Đề tài: Một số vấn đề pháp lý trong quản lý và điều hành công ty cổ phần tại Việt Nam, so sánh với pháp luật Cộng hòa Pháp

Sau đây là mẫu Khóa luận tốt nghiệp Ngành Luật với đề tài là Một số vấn đề pháp lý trong quản lý và điRead More…

Đề tài: Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại theo pháp luật lao động tại UBND xã Mường Khoa, H. Tân Uyên, T. Lai Châu

Sau đây là mẫu Khóa luận tốt nghiệp Ngành Luật với đề tài là Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật vRead More…

Đề tài: Tổ chức thực hiện luật dân quân tự vệ – Từ thực tiễn xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Sau đây là mẫu Khóa luận tốt nghiệp Ngành Luật với đề tài là Tổ chức thực hiện luật dân quân tự vệ – TRead More…

Đề tài: Tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo lao động tại ủy ban nhân dân xã Bản Giang huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu

Sau đây là mẫu Khóa luận tốt nghiệp Ngành Luật  với đề tài là Tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo laRead More…

Đề tài: Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức khuyến mại tại sở công thương Tỉnh Lai Châu

Sau đây là mẫu Khóa luận tốt nghiệp Ngành Luật với đề tài là Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật vRead More…

Đề tài: Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về nhãn hiệu tại cục quản lý thị trường tỉnh Lai Châu

Sau đây là mẫu Khóa luận tốt nghiệp Ngành Luật với đề tài là Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật vRead More…