Home / Luận án Tiến sĩ / Luận án: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, HAY

Luận án: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, HAY

MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 6 1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước có liên quan 6 1.2. Các công trình nghiên cứu nước ngoài có liên quan 20 1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài luận án và những vấn đề luận án sẽ tập trung nghiên cứu 21 Chương 2: MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 24 2.1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay 24 2.2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng đảng – khái niệm, căn cứ, vai trò, nguyên tắc, nội dung, phương thức và điều kiện 45 Chương 3: MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG – THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 68 3.1. Thực trạng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng 68 3.2. Nguyên nhân, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra 98 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 115 4.1. Dự báo những nhân tố thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay 115 4.2. Những giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay 121 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 170
5. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội CT-XH Chính trị – xã hội HTCT Hệ thống chính trị HĐND Hội đồng nhân dân MTTQVN Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nxb Nhà xuất bản PBXH Phản biện xã hội UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa XDĐ Xây dựng Đảng
6. DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện giám sát, phản biện xã hội 78 Bảng 3.2: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức đối thoại góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 82 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1: Số liệu ý kiến cho rằng, Mặt trận Tổ

 

MÃ TÀI LIỆU:0885

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *