG – ranh giới pháp lý phân định chủ quyền giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng, vừa phải phát huy chức năng là không gian hợp tác giữa các nước có chung BGQG cũng như với các nước trong khu vực và trên thế giới. Khẳng định cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động quản lý BGQG trên đất liền, Nhà nước đã xác định một bộ phận lãnh thổ đặc thù – KVBG trên đất liền, đồng thời ban hành các quy định pháp luật riêng – pháp luật về quản lý BGQG trên đất liền, để điều chỉnh quan hệ xã hội (QHXH) xảy ra ở khu vực đó. Với trọng trách được giao, BĐBP là lực lượng chính có trách nhiệm thực hiện pháp luật (THPL) về quản lý BGQG trên đất liền. Thông qua THPL, các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về quản lý BGQG sẽ được hiện thực hóa; các lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức được bảo vệ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; kinh tế phát triển; xã hội ổn định; quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, trong khu vực và trên thế giới được củng cố, phát huy. Kết quả THPL về quản lý BGQG trên đất liền của BĐBP còn trực tiếp khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); bản chất của Nhà nước XHCN Việt Nam; vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Vì thế, tăng cường hiệu quả THPL về quản lý BGQG trên đất liền của BĐBP hiện nay là vấn đề quan trọng. Xét trên phương diện lý luận, mặc dù đã có
7. 2 một số công trình nghiên cứu về THPL trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội nói chung và trong lĩnh vực quản lý BGQG trên đất liền do BĐBP Việt Nam thực hiện nói riêng, nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện, hệ thống, trực tiếp về vấn đề này; nên hệ thống lý luận THPL về quản lý BGQG trên đất liền của BĐBP chưa được xây dựng, hoàn thiện phục vụ cho việc nghiên cứu lý luận cũng như hoạt động thực tiễn. Do đó, nhiều vấn đề lý luận chưa được làm rõ như khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện bảo đảm THPL về quản lý BGQG trên đất liền của BĐBP. Trên phương diện thực tiễn, mặc dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng; song quá trình Bộ đội Biên phòng THPL về quản lý BGQG trên đất liền còn có những hạn chế, bất cập trong nhận thức và tổ chức THPL, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong quản lý BGQG trên đất liền. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống pháp luật về quản lý BGQG trên đất liền chưa hoàn thiện; năng lực quản lý, trình độ chuyên môn ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ BĐBP chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chất lượng hệ thống chính trị (HTCT) cơ sở ở KVBG chưa cao; ý thức pháp luật về BGQG của nhân dân KVBG còn hạn chế… Thực hiện chủ trương của Đảng đã được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII: “Xây dựng, củng cố đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, biển, đảo” [30, tr.150]; đồng thời có căn cứ xây dựng, hoàn thiện cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn quản lý BGQG trên đất liền của BĐBP, tác giả lựa chọn đề tài: “Thực hiện pháp luật về quản lý biên giới quốc gia trên đất liền của Bộ đội Biên phòng Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ Luật học. 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Đề tài luận án xác định quan điểm, đề xuất các giải pháp bảo đảm THPL về quản lý BGQG trên đất liền của BĐBP Việt Nam hiện nay. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu – Tổng quan, đánh giá các công trình nghiên cứu ở trong nước, nước ngoài có liên quan đến đề tài luận án và xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu của đề tài luận án.

 

MÃ TÀI LIỆU: 11736

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *