Home / Luận án Tiến sĩ / Luận án: Hoạt động an sinh xã hội của một số tôn giáo nội sinh

Luận án: Hoạt động an sinh xã hội của một số tôn giáo nội sinh

Chương 1: TỔNG QUAN TINH HÌNH NGHIÊN CỨU 6 1.1. Tình hình nghiên cứu 6 1.2. Khung phân tích 33 Chương 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ AN SINH XÃ HỘI VÀ CƠ SỞ ĐỨC TIN, PHƯƠNG PHÁP TU TẬP CỦA TÔN GIÁO NỘI SINH 44 2.1. Quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội 44 2.2. Quan niệm của tôn giáo nội sinh về an sinh xã hội 56 2.3. Cơ sở đức tin và phương pháp tu tập hướng tín đồ tôn giáo nội sinh đến hoạt động an sinh xã hội 70 Chương 3: THỰC TRẠNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI CỦA MỘT SỐ TÔN GIÁO NỘI SINH Ở TÂY NAM BỘ HIỆN NAY 80 3.1. Mô hình tham gia hoạt động an sinh xã hội của một số tôn giáo nội sinh ở Tây Nam Bộ 80 3.2. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân 99 3.3. Những vấn đề đặt ra 110 Chương 4: DỰ BÁO XU HƯỚNG HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI CỦA MỘT SỐ TÔN GIÁO NỘI SINH Ở TÂY NAM BỘ, GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ 122 4.1. Dự báo xu hướng hoạt động an sinh xã hội của một số tôn giáo nội sinh ở Tây Nam Bộ 122 4.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động an sinh xã hội 134 4.3. Khuyến nghị 142 KẾT LUẬN 150 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ 153 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 PHỤ LỤC 166
5. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASXH : An sinh xã hội BSKH : Bửu Sơn Kỳ Hương ĐTCTXH : Đoàn thể chính trị – xã hội MTTQ : Mặt trận Tổ quốc PGHH : Phật giáo Hòa Hảo TĐCS : Tịnh độ Cư sĩ Phật hội THAN : Tứ Ân Hiếu Nghĩa TGNS : Tôn giáo nội sinh TNB : Tây Nam Bộ
6. DANH MỤC CÁC BẢNG/BIỂU ĐỒ/SƠ ĐỒ Trang Bảng 3.1: Thống kê số liệu tôn giáo nội sinh thực hiện cứu trợ xã hội, từ thiện nhân đạo năm 2018 89 Bảng 3.2: Kinh phí hoạt động an sinh xã hội của một số tôn giáo ở Tây Nam Bộ 102 Biểu đồ 3.1: Biểu hiện sự hài lòng của người dân về xe chuyển bệnh miễn phí 88 Biểu đồ 3.2: Kinh phí Tịnh độ Cư sĩ Phật hội hoạt động y tế phước thiện từ năm 2011 – 2013 94 Biểu đồ 3.3: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng về hoạt động khám bệnh, bốc thuốc miễn phí 96 Biểu đồ 3.4: Kinh phí Phật giáo Hoà Hảo tham gia hoạt động an sinh xã hội theo từng nhiệm kỳ 98 Biểu đồ 3.5: Kinh phí tham gia hoạt động an sinh xã hội của từng tôn giáo trong 5 năm 102 Biểu đồ 3.6: Thể hiện sự phối hợp giữa các tôn giáo trong hoạt động an sinh xã hội 106 Biểu đồ 3.7: Biểu hiện sự phối hợp giữa tôn giáo nội sinh với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 106 Sơ đồ 2.1: Biểu thị sự giao thoa giữa chính sách an sinh xã hội với hoạt động của một số tôn giáo nội sinh 78

 

MÃ TÀI LIỆU:0889

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *