Kế toán vốn bằng tiền, các khoản nợ phải thu, phải trả, Thông tư 200, HAY!

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Lý do chọn đề tài: Trong hoạt động kế toán tại bất kỳ doanh nghiệp nào thì công tác quản lý vốn bằng tiền và các khoản thanh toán luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị. Bởi vì việc quản lý vốn bằng tiền và các khoản thanh toán có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh, các quan hệ kinh tế của doanh nghiệp với thị trường cũng như ngay trong nội bộ. Mặt khác cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta hiện nay, quan hệ kinh tế giữa các đơn vị ngày càng đa dạng và phong phú. Nó không đơn thuần chỉ là hàng đổi lấy tiền hoặc lấy tiền đổi hàng mà còn nảy sinh các quan hệ thanh toán bù trừ lẫn nhau, chiếm dụng vốn, cạnh tranh… Những quan hệ này đòi hỏi phải có sự tin tưởng lẫn nhau và phải có những phương pháp quản lý sao cho đạt được sự an toàn tuyệt đối, tránh những rủi ro trong kinh doanh. Nhận thức được vai trò của công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán nên em đã chọn đề tài “Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na” cho bài báo cáo tốt nghiệp của mình. Công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na có vị trí đặc biệt quan trọng vì mọi chi phí phát sinh trong công ty đều phải xuất phát từ nguồn gốc vốn bằng tiền và khả năng phải thu, phải trả của công ty, đảm bảo chi phí đầu vào, vốn bỏ ra vừa đủ để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Mọi chi phí đầu vào cũng như thu nhập và chi phí đầu ra đều được tính toán đầy đủ, chính xác, đồng thời đòi hỏi công ty phải có một lượng vốn lưu động khả quan để có khả năng thực hiện tốt mọi kế hoạch đề ra, để đạt được kết quả cuối cùng vì trong điều kiện nền kinh tế thị trường với mục đích và nguyên tắc kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải đảm bảo trang trải bù đắp mọi chi phí đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh và có lãi. Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em đã cố gắng tiếp cận với những kiến thức mới nhất về chế độ kế toán do Nhà nước ban hành, kết hợp với những kiến thức đã
13. 2 học tập trong trường. Vì đây là đề tài nghiên cứu đầu tiên, thời gian thực tập có hạn, tầm nhận thức còn mang nặng tính lý thuyết, chưa nắm bắt được nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, cán bộ kế toán của công ty để nhận thức của em về vấn đề này được hoàn thiện hơn. 2. Kết cấu báo cáo: Báo cáo gồm có 3 chương:  Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na.  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na.  Chương 3: Một số nhận xét, kiến nghị và kết luận.
14. 3 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GURMYONG VI NA I. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na: 1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty: 1.1.1. Lịch sử hình thành của công ty: Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập bởi Công ty Gurmyong Industry Co., Ltd do Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/08/2013. Công ty được hình thành với mục đích kinh doanh về dịch vụ thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; thi công lắp đặt: thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, hệ thống điện và hoàn thiện các công trình xây dựng. Công ty thành lập theo Giấy Đăng ký kinh doanh số 411043002271 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 04 ngày 16/03/2018. Công ty có một chi nhánh tại Nha Trang. Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GURMYONG VI NA Tên giao dịch QT: GURMYONG VI NA INDUSTRY COMPANY LIMITED Tên viết tắt: GURMYONG VI NA INDUSTRY CO., LTD Trụ sở chính: Số 30/8B, Vũ Ngọc Phan, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: 086.285.3334 Fax: 086.2853.334 Mã số thuế: 0312419967 Vốn điều lệ: 6.288.000.000 đồng (300.000 USD) Đại diện pháp luật: KIM SEONMOK Tổng số cán bộ và công nhân: 834 người 1.1.2. Quá trình phát triển của công ty: Công ty được thành lập vào năm 2013 với tên gọi là “Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na”, là một doanh nghiệp kinh doanh xây dựng công trình và thi công lắp đặt dân dụng, công nghiệp. Đội ngũ cán bộ quản lý điều hành của công ty có nhiều kinh nghiệm với nguồn nhân lực chất lượng cao. Công ty phát triển và thành lập công ty con là Công ty TNHH Tài Nguyên Toàn Cầu 7 Việt Nam vào năm 2018. Đến nay công ty đã phát triển được đội ngũ nhân viên gồm: 48 nhân viên văn phòng, 786 công nhân có kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm. Trong lĩnh vực
15. 4 chuyên môn công ty đã thi công được nhiều công trình lớn, quan trọng trong và ngoài tỉnh. Công ty đã và đang lên kế hoạch và phấn đấu để gặt hái nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới. 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý: 1.2.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban:  Tổng Giám đốc: Là người giữ chức vụ quan trọng nhất, cao nhất của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và là người có trách nhiệm về những quyết định. Tổng Giám đốc còn là người có nhiệm vụ tiếp nhận ý kiến của cấp dưới, luôn có cái nhìn bao quát, bình tĩnh theo dõi mọi hoạt động của công ty thật khách quan và luôn tạo môi trường làm việc thuận lợi cho các nhân viên.  Giám đốc: Là người đứng đầu bộ máy quản lý, đại diện cho cán bộ công nhân viên toàn công ty, có quyền quyết định và điều hành các hoạt động của công ty cũng như chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và toàn bộ cán bộ công nhân viên và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.  Quản lý công trường: – Tham mưu cho Tổng Giám đốc và Giám đốc thực hiện chức năng quản lý về lĩnh vực xây dựng và quản lý về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. – Quyết định, chỉ thị các văn bản quy định về việc phân công, phân cấp quản lý về lĩnh vực xây dựng. – Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG PHÒNG KẾ TOÁN TỔNG GIÁM ĐỐC
16. 5 phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt. – Thực hiện các dự án xây dựng công trình, khảo sát thiết kế, thi công xây dựng, bàn giao, bảo hành, bảo trì. – Hướng dẫn, kiểm tra năng lực hành nghề của cá nhân và hoạt động xây dựng của tổ chức.  Phòng kế toán: – Thu thập, ghi chép, xử lý và kiểm tra nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các chứng từ ban đầu, hạch toán kế toán chi tiết và tổng hợp kết quả hoạt động của công ty. – Định kỳ (tháng, quý, năm) lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ gửi các cơ quan quản lý và kiểm soát. – Phân tích, giải thích các dữ liệu tài chính, tham mưu trong lĩnh vực kế toán tài chính, giúp Ban Giám đốc cân nhắc và có quyết định kịp thời trong hoạt động của công ty. – Theo dõi các khoản thu, chi của công ty cho phù hợp. – Tổ chức thanh toán đầy đủ các khoản phải trả và thu hồi kịp thời các khoản nợ đến hạn. – Tổ chức và bảo quản, lưu giữ các tài liệu kế toán. 1.3. Mô tả quy trình hoạt động của công ty: 1.3.1. Sơ đồ quy trình đấu thầu và thi công: 1.3.2. Giải thích sơ đồ: Chủ đầu tư mời thầu Nhận hồ sơ Lập dư án thi công và lập dự toán Nghiệm thu, bàn giao, xác định kết quả, lập quyết toán Tiến hành xây dựng Chuẩn bị nguồn nhân lực: nguyên vật liệu, nhân công…. Tham gia đấu thầu Thắng thầu
17. 6  Từ đặc điểm về sản phẩm sản xuất ta thấy đựợc đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua quá trình nhận thầu và xây lắp như sau: – Bộ phận hành chính trong đơn vị chuẩn bị hồ sơ đấu thầu: là hồ sơ năng lực của công ty trong đó nêu lên thế mạnh của công ty cũng như năng lực của công ty. – Qua quá trình đấu thầu, khi đơn vị trúng thầu thi công. Bộ phận kỹ thuật lập dự toán công trình, chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật. – Sau đó là lập biên bản thi công và đưa ra các biện pháp an toàn trong lao động.  Tổ chức giải phóng mặt bằng và chuẩn bị mặt bằng thi công: – Bộ phận thi công tiến hành thi công công trình: Là quá trình thi công các hạng mục công trình, thời gian thi công kéo dài hay ngắn phụ thuộc vào độ lớn của công trình cũng như sự đòi hỏi về kỹ thuật và sự chuẩn bị chu đáo về các điều kiện thi công như nhân lực, nguyên vật liệu, máy móc… – Quá trình thi công kết thúc, bộ phận nghiệm thu tiến hành kiểm tra chất lượng công trình sau đó tiến hành nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu bàn giao công trình. – Quá trình nghiệm thu kết thúc sẽ tiến hành thanh quyết toán công trình để đưa vào sử dụng. II. Giới thiệu chế độ kế toán tại Công ty TNHH Công nghiệp Gurmyong Vi Na: 2.1. Giới thiệu cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty: Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán: Kế Toán Trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán công nợ Kế toán vật tư Kế toán tiền lương
18. 7  Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thanh Hiền.  Công việc hàng ngày: – Kiểm tra, ký tên bảng kê số dư tài khoản tiền gửi và ghi nhận trên sổ nhật ký. – Tập hợp các khoản chi, kiểm tra các khoản chi, đối chiếu tổng cộng số dư tiền mặt, tiền gửi, cân đối và giải quyết các khoản thu, chi. – Kiểm tra các khoản công nợ phải thu, dự thu, phân công liên hệ khách hàng để đối chiếu công nợ phải thu hoặc đòi nợ. – Ghi nhận các thông tin, số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát trên sổ nhật ký hoạt động hàng ngày.  Công việc cuối tháng: – Nhắc nhở kế toán tổng hợp kiểm tra lại chứng từ khai thuế VAT cho tháng đang hoạt động để chuẩn bị lập hồ sơ khai thuế tháng.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0522

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *