Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Kỹ thuật sinh thái nhằm giảm nhẹ tác động của mưa ở TPHCM

Kỹ thuật sinh thái nhằm giảm nhẹ tác động của mưa ở TPHCM

MỞ ĐẦU Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố có tốc độ phát triển kinh tế và sự gia tăng dân số nhanh nhất cả nƣớc. Về mặt dân số dự tính đến năm 2020 sẽ là 9 đến 10 triệu ngƣời, cùng với sự mở rộng và phát triển thành phố cần có những đầu tƣ thích hợp cho cơ sở hạ tầng trong đó có qui hoạch và nâng cấp hệ thống thoát nƣớc. Hơn nữa đây là thành phố có nguy cơ về độ ngập cao do ảnh hƣởng của nhiều nguyên nhân nhƣ mƣa lớn, triều cƣờng, hệ thống thoát nƣớc… đòi hỏi có những ƣu tiên hợp lý cho vấn đề này. Mƣa lớn tại khu vực Tp. HCM thƣờng đƣợc kết hợp bởi nhiều chế độ thời tiết khác nhau, do đó sự biến động về phân bố mƣa theo không gian là lớn. Sự phát triển của đô thị và các ngành công nghiệp cũng làm ảnh hƣởng đến chế độ phân bố lƣợng mƣa nhƣ: thải vào không khí nhiều loại bụi, khí thải,.. đây là những nguyên nhân chính dẫn đến lƣợng mƣa trên khu vực Tp. HCM cao hơn khu vực xung quanh. Vấn đề ngập lụt đô thị đƣợc đánh giá là một trong số các vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách đồng thời là chiến lƣợc lâu dài có ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế- xã hội của quốc gia và đang đƣợc các nhà quản lý cũng nhƣ toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Ở Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tình trạng ngập này không những ảnh hƣởng đến đời sống của ngƣời dân mà còn gây thiệt hại nặng về kinh tế, ƣớc tính thiệt hại do ngập ở Tp. HCM không dƣới 5.000 tỷ đồng/năm. Đến thời điểm hiện tại Tp. HCM có hơn 100 điểm ngập. Tổng thời gian ngập ở Tp. HCM lên tới 30 ngày mỗi năm, độ ngập sâu từ 0,15 đến 0,3m, nơi nặng nhất tới 0,6m. Khi mƣa với cƣờng độ khoảng trên 40 mm trong thời gian ngắn thƣờng sinh ra ngập úng. Nếu mƣa với cƣờng độ lớn hơn, thời gian mƣa tập trung dài hơn thì mức độ ngập úng càng nguy hiểm hơn. Ngập úng do mƣa cũng có liên quan đến hệ thống tiêu thoát nƣớc, đặc biệt là hệ thống kênh cống tiêu ở khu vực nội thành. Trong khi đó, số điểm ngập do mƣa và triều cƣờng có xu hƣớng gia tăng với mức độ ngập năm sau cao hơn năm trƣớc khoảng 1cm. Số điểm ngập tăng là do những kênh rạch thoát nƣớc tự nhiên của thành phố đang bị lấn chiếm và san lấp tùy tiện.
8. 8 Hiện nay tại thành phố vẫn đang triển khai khoảng 100 công trình chống ngập trong giai đoạn từ 2011-2015, với diện tích khoảng 100km² thuộc 11 quận, huyện. Tuy nhiên, giải pháp đề xuất nhiều nhƣng ngập lụt vẫn chƣa đƣợc giải quyết. Hiện tại, dự án chống ngập lụt vẫn chƣa thực hiện đồng bộ nên hiệu quả chƣa cao. Do đó chúng tôi

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1250

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *