Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận án: Pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sở hữu công nghiệp

Luận án: Pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sở hữu công nghiệp

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc lựa chọn đề tài Từ nhu cầu cấp thiết của xã hội về phát triển tài sản vô hình, Việt Nam đã có những bƣớc tiến quan trọng trong việc hình thành và hoàn thiện chế định pháp luật liên quan đến tài sản SHTT, nhằm bảo vệ các quyền về sở hữu trí tuệ, thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển hơn nữa những nguồn tài nguyên này. Khẳng định các quy định pháp luật về SHTT đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động SHTT nói chung, SHCN nói riêng cũng nhƣ hoạt động chuyển quyền sử dụng quyền SHCN. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, cùng với sự phát triển, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ và thực thi quyền SHTT theo các chuẩn mực của Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO), trong những năm gần đây, Nhà nƣớc ta đã dành sự quan tâm lớn đến hoạt động chuyển quyền sử dụng quyền SHCN. Kể từ Bộ luật dân sự năm 1995 đã có chế định riêng về quyền SHCN, đến Bộ luật dân sự năm 2005 đã dành hẳn một chƣơng cho Quyền sở hữu công nghiệp. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và sửa đổi, bổ sung năm 2009 cùng các nghị định, thông tƣ hƣớng dẫn thi hành đã cho thấy tầm quan trọng của quyền SHCN cũng nhƣ việc chuyển quyền SHCN. Bộ luật dân sự năm 2015 đƣợc ban hành đã bỏ chƣơng về Quyền sở hữu công nghiệp và Quyền đối với giống cây trồng để thống nhất quy định quyền sở hữu công nghiệp với Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tuy nhiên, bản chất của hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền SHCN trƣớc tiên là một dạng hợp đồng dân sự, việc chỉ có Luật Sở hữu trí tuệ điều chỉnh hợp đồng này gây ra nhiều bất cập, chƣa phù hợp với thực tiễn và tinh thần pháp luật. Chuyển quyền sử dụng quyền SHCN cũng là một nội dung quan trọng trong các quyền SHTT cũng nhƣ chuyển giao công nghiệp. Hoạt động CGCN đƣợc quy định ở một Luật riêng là Luật chuyển giao công nghệ thì hoạt động chuyển quyền sử dụng quyền SHCN chỉ đƣợc quy định trong một chƣơng của Luật SHTT và một vài nghị định quy định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành một số điều về sở hữu công nghiệp, việc còn rải rác các quy định về chuyển quyền sử dụng quyền SHCN gây bất cập cho việc áp dụng và thực hiện pháp luật. Về thực tiễn, trên cơ sở thiếu thống nhất, đồng bộ các quy định pháp luật nên gây nên nhiều cách hiểu khác nhau, cách thực hiện khác nhau cho cùng một vấn đề, sự phát triển, hội nhập nhanh chóng của nền kinh tế – xã hội cũng kéo theo hệ lụy pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn. Hiện nay cuộc cách mạng
7. 2 công nghiệp 4.0 diễn ra trên toàn cầu thì việc chuyển giao công nghệ diễn ra sôi động, là tác nhân thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có hợp đồng li-xăng. Tuy nhiên, thực tế ở nƣớc ta thì hình thức hợp đồng này còn khá mới mẻ,

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1373

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Tổ Luật Kinh Tế – Quốc Tế

Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Tổ Luật Kinh Tế – Quốc Tế, ngành luật …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *