Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận án: Công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Luận án: Công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào

1. Tính cấp thiết của đề tài Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Lãnh đạo đúng nghĩa là: 1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng; 2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng; 3. Phải tổ chức sự kiểm soát [37, tr.285]. Như vậy kiểm tra là một khâu không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, nó đan xen vào tất cả các khâu, tạo nên sự hoàn thiện của quá trình lãnh đạo và đồng thời công tác kiểm tra còn là công việc hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vai trò đó của công tác kiểm tra càng nổi bật lên trong giai đoạn hiện nay đối với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và công tác xây dựng Đảng. Tình hình thế giới trong giai đoạn hiện nay có diễn biến phức tạp và khó lường, tình hình đó có cả những thuận lợi và khó khăn, thử thách đối với quá trình bảo vệ và xây dựng nước Lào, tác động rất lớn đến công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, việc mở rộng quan hệ hợp tác hội nhập khu vực và quốc tế, thu hút sự đầu tư của nước ngoài đã tạo ra kẽ hở cho một số cán bộ, đảng viên lợi dùng chức quyền vi phạm điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước để thu lợi ích cho cá nhân và bộ phận. Nhận thức được điều đó, trong thời gian qua Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, ra nhiều nghị quyết và chỉ thị chuyên đề về công tác kiểm tra, lãnh đạo và chỉ đạo các cấp ủy củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy ban kiểm tra, coi trọng việc đào tạo cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách và tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền. Trên thực tế trong những năm qua, do các cấp ủy đã tiến hành công tác kiểm tra nghiêm túc, nên đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng theo hướng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, ban kiểm tra các cấp phần lớn đã nghiên cứu, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, xác định nội dung,
6. 2 hình thức, phương pháp kiểm tra trong phạm vi quyền hạn lãnh đạo của cấp mình và tổ chức thực hiện khá tốt, sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của mỗi tổ chức và đạt được kết quả nhất định. Kết quả cuộc kiểm tra ấy đã đóng góp rất quan trọng cho việc củng cố và xây dựng toàn Đảng trong sạch vững mạnh. Tuy vậy trong thực tế đã có tình trạng sự giảm sút về ý chí cách mạng, sự suy thoái về đạo đức và tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân của một số đảng viên, cán bộ lãnh đạo. Số cán bộ đó tuy không nhiều nhưng có ảnh hưởng rất tiêu cực đối với uy tín, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự cầm quyền của Đảng. Tình trạng ấy xảy ra có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân là do công tác kiểm tra chưa đủ mạnh, vẫn còn một số tổ chức đảng, cấp ủy và ban kiểm tra nhận thức vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra chưa sâu và chưa đúng theo quan điểm của Đảng; thực hiện chưa tốt một số nội dung, hình thức, nguyên tắc kiểm tra. Trong tiến hành một cuộc kiểm tra còn có lúc, có nơi chưa thực hiện đồng bộ các phương pháp kiểm tra đã được Đảng quy định. Sự kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, kiểm tra của tổ chức đối với đảng viên của từng cấp từng ngành chưa nghiêm theo nguyên tắc và quan điểm của Đảng; việc thi hành và xử lý kết luận kiểm tra chậm, chưa hiệu lực, hiện tượng tiêu cực trong bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục và giải quyết tận gốc và dứt điểm; năng lực và hiệu quả kiểm tra của ban kiểm tra các cấp, các ngành chưa cao. Bộ máy tổ chức cơ quan ban kiểm tra của một số cấp ủy chưa được củng cố đúng theo hướng dẫn của Ban kiểm tra Trung ương; số lượng cán bộ làm công tác kiểm tra hiện nay còn hạn chế, kiến thức và năng lực chưa cao. Thực trạng chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trên đây đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết như: vấn đề xác định nội dung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên; vấn đề xác định hình thức, phương pháp kiểm tra; vấn đề phối hợp công tác kiểm tra Đảng với thanh tra Nhà nước và các tổ chức khác; vấn đề ban kiểm tra cấp trên kiểm tra cấp ủy và ban kiểm tra cấp dưới; vấn đề về bộ máy cơ quan ban kiểm tra các cấp và kiến thức, năng lực cán bộ kiểm tra; vấn đề về thi hành và xử lý kết luận kiểm tra…

MÃ TÀI LIỆU: 11705

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *