Home / Luận án Tiến sĩ / Luận án: Chính sách xuất khẩu hàng may mặc tại Việt Nam, HAY

Luận án: Chính sách xuất khẩu hàng may mặc tại Việt Nam, HAY

MỞ ẦU T nh cấp thi t của t i N ộ ữ p p p ữ b ớ trong quá trình p ớ ề ấ ẩ Ngành ma p ạ p H Kỳ N Bả .., và các ớ p H Q Đ L … G ề T Q B – – .., ũ ấ ộ ữ ộ p p ớ ề ấ ẩ L ộ ụ ộ ớ ả p ấp ộ ớ ờ ộ ỹ ở ơ ộ nân ấp p ạ ộ (GTGT) cao. Đ ớ ộ p V N ẩ ạ ả ấ ấ ẩ ữ ộ ọ ạ ơ ộ v ạ p n ạ , ạ ấ ẩ ấp p, p … T ở V N gành may p ờ ề p p – ã ộ ấ ớ . Trong ờ ỳ ộ p Đổ mớ (1986), ấ V N p WTO (2006) , ngành ớ ã ạ ề ớ : ả ấ ụ ớ ộ ở ; ỷ ọ p ả ấ p ở cao; k ạ ấ ẩ ụ ớ ở ; ỷ ọ ạ ấ ẩ ổ ạ ấ ẩ ả ớ ở cao; ộ ụ Tuy nhiên, b ạ ữ , ạ ề ấ ấ GTGT ấp. Đ ờ , p ả ớ ề ạ ờ , ả p CGT ng , v.v. Đ b ộ p ộ ớ p ơ ạ ớ ữ ớ ấ
11. 2 ộ ơ ở ộ ơ p ấ ề ề , ề bả ờ C ớ ộ ã ấ n ơ bả GTGT V N ấp do chúng ta ỉ ạ Sả ấ (C -May-Gia công), ạ ạ GTGT ấp ấ trong CGT . T CGT may , các khâu R&D và T ạ các t ờ P L Milan, N w Y ; p ụ ả ấ ạ ữ ề ở ạ T Q Ấ Độ T ổ N ĩ Kỳ; các khâu ạ Marketing và P p bở các công ty ờ . V N ỉ vào khâu sả ấ , p ấp Đ các p V N CGT ớ Vì ù V N ộ ữ ớ ề ấ ẩ GTGT thu ấ ẩ ớ còn ấ ấp T b ả p ụ V N ộ ọ ớ ấ ẩ ờ ớ ớ ữ ỉ ấ T “Q ạ p p V N 2020 2030” Bộ C ơ b 3218/QĐ-BCT ngày 11/4/2014, ngành may ữ vai trò trọ tâm trong ơ ấ ngành d may ớ ỷ ọ may bộ ơ ấ ngành d may 2020 là 53% và 2030 là 51%; ụ ề ấ ẩ may nói chung, ớ ả 80% ấ ẩ là do ấ ẩ may ạ giai ạ 2016 – 2020 là 9% 10%/ và g ạ 2021 – 2030 là 6% 7%/ Ở ộ ạ ề n ớ ã ấ vi CGT ẩ ở ấ ẩ V Nam. Khi tham gia vào CGT V N ề ơ p ờ ờ bằ ơ ạ ớ ờ ớ . V vào CGT ũ ạ ề V N FDI ớ ớ ơ
12. 3 ơ . Trên ộ b sâu CGT ạ ề V N ạ tranh ề nói chung. Đ i với CGT toàn c u hàng may m c, một s nghiên c ã ả dụng các công cụ nâng cấp CGT này T các nghiên c u mới chỉ d ng lại ở một vài khía cạnh c a CGT toàn c u hàng may m Đ ng thờ các nghiên c u ều gộp CGT toàn c u hàng may m c và CGT toàn c u hàng d t thành CGT toàn c u hàng d t may, không phân bi t giữa CGT hàng may m c và CGT hàng d t, trong khi nghiên c u và th c t ã ỉ ra rằng dù có m i quan h m t thi t với nhau, CGT toàn c u hàng may m c và CGT toàn c u hàng d t là hai CGT hoàn toàn khác nhau, mang bản chất khác nhau. CGT toàn c u hàng may m CGT “ ời mua chi ph ”, trong khi CGT toàn c u hàng d CGT “ ời bán chi ph ”. Ở khía cạnh th c ti n, dù Vi t Nam ã ều chính sách nhằm ẩy ngành may m c tham gia sâu vào CGT toàn c u, các chính sách này p n không phát huy hi u quả mong mu n. T ạ ụ ề ; p p FDI ỉ ạ ụ ã V N ũ ữ ã ề p ơ ạ V N ý ; c ấ ớ ấp ạ ấ ữ p ớ ả T ộ p ạ ấp ớ ớ ; h ạ ộ CGCN ữ p FDI p ớ M ộ p ờ may còn cao, p ụ ộ các ờ EU Mỹ N Bả ớ ả p ẩ p ụ ộ ờ T Q ớ nguyên p ụ Dù ở ề ã ấ ã ề các p ụ . T b ả p ở ộ ữ p ọ ũ ọ ề ấ ẩ ớ ã , p ả p ụ ữ ằ các ả p p chính sách ấ ẩ ; b c n ti p tục l bộ
13. 4 ụ ớ ả ấ ấ ẩ ề ộ p , x ý ộ ụ ụ ấp CGT V N ớ T ộ ụ ũ ộ ổ chính sách ữ CGT hàng V N ũ . D ề “Chính sách xuất k ẩu àn may mặc t Nam” ớ p CGT ọ ề ĩ Mục ch v nhiệ vụ nghi n cứu c c n n c u Mụ l ề ấ ữ ả p p ằ ớ ĩ ấ ẩ V N ề ớ ụ ấp CGT V N . N m v n n c u Đ ạ ụ b ụ : – H ý ề chính sách ớ ĩ ấ ẩ V N ; – Phân tích chính sách ớ ĩ ấ ẩ V N ờ ; – Đề ấ ữ ả p p ằ ớ ĩ ấ ẩ V N ề ộ p ộ ớ ụ ấp CGT V N . ối tƣợng và phạ vi nghi n cứu t n n n c u Đ là ĩ ấ ẩ N ớ liên quan p ớ ĩ ấ ẩ V N . Trong , CGT toàn c u hàng may m c và CGT toàn c u hàng d t c xem là hai CGT khác nhau, dù hai CGT này có quan h m t thi t với nhau.

 

MÃ TÀI LIỆU:0827

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *