Luận án: Kiểm soát thủ tục hành chính các Tỉnh miền Tây Nam Bộ

Luận văn quản trị kinh doanh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cải cách TTHC là vấn đề tiếp tục được Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ khóa 13 và cũng là đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của nước ta. Để cải cách TTHC nói chung và kiểm soát TTHC nói riêng tiếp tục có những kết quả mới, cần nhiều yếu tố tác động, bài học từ thực tiễn Đề án 30 về đơn giả hóa TTHC và các hoạt động cải cách tương tự cho thấy vấn đề nhận thức là yếu tố quan trọng nhất, bao gồm nhận thức của lãnh đạo cơ quan hành chính các cấp, nhận thức của đội ngũ cán bộ cũng như nhận thức của người dân và cộng đồng doanh nghiệp về công tác này. Vấn đề được người dân và cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm là làm sao tránh tình trạng vừa cắt giảm những thủ tục không cần thiết, lại tránh phát sinh ra các thủ tục mới. Vấn đề này trước hết nằm ở việc thay đổi nhận thức của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc điều hành, phát triển kinh tế xã hội theo định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ nhắc đến trong bài viết xác định nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016: “Phải chuyển mạnh từ nhà nước điều hành nền kinh tế sang nhà nước kiến tạo phát triển”. Điều này có nghĩa là cơ quan hành chính các cấp cần có một tư duy mới về mối quan hệ giữa nhà nước với thị trường; giữa nhà nước với công dân và doanh nghiệp dựa trên nền tảng quyền con người, quyền công dân theo quy định hiến pháp 2013 được đảm bảo thực thiện đã trở thành xúc tác cho sự phát triển, tạo điều kiện phát huy mọi nguồn lực xã hội. Tư duy đó sẽ giúp hạn chế việc can thiệp trực tiếp vào các hoạt động của thị trường, của xã hội bằng các biện pháp hành chính, mà điển hình là các thủ tục hành chính mang tính chất xin cho, hạn chế, vốn chỉ có tác dụng trong ngắn hạn nhưng không bền vững và kìm hãm sự phát triển của xã hội. Để đáp ứng yêu cầu này, năm 2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08-6-2010 về kiểm soát TTHC, trong đó, xác lập hệ thống tổ chức, quy định quy trình, trình thực thực hiện và điều kiện đảm bảo đề hoạt động kiểm soát TTHC được phát huy hiệu quả trên thực tế. Sự ra đời của quy định kiểm soát TTHC đề đảm bảo mục tiêu kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động ban hành TTHC, tránh được tính tự phát, tùy tiện; quy trình công bố, công khai, minh bạch toàn bộ TTHC
7. 2 thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Nhà nước đến người dân, doanh nghiệp; quy trình tổ chức, thực thi TTHC góp phần chấn chỉnh những vi phạm trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; hạn chế tình trạng vi phạm về thẩm quyền ban hành TTHC. Hoạt động công bố, công khai, rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC được thực hiện thường xuyên, khắc phục cơ bản tình trạng nhiều TTHC còn rườm rà, bất hợp lý chưa được cắt giảm, sửa đổi cho phù hợp; thời gian giải quyết TTHC còn kéo dài; việc phối hợp giải quyết TTHC giữa các cơ quan hành chính chưa kịp thời gây khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân; hoạt động niêm yết công khai TTHC chưa đúng quy định; người đứng đầu một số cơ quan chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm soát TTHC… Với quy trình và kết quả hoạt động kiểm soát TTHC đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình CCHC, là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước quyết tâm đẩy mạnh thực hiện trong cải cách TTHC được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, tạo cơ thế giám sát việc thực hiện hành vi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và tổ chức và trở thành công cụ quan trọng để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng nền hành chính thân thiện, trong sạch, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Kiểm soát TTHC đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của đời sống chính trị hiện nay, gắn kết chặc chẽ với hoạt động cải cách TTHC, phụ thuộc lẫn nhau giữa pháp luật và quyền lực, giữa thực thi và kiểm soát việc thực thi và quá trình huy động cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động của Bộ máy Nhà nước. Mối quan hệ tương tác này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động thực thi quyền lực Nhà nước, thông qua công cụ kiểm soát TTHC tạo thành cơ chế giám sát việc tuân thủ pháp luật từ bên trong nội bộ các cơ quan hành chính Nhà nước và huy động người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia thể hiện quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Nhà nước. Qua đó, xác lập chuẩn mực giao tiếp, tạo điều kiện cho công dân thực hiện hiệu quả các quyền cơ bản của công dân, đảm bảo các quan hệ giao tiếp thật sự văn minh, khoa học và nhân văn. Thực tiễn cho thấy, kiểm soát TTHC là làm cho TTHC được ban hành đảm bảo tính khả thi, có chi phí tuân thủ thấp nhất, đảm bảo công khai, minh bạch

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0062

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *