Home / Luận án Tiến sĩ / Luận án: Pháp luật về dân chủ cấp xã ở các tỉnh Tây Bắc, HAY

Luận án: Pháp luật về dân chủ cấp xã ở các tỉnh Tây Bắc, HAY

MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ CẤP XÃ Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC 9 1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 9 1.2. Công trình nghiên cứu nước ngoài 17 1.3. Các nhận xét, đánh giá và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu; giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 23 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ CẤP XÃ 29 2.1. Khái niệm, đặc điểm, hình thức và vai trò thực hiện pháp luật về dân chủ cấp xã 29 2.2. Nội dung và các điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật về dân chủ cấp xã 48 2.3. Thực hiện pháp luật về dân chủ cấp xã ở một số tỉnh và những giá trị có thể tham khảo cho việc Thực hiện pháp luật về dân chủ cấp xã ở các tỉnh Tây Bắc 58 Chương 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ CẤP XÃ Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC 68 3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật về dân chủ cấp xã ở các tỉnh Tây Bắc 68 3.2. Những kết quả đạt được trong thực hện pháp luật về dân chủ cấp xã ở các tỉnh Tây Bắc và nguyên nhân 77 3.2. Những hạn chế, bất cập trong thực hiện pháp luật về dân chủ cấp xã ở các tỉnh Tây Bắc và nguyên nhân 100 Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ CẤP XÃ Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC 114 4.1. Các quan điểm thực hiện pháp luật về dân chủ cấp xã ở các tỉnh Tây Bắc 114 4.2. Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về dân chủ cấp xã ở các tỉnh Tây Bắc hiện nay 120 KẾT LUẬN 152 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 154 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 156 PHỤ LỤC
4. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐ : Ban chỉ đạo CBCC : Cán bộ, công chức CNXH : Chủ nghĩa xã hội CQCX CT-XH : Chính quyền cấp xã : Chính trị – xã hội DCCX : Dân chủ ở cấp xã DTTS GSDTCĐ : Dân tộc thiểu số : Giám sát đầu tư cộng đồng HĐND HTCT : Hội đồng nhân dân : Hệ thống chính trị MTTQ NCUT : Mặt trận Tổ quốc : Người có uy tín PLTHDCOXPTT PBGDPL : Pháp lệnh về thực hiệndân chủ ở xã, phường, thị trấn : Phổ biến, giáo dục pháp luật QCDC : Quy chế dân chủ QLNN : Quản lý nhà nước QPPL : Quy phạm pháp luật QHXH : Quan hệ xã hội TTND THPL : Thanh tra nhân dân : Thực hiện pháp luật UBND UBMTTQ : Ủy ban nhân dân : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc UBTVQH : Ủy ban Thường vụ Quốc hội VH-XH : Văn hoá – xã hội XHCN : Xã hội chủ nghĩa
5. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Dân chủ là khát vọng lớn lao, là đòi hỏi bức xúc của con người, là một nhu cầu đặc biệt quan trọng mà con người mong muốn vươn tới; đồng thời, dân chủ cũng là một động lực quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển. Sự phát triển của dân chủ ghi nhận nấc thang tiến bộ của xã hội loài người. Dân chủ cấp xã là biểu hiện cụ thể của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), bởi lẽ, cấp xã là nơi tập trung các hoạt động sống, lao động, sinh hoạt của tuyệt đại đa số các tầng lớp Nhân dân, là nơi Nhân dân thực hiện và phát huy trực tiếp nhất, đầy đủ nhất các quyền dân chủ. Thực hiện pháp luật (THPL) về dân chủ cấp xã (DCCX) nói chung và ở các tỉnh Tây Bắc nói riêng là làm cho những quy định của pháp luật về DCCX đi vào thực tiễn đời sống xã hội, chuyển từ sự nhận thức về các quyền dân chủ của Nhân dân trên địa bàn cấp xã thành hành vi pháp luật thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật. Do vậy, thực hiện pháp luật về dân chủ cấp xã ở Việt Nam trong đó có các tỉnh Tây Bắc có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy cao độ quyền làm chủ, sức sáng tạo của Nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thu hút Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội; kiểm tra giám sát các hoạt động của chính quyền cấp xã; góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội ở cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) ở cấp xã trong sạch vững mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa quyết định

 

MÃ TÀI LIỆU:0904

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *