Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận án: Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi

Luận án: Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Kinh tế tập thể (KTTT) là một hình thức tổ chức kinh tế phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới từ khoảng 200 năm gần đây. Phát triển hình thức kinh tế này đã trở thành phong trào quốc tế sâu rộng, liên kết trong Liên minh hợp tác xã (HTX) quốc tế (ICA). Nó không chỉ có ý nghĩa quan trọng về kinh tế mà còn có ý nghĩa to lớn về chính trị và xã hội đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, kể từ khi Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông dân tham gia HTX (11/4/1946) đến nay, KTTT đã có lịch sử phát triển 70 năm. Phát triển KTTT là chủ trương lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng ta từ trước tới nay. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết sách để thúc đẩy phát triển KTTT. Trong công cuộc đổi mới đất nước, KTTT được xác định là một thành phần kinh tế có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn có đóng góp quan trọng trong phát triển văn hoá, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “KTTT không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với KTTT ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân” [26, tr. 73-74]. Bằng nhiều nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng và toàn dân, đến nay KTTT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến hết tháng 6/2016, cả nước đã có trên 20.000 HTX, 150.000 THT, gần 50 liên hiệp HTX, 1.148 quỹ tín dụng nhân dân và 43 quỹ hỗ trợ và phát triển HTX, đã đóng vai trò không nhỏ đối với nền kinh tế quốc dân [16]. Nhiều HTX, liên hiệp HTX mới được thành lập, hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực, số THT tiếp tục tăng. Nhiều HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, trong đó xuất hiện một số điển hình tiên tiến, hỗ trợ tốt hơn kinh tế hộ xã viên, tạo việc làm và thu
10. 2 nhập thường xuyên cho người lao động. Liên kết giữa các HTX với nhau và với các tổ chức kinh tế khác [35]. Tuy nhiên, KTTT ở nước ta vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, năng lực nội tại hạn chế, số HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả còn ít, lợi ích đem lại cho thành viên chưa nhiều. Tốc độ tăng trưởng của KTTT chậm, thiếu ổn định. KTTT chiếm tỷ trọng thấp trong tổng sản phẩm xã hội, tỷ lệ đóng góp vào GDP của cả nước có chiều hướng giảm dần. Sức cạnh tranh của không ít HTX còn yếu. Nhiều cơ sở KTTT vẫn chưa sẵn sàng ứng phó trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới. Nhiều HTX chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, còn có những biểu hiện hình thức, xa rời bản chất, các nguyên tắc và giá trị HTX. Thiếu sự liên kết, hợp tác của các HTX trong sản xuất tạo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực quy mô lớn. KTTT phát triển thiếu bền vững… Tình trạng này diễn ra ở khắp các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Tại tỉnh Quảng Ngãi, tính đến hết năm 2015 đã có 6.704 đơn vị KTTT, tăng 5,4 lần so với năm 2011, trong đó có 204 HTX đã đi vào hoạt động tạo ra 401 tỷ đồng doanh thu, gần 10 tỷ đồng lợi nhuận. Nhưng sự phát triển chưa được như mong muốn, quy mô HTX còn nhỏ, vốn góp của xã viên giảm, mức độ liên kết còn sơ khai, hiệu quả thấp, tính bền vững trong phát triển KTTT còn phải quan tâm nhiều. Yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT để nó làm tốt vai trò trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói chung, xây dựng nông thôn mới (NTM) nói riêng, cần có những nghiên cứu khoa học làm rõ cơ sở lý luận của phát triển KTTT, phân tích và đánh giá đúng thực trạng KTTT nước ta hiện nay, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển đúng hướng, có hiệu quả. Để góp phần vào giải quyết yêu cầu trên, bằng thực tế hoạt động của bản thân trong tổ chức phát triển KTTT trên địa bàn một tỉnh, tác giả lựa chọn đề tài: “Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi” để nghiên cứu làm luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

MÃ TÀI LIỆU: 11761

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *