Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại Công ty Kiểm toán VACO

Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại Công ty Kiểm toán VACO

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển và hội nhập nhưng cũng chịu ảnh hưởng của những biến động khó lường do khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Kiểm toán độc lập được coi là một trong những ngành dịch vụ mang tính chuyên nghiêp cao và có vai trò to lớn trong việc tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch và có hiệu quả. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, các công ty kiểm toán nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam và sự phát triển của về số lượng cũng như chất lượng của các công ty kiểm toán tại Việt Nam cho thấy tính cạnh tranh trong ngành nghề này ngày càng tăng cao. Đây vừa là cơ hội cũng là thách thức cho mọi công ty kiểm toán. Để có thể khẳng định vị trí và đứng vững trong thị trường cạnh tranh như thế, các công ty kiểm toán phải không ngừng phát triển những kỹ thuật kiểm toán vừa hiệu quả vừa tiết kiệm được chi phí, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra. Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã nhận định kiểm toán là một bộ phận cấu thành của hệ công cụ quản lý kinh tế, nó ngày càng trở nên hết sức quan trọng và cần thiết không chỉ đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước, mà còn đối với các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Những thông tin do kiểm toán cung cấp sẽ là những căn cứ đáng tin cậy giúp cho Nhà Nước nhìn nhận, đánh giá, xử lý đúng đắn các vấn đề kinh tế nảy sinh, đồng thời làm cơ sở cho các nhà đầu tư, các nhà quản lý khi đưa ra quyết định kinh doanh mới. Thông qua việc thực hiện các chức năng, nghiệp vụ của mình, kiểm toán viên còn giúp cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế biết được và khắc phục những sai sót, vi phạm trong quản lý và trong việc chấp hành chính sách, luật lệ kinh tế của Nhà Nước. Khoản mục phải thu khách hàng là một khoản mục trọng yếu và chiếm tỷ trọng lớn trên báo cáo tài chính, đồng thời cũng khá nhạy cảm với những gian lận và có liên quan mật thiết đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò quan trọng của khoản mục này, em đi sâu vào tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính, trên cơ sở lý luận đạt được, kết hợp với cơ hội tiếp cận công việc kiểm toán thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO

 Mã Tài Liệu : 0036

[slideshare id=232082338&doc=luanvan10-200416021246&type=d]

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *