Khóa luận tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh – ĐH Tài Chính Marekting

Luận văn quản trị kinh doanh

PHẦN 3: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1. MỤC TIÊU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (áp dụng cho khóa 14D đến 16D) Thực tập và viết khoá luận tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên vận dụng những kiến thức lý luận đã được học tại Khoa QTKD, trường ĐH Tài chính – Marketing để phân tích, kiểm chứng và phát hiện các vấn đề thực tế. Đồng thời, qua đó cũng nâng cao khả năng tư duy, lý luận, phản biện đối với một vấn đề khoa học quản lý, kinh doanh; là cơ sở để tập dượt các kỹ năng nghiên cứu, làm việc độc lập khi ra trường. Bên cạnh đó, khoá luận tốt nghiệp cũng giúp cho sinh viên nâng cao khả năng viết, trình bày một báo cáo khoa học theo các quy định chuẩn. Hơn thế, sinh viên có dịp học hỏi và trau dồi thêm các kỹ năng mềm cần thiết cho mục tiêu nghề nghiệp tương lai sau khi tốt nghiệp ra trường. Cụ thể:  Sinh viên biết hệ thống lý thuyết về một hoạt động quản trị cụ thể;  Sinh viên tìm hiểu được hoạt động quản trị cụ thể trong tổ chức theo khung lý thuyết đã hệ thống;  Sinh viên so sánh được lý thuyết và thực tiễn, rút ra điểm giống, khác nhau, đưa ra được nhận định của bản thân;  Sinh viên đề xuất được các kiến nghị, giải pháp cho những tồn tại của 1 doanh nghiệp trong và ngoài nước, doanh nghiệp với nhiều loại hình sở hữu và quy mô khác nhau, đơn vị hành chính – sự nghiệp (từ đây gọi là tổ chức) theo kiến thức lý thuyết và khả năng phân tích, vận dụng, sáng tạo của bản thân;  Sinh viên thể nghiệm, rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong doanh nghiệp, khả năng sáng tạo, rèn luyện tinh thần độc lập giải quyết những vấn đề đặt ra. 2. YÊU CẦU CỦA KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 2.1 Đối với giảng viên hướng dẫn  Phải nắm vững các qui định của Trường, Khoa về thực tập và viết khóa luận
2. 29 tốt nghiệp để hướng dẫn, chỉ đạo sinh viên hoàn thành khóa luận;  Phải làm tốt công tác cố vấn cho sinh viên trong việc lựa chọn đề tài thực tập, lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp, xây dựng đề cương nghiên cứu và xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp;  Phải thể hiện đạo đức tác phong của người thầy, đặc biệt là sự tận tâm, nghiêm túc, khoa học trong ứng xử với sinh viên và với cơ quan thực tập của sinh viên;  Phải bám sát quá trình thực tập của sinh viên để giúp đỡ sinh viên kịp thời giải quyết những khó khăn nảy sinh, hoàn thành tốt khóa luận đúng thời hạn qui định;  Phải đánh giá kết quả thực tập và khóa luận tốt nghiệp của sinh viên một cách khoa học, nghiêm túc, công bằng, chính xác;  Phải tạo điều kiện thuận lợi về giờ giấc và địa điểm hẹn gặp sinh viên để hướng dẫn. Không bắt sinh viên phải gặp GVHD vào những giờ giấc không phù hợp (sau 7 giờ tối), ở những nơi xa xôi, gây khó khăn cho việc di chuyển, đi lại của sinh viên;  Phải lập nhật ký theo dõi quá trình hướng dẫn sinh viên thực tập và viết khoá luận tốt nghiệp. 2.2 Đối với sinh viên  Nghiêm túc thực hiện qui định của Trường ĐH Tài Chính – Marketing và Khoa QTKD về thời gian, tiến độ thực hiện các công việc thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp, nộp khoá luận tốt nghiệp đúng thời gian quy định;  Tuân thủ nghiêm các quy định, nội qui của tổ chức, doanh nghiệp – nơi sinh viên thực tập tốt nghiệp;  Trong giao tiếp tại nơi thực tập, cần giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị;
3. 30  Chấp hành đúng những chỉ dẫn và kế hoạch làm việc của GVHD, gặp GVHD ít nhất 2 tuần 1 lần, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ nơi cơ quan thực tập được phân công phụ trách (nếu có);  Phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần độc lập, tinh thần phản biện khoa học trong nghiên cứu và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp;  Đề cao lòng tự trọng, tính trung thực, trong quá trình thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp. 2.3 Đề tài khoá luận tốt nghiệp Đề tài khóa luận tốt nghiệp phải phù hợp với các chuyên ngành đào tạo thuộc khoa Quản trị kinh doanh. Sinh viên được khuyến khích lựa chọn các đề tài có tính cập nhật với tình hình kinh tế – xã hội tại Việt Nam và trên thế giới; đề tài có tính thực tiễn, ứng dụng cao; đề tài mang tính lý luận sâu sắc, bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý thuyết; đề tài có tính sáng tạo không trùng lặp với các đề tài đã thực hiện (Sinh viên có thể tham khảo danh mục tên đề tài trong phần phụ lục). Đề tài khoá luận tốt nghiệp phải cụ thể, rõ ràng. Giáo viên hướng dẫn là người duyệt tên đề tài cuối cùng cho sinh viên. Trong quá trình thực hiện khoá luận, nếu thấy cần thiết phải chỉnh sửa đề tài thì giáo viên hướng dẫn quyết định. 2.4 Chất lượng Đơn vị thực tập được lựa chọn phải là tổ chức có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động ít nhất 3 năm liên tiếp và hiện còn đang hoạt động. Khóa luận tốt nghiệp phải đảm bảo chất lượng cao về mặt nội dung và hình thức:  Về mặt nội dung: nội dung nghiên cứu đặt ra phải được giải quyết trọn vẹn, logic và có tính khoa học. Nội dung của khóa luận tốt nghiệp phải thể hiện được các kiến thức về lý thuyết và thực tiễn thuộc lĩnh vực quản trị kinh
4. 31 doanh. Các kết quả của khóa luận tốt nghiệp phải chứng tỏ tác giả biết vận dụng lý thuyết để phân tích thực tiễn hoạt động của cơ quan thực tập, nhận định/đánh giá được thực tiễn và rút ra được các kết luận, giải quyết được các vấn đề đặt ra, đề xuất được những ý tưởng, giải pháp để xử lý các vấn đề thực tiễn đã tiếp cận được;  Về mặt hình thức: khóa luận tốt nghiệp phải được trình bày khoa học, đúng quy định; Sinh viên phải tham khảo ít nhất 5 cuốn sách/giáo trình và 5 bài báo/công trình nghiên cứu có nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu, nộp danh sách tài liệu tham khảo cho Giảng viên hướng dẫn cùng đề cương chi tiết. Khóa luận tốt nghiệp phải do chính sinh viên tự thực hiện, nội dung nào của khóa luận tốt nghiệp có sử dụng kết quả của các tác giả khác, kế thừa các khóa luận tốt nghiệp trước đây hoặc các tài liệu đã được công bố phải được tác giả ghi rõ. Sinh viên sẽ nhận điểm zero (0) và bị kỷ luật nếu sao chép một phần hoặc toàn bộ khóa luận tốt nghiệp của người khác hoặc các tài liệu, luận văn, luận án đã được công bố trước đây. 3 QUY TRÌNH THỰC TẬP Quy trình tổ chức thực hiện đợt thực tập và viết khoá luận tốt nghiệp theo các bước sau:
5. 32 Bước Quy trình Thực hiện 1. Lập kế hoạch TT & viết KLTN Thư ký, lãnh đạo Khoa 2. Duyệt Ban Giám hiệu 3. Nhận danh sách SV thực tập, phân công/mời GV hướng dẫn Thư ký, lãnh đạo Khoa 4. Thông báo kế hoạch tới giảng viên, sinh viên Thư ký khoa 5. Sinh viên nhận giấy giới thiệu và liên hệ đơn vị thực tập ** Sinh viên 6. Sinh viên gặp GVHD Sinh viên, GVHD 7. Thực hiện quá trình thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên, GVHD 8. Phân công giảng viên chấm phản biện Thư ký, lãnh đạo Khoa 9. Chấm KLTN, chấm phản biện GVHD, GVPB 10. Tổng hợp điểm, chuyển phòng TTKT Thư ký, lãnh đạo Khoa ** Sinh viên có thể nhận giấy GTTT và liên hệ nơi thực tập, đi thực tập trước thời gian thực tập chính thức

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0774

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *