Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tào tốt nghiệp Kế Toán / Kiểm toán tài sản cố định do Công ty Kiểm toán Châu Á thực hiện, 9đ

Kiểm toán tài sản cố định do Công ty Kiểm toán Châu Á thực hiện, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là sau sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã thu hút đông đảo các nhà đầu tư từ nước ngoài. Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng vốn đầu tư và tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến của nước ngoài. Song bên cạnh những cơ hội đó cũng tồn tại nhiều những thách thức và những nguy cơ cho các chủ doanh nghiệp.Mỗi chủ doanh nghiệp quan tâm từ các khía cạnh khác nhau, nhưng quy tụ lại đều ở một điểm là những thông tin doanh nghiệp được phản ánh một cách trung thực chính xác và kịp thời nhất để đưa ra được những quyết định đúng đắn. Trước sự đòi hỏi đó, hoạt động kiểm toán đã ra đời với vai trò của một tổ chức trung gian khách quan, độc lập nhất, trợ giúp các đối tượng quan tâm đưa ra các quyết định sáng suốt bằng việc thực hiện chức năng kiểm toán của mình. Hoạt động kiểm toán độc lập đã hình thành và phát triển trên 20 năm, nó là công cụ quản lý kinh tế, tài chính đắc lực góp phần nâng cao tính hiệu quả của kinh tế thị trường thông qua việc thực hiện các chức năng của nó là cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính. Là sinh viên năm cuối chuyên ngành kiểm toán, sau một quá trình học tập và theo yêu cầu chương trình đào tạo của trường Học viện Tài Chính, em đã vinh dự được tham gia vào công tác kiểm toán thực tế tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á chi nhánh Hà Nội (FADACO). BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được sự quan tâm rất nhiều của các đối tượng như: chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền… Vì vậy thông tin trên BCTC cần phải minh bạch và đúng đắn.Trong các thông tin tài chính trên BCTC, thông tin về TSCĐ cũng là mối quan tâm của người đọc.TSCĐ là cơ sở vật chất không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân cũng như trong bất kể doanh nghiệp nào.Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ là cơ sở đánh giá trình độ công nghệ và năng lực sản xuất, cạnh tranh
7. Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Vũ Văn Mạnh Lớp: CQ49/22.07 2 của doanh nghiệp. Do vậy nhận thức được tầm quan trọng của TSCĐ sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra các chính sách mua sắm hợp lý cũng như bảo vệ tài sản của đơn vị mình. Trong thời gian thực tập tại Công ty Kiểm toán FADACO có nhiều cơ hội đi các doanh nghiệp sản xuất cũng như các doanh nghiệp thương mại và dưới sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty, em đã có dịp học hỏi và nghiên cứu các hồ sơ tài liệu về kiểm toán chu trình TSCĐ, tìm hiểu lý luận và thực tiễn em đã lựa chọn chuyên đề thực tập về công ty với nhan đề: “Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á(FADACO) thực hiện” 2. Mục tiêu nghiên cứu – Tổng kết, khái quát lý thuyết về khoản mục TSCĐ trong công ty FADACO – CN Hà Nội – Đề cập đến thực tế kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện bởi các KTV của công ty. – Đánh giá điểm mạnh và điểm còn hạn chế trong quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á – Chi nhánh Hà Nội, từ đó đưa ra khuyến nghị để hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC. Việc nghiên cứu đề tài sẽ được tiến hành trong suốt thời gian thực tập và sẽ được thực hiên tại công ty. Trong quá trình nghiên cứu sẽ tiến hành trên các file dữ liệu, chương trình, hồ sơ kiểm toán BCTC kết hợp với viêc quan sát thực tiễn hoat động tại đơn vị khách hàng. 4. Phương pháp nghiên cứu Với kiến thức được trang bị trên giảng đường, cùng với kinh nghiệm tự học hỏi, luận văn tốt nghiệp của em bằng lý luận của chủ nghĩ duy vật biện
8. Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Vũ Văn Mạnh Lớp: CQ49/22.07 3 chứng đi tư lý luận đến thực tiên để kiểm tra lý luận.Đồng thời kết hợp giữa phương pháp của toán học của nghiệp vụ kế toán và phương pháp kiểm toán. 5. Kết cẩu của đề tài Nội dung của đề tài ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần danh mục từ viết tắt, phần phụ lục còn có 3 phần chính như sau: – CHƯƠNG 1 : Lý luận chung về quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC – CHƯƠNG 2 : Thực trạng về quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á (FADACO) – Chi nhánh Hà Nội thực hiện. – CHƯƠNG 3 :Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiệnquy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á (FADACO) – Chi nhánh Hà Nội thực hiện. Được sự hỗ trợ nhiệt tình, đầy đủ của giảng viên hướng dẫn – Cô giáo, T.S VŨ PHƯƠNG LIÊN cùng với các thầy cô giáo trong bộ môn Kiểm toán của trường Học Viện Tài Chính, em đã có được cách tiếp cận hợp lý để tìm hiểu về thông tin và quy trình kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán FADACO nơi em thực tập. Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô và em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và các nhân viên của Công ty TNHH Kiểm toán FADACO đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thiện luận văn này. Song với kiến thức còn hạn chế chắc chắn bài luận văn của em sẽ không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo cùng các anh chị trong Công ty Kiểm toán và những người quan tâm để bài luận văn được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Sinh viên VŨ VĂN MẠNH
9. Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Vũ Văn Mạnh Lớp: CQ49/22.07 4 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. Khái quát chung về khoảnmục tài sảncố định trong kiểm toán báo cáo tài chính 1.1.1. Khái niệm, đặcđiểm và phân loại tài sản cố định Khái niệm và đặc điểm: TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tư liệu lao động chủ yếu và các tài sản khác có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD và giá trị của nó được chuyển dịch dần dần, từng phần vào giá trị sản phẩm, dịch vụ được sản xuất ra trong các chu kỳ sản xuất. (Nguồn: Sách giáo trình Kế toán Học Viện Tài Chính do GS.TS.NSND Ngô Thế Chi chủ biên) TSCĐ ở Việt Nam đã có rất nhiều lần thay đổi, theo quy định mới nhất là của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 thì TSCĐ phải thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện sau:  Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;  Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;  Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên. Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giá trị của TSCĐ được chuyển dịch dần dần vào mỗi sản phẩm sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. Quá trình giảm dần giá trị đó được gọi là quá trình hao mòn TSCĐ. Giá trị hao mòn được thu hồi sau khi doanh nghiệp bán sản phẩm đầu ra. Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ có tầm quan trọng khá lớn, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất TSCĐ chiếm phần lớn giá trị trong tổng số
10. Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Vũ Văn Mạnh Lớp: CQ49/22.07 5 giá trị Tài sản của doanh nghiệp. TSCĐ không những là cơ sở vật chất hiện có của doanh nghiệp mà còn phản ánh trình độ khoa học công nghệ và năng lực của đơn vị. TSCĐ là yếu tố quan trọng tạo khả năng tăng trưởng cũng như phát triển của doanh nghiệp. Chính vì tầm quan trọng đó, việc tổ chức quản lý và sử dụng TSCĐ nếu được thực hiện tốt thì sẽ là nền tảng cơ bản cho doanh nghiệp có khả năng phát triển sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm, giảm chi phí giá thành, đổi mới sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phân loại: TSCĐ trong doanh nghiệp có công dụng khác nhau trong hoạt động kinh doanh, để quản lý tốt cần phải phân loại TSCĐ. Phân loại TSCĐ thành các loại, các nhóm có cùng tính chất đặc điểm theo những tiêu thức nhất định. Trong doanh nghiệp thường được phân loại TSCĐ theo một số tiêu thức sau:  Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện Căn cứ vào hình thái biểu hiện thì TSCĐ được chia ra thành TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình, trong đó: – TSCĐ hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất cụ thể do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ. Bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải truyền dẫn; thiết bị dụng cụ quản lý; cây lâu lăm súc vật làm việc và cho sản phẩm; TSCĐ hữu hình khác. – TSCĐ vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất cụ thể do doanh nghiệp nắm giữ sử dụng cho sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ.

MÃ TÀI LIỆU: 6471

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ZALO 0932091562