Home / Luận án Tiến sĩ / Luận án: Giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên thông qua truyền thông

Luận án: Giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên thông qua truyền thông

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục thẩm mỹ là một trong những vấn đề trọng tâm của mỹ học vì nó góp phần quan trọng trong việc phát triển và hoàn thiện nhân cách của con người. Vì vậy, sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến việc phát triển toàn diện con người Việt Nam trên các mặt: thể, đức, trí, mỹ. Đặc biệt, Người rất chú ý đến việc giáo dục, nhất là giáo dục thẩm mỹ cho thể hệ trẻ – tương lai của nước nhà. Kế thừa tư tưởng đó của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam rất quan tâm đến việc phát triển toàn diện con người. Đảng ta cũng luôn xác định nhiệm vụ trung tâm của văn hóa, văn nghệ nước ta là góp phần xây dựng con người Việt Nam có trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng, ngang tầm với sự nghiệp đổi mới, dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh. Trong suốt hơn 80 năm qua, Đảng ta cũng luôn chú trọng đến lực lượng thanh niên và công tác phát triển thanh niên. Nghị quyết 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã khẳng định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại bộ phận thanh niên nước ta có ước mơ, hoài bão cao đẹp và có ý chí phấn đấu để biến những ước mơ trở thành hiện thực; có niềm tin, bản lĩnh, nghị lực, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi, do tác động của cơ chế thị trường nên trong quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách, một bộ phận thanh niên có cách nhìn nhận vấn đề, giải quyết sự việc, lựa chọn giá trị văn hóa, đạo đức… vẫn còn phiến diện, chủ quan. Thanh niên cũng là lớp người nhạy cảm, dễ tiếp thu cái mới kể cả mặt tích cực và tiêu cực. Do đó, phải có định hướng và giáo dục cho thanh niên nói chung và giáo dục thẩm mỹ nói riêng. Thông qua giáo dục thẩm mỹ, thanh niên có thể hiểu được cái hay, cái đẹp của con người và cuộc sống, đồng thời có tình cảm và cách ứng xử tốt đẹp, có sự lựa chọn đúng đắn và lý tưởng cao đẹp. Một trong những ngành truyền thông đại chúng có sự phát triển mạnh mẽ và có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của xã hội, nhất là giới trẻ chính là truyền
2. 2 hình. Truyền hình đã thể hiện vai trò to lớn trong việc hiện đại hóa xã hội và thể hiện “quyền lực vô hình” trong việc thay đổi các mối quan hệ xã hội cũng như những tư tưởng, tình cảm, quan điểm, lối sống của tầng lớp thanh niên. Ngoài những tác động tích cực không ai có thể phủ nhận được, truyền thông đại chúng nói chung và truyền hình nói riêng còn có những ảnh hưởng tiêu cực đến sống tinh thần của con người, đặc biệt là đời sống thẩm mỹ của thế hệ trẻ. Do vậy, giáo dục thẩm mỹ thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là truyền hình trở thành một vấn đề không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn đáp ứng những nhu cầu cấp bách của thực tiễn hiện nay. Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, NCS chọn: “Giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên thông qua truyền thông đại chúng ở nước ta hiện nay” làm đề tài luận án tiến sỹ chuyên ngành Mỹ học. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên qua truyền thông đại chúng, tập trung khảo sát giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên qua Truyền hình. 2.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian nghiên cứu: + Vì thanh niên là đối tượng đang sống, học tập và làm việc ở tất cả các vùng, miền trên cả nước nên đề tài không thể khảo sát tình hình giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên qua truyền thông ở tất cả mọi địa phương mà chỉ tập trung vào tầng lớp thanh niên là sinh viên sống, lao động và học tập ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là những địa bàn khá rộng lớn, có số lượng học sinh, sinh viên, thanh niên sinh sống, tập trung đông nên tính đại diện rất cao. + Đề tài nghiên cứu, đánh giá vai trò của một số phương tiện truyền thông cơ bản (Internet, Báo chí, Đài phát thanh, Truyền hình…) tác động đến giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên. Đặc biệt, đề tài tập trung khảo sát sự tác động trực tiếp của Truyền hình đến giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên Việt Nam. – Về thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu đối tượng trong phạm vi thời gian từ năm 2010 đến nay. 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục tiêu nghiên cứu Luận án góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên thông qua truyền thông đại chúng, nhất là truyền hình ở Việt

 

MÃ TÀI LIỆU:0784

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *