Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / Kế toán hàng hóa và công nợ phải thu và phải trả, 2020, 9đ, HAY

Kế toán hàng hóa và công nợ phải thu và phải trả, 2020, 9đ, HAY

1.Lý do cho ̣n đề tài Với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thi ̣trường, các doanh nghiê ̣p hiê ̣n nay đang gă ̣p sự ca ̣nh tranh gay gắt và ngày càng khốc liê ̣t đòi hỏi các doanh nghiê ̣p phải luôn nhâ ̣n thứ c, đánh giá được tiềm lực của doanh nghiê ̣p mình trên thi ̣ trường để có thể tồn ta ̣i, đứ ng vững và ngày càng phát triển. Để đảm bảo có thể cạnh tranh trên thương trường quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam phải nỗ lực hết mình trong việc tạo ra uy tín thị trường, nâng cao năng lực tài chính cũng như tổ chức quản lý. Muốn vậy doanh nghiệp phải tập hợp được nhiều yếu tố để tạo nên sự thành công của mình, để đa ̣t được điều đó thì kế toán là một bộ phâ ̣n không thể thiếu trong một bộ máy tổ chứ c của doanh nghiê ̣p, nó là một công cụ đắc lực cho nhà quản lý và phản ánh toàn bộtình hình hiê ̣n ta ̣i của doanh nghiê ̣p. Bán hàng,mua hàng có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, nó góp phần to lớn đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khâu bán hàng,mua hàng của quá trình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp gắn liền với thị trường, luôn luôn vận động và phát triển theo sự biến động phức tạp của các doanh nghiệp.Ngoài ra kế toán công nợ cũng đặc biệt quan trọng đối với mỗi công ty. Là sinh viên chuyên ngành kế toán sau khi một thời gian được học tâ ̣p và rèn luyê ̣n ta ̣i trường với vốn kiến thứ c tích lũy được do các giảng viên truyền đa ̣t và kết hợp với thời gian thực tâ ̣p ta ̣i Công ty Trách Nhiê ̣m Hữu Ha ̣n Xuất Nhâ ̣p Khẩu Thương Ma ̣i Di ̣ch VụPhước Đa ̣t. Sau khi được tìm hiểu thực tế ta ̣i công ty em đã chọn đề tài “Kế toán hàng hóa và công nợ phải thu và phải trả tại công ty TNHH XNK TMDV Phước Đạt” để làm đề tài cho mình. 2.Mục tiêu nghiên cứ u Nhằm tìm hiểu hoa ̣t động kế toán ta ̣i công ty và đưa ra các một số giải pháp để phát triển sự bền vững của công ty. Đưa ra những đánh giá nhận xét về thực tế công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả tại Cty, và đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác
6. Kế toán hàng hóa và công nợ phải thu,phải trả GVHD: Ms. Nguyễn Thị Thu Hà 2 SVTH: Phạm Thị Ngọc Thảo hạch toán kế toán công nợ phải thu và phải trả tại Cty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất. 3.Pha ̣m vi nghiên cứ u của đề tài Tại công ty, hằng ngày các nghiệp vụ kinh tế nói chung và nghiệp vụ kế toán công nợ phải thu và phải trả nói riêng phát sinh rất nhiều và phức tạp. Tuy nhiên do giới hạn về thời gian và trình độ của bản thân cũng như quy mô của đề tài này tôi chỉ tập trung nghiên cứu các nghiệp vụ kế toán hàng hóa và công nợ phải thu và phải trả trên cơ sở số liệu thu thập được tháng 01 năm 2018. 4.Phương pháp nghiên cứ u Thống kê các số liệu: Thống kê, xử lý các số liệu từ những thông tin đã thu thập được. Phương pháp phân tích: Từ những thông tin, số liệu có được, kết hợp với các kiến thức đã được học tiến hành phân tích đi sâu về hoa ̣t động kế toán của công ty. Phương pháp quan sát : Quan sát sự vận hành, hoạt động của công ty thông qua buổi khảo sát trực tiếp tại công ty, từ đó có thể hiểu rõ hơn về hoạt động kế toán của công ty. 5. Bố cục báo cáo thực tâ ̣p Chương 1: Tổng quan về công ty Trách Nhiê ̣m Hữu Ha ̣n Xuất Nhâ ̣p Khẩu Thương Ma ̣i Di ̣ch VụPhướ c Đa ̣t. Chương 2: Tổ chứ c kế toán của công ty Phướ c Đa ̣t Chương 3: Quy trình và thủ tục kế toán một số hoạt động chủ yếu tại công ty Phướ c Đa ̣t Chương 4: Một số nhâ ̣n xét đánh giá và kiến nghi ̣hoàn thiê ̣n tổ chứ c và công tác kế toán ta ̣i công ty Phướ c Đa ̣t
7. Kế toán hàng hóa và công nợ phải thu,phải trả GVHD: Ms. Nguyễn Thị Thu Hà 3 SVTH: Phạm Thị Ngọc Thảo CHƯƠNG 1 TỔ NG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XUẤ T NHẬP KHẨ U THƯƠNG MẠI DI ̣CH VỤ PHƯỚ C ĐẠT. 1.1 GIỚ I THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY PHƯỚ C ĐẠT Công ty TNHH Xuất Nhâ ̣p Khẩu Thương Ma ̣i Di ̣ch VụPhước Đa ̣t là công ty chuyên cung cấp các loa ̣i sản phẩm như thùng rác công cộng, xe nâng tay, thùng phuy sắt, nhựa và các loa ̣i sản phẩm công nghiê ̣p khác. Với mong muốn một cuộc sống tiê ̣n ích hơn Phước Đa ̣t luôn cố gắng để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho mọi người không ngừ ng cố gắng để công ty phát triển và lớn ma ̣nh hơn nữa. − Tên giao di ̣ch: PDTS CO.,LTD − Mã số thuế: 0310621737 − Văn phòng: 17/D6 Phan Huy Ích, phường 14, quâ ̣n Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. − Showroom: 494 Nguyễn Văn Qúa, khu phố 4, Đông Hưng Thuâ ̣n, quâ ̣n 12, thành phố Hồ Chí Minh. − Đa ̣i diê ̣n pháp luâ ̣t: Trần Duy Chinh. − Fax: 08 6256 9904 − Vốn điều lệ: 1.900.000.000 đồng 1.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀ NH VÀ PHÁ T TRIỂ N CỦ A ĐƠN VI ̣ 1.2.1 Li ̣ch sử hình thành Giữa thế kỉ 20 nước ta đã có nhiều công ty chuyên sản xuất đồ nhựa và sản phẩm phục vụ sản xuất được hình thành. Nhưng với tình hình kinh tế phát triển, Viê ̣t Nam bắt đầu hội nhâ ̣p với thế giới, thi ̣trường kinh doanh trở nên sôi động hơn. Cuộc sống người dân càng nâng cao, chất lượng cuộc sống ngày càng tốt thì nhu cầu của mọi người ngày càng nhiều hơn. Như một quy luâ ̣t tất yếu không có gì có thể độc tôn mãi mãi nên công ty TNHH xuất nhâ ̣p khẩu thương ma ̣i – di ̣ch vụ Phướ c Đa ̣t được thành lâ ̣p. Ra đời
8. Kế toán hàng hóa và công nợ phải thu,phải trả GVHD: Ms. Nguyễn Thị Thu Hà 4 SVTH: Phạm Thị Ngọc Thảo vào năm 2010 và chính thứ c đi vào hoa ̣t động vào năm 2011, là một công ty non trẻ nhưng Phước Đa ̣t luôn cố gắng và không ngừ ng phát triển nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm đồ dùng cho gia đình: • Thiết bi ̣bảo vê ̣môi trường. • Sản phẩm nhựa công nghiê ̣p. • Các sản phẩm phục vụsản xuất. 1.2.2 Quá trình phát triển Dù thành lâ ̣p không lâu nhưng trong suốt thời gian qua công ty đã không ngừ ng nỗ lực và cố gắng để nhằm đưa tên tuổi được tiến xa hơn. Những sản phẩm của công ty đã được biết đến trong nội thành, ngoa ̣i thành và các tỉnh lân câ ̣n. Bên ca ̣nh đó công ty luôn luôn không ngừ ng nghiên cứ u và đề ra những giải pháp nhằm đưa đến những sản phẩm nhựa tốt nhất, mới nhất và tiê ̣n dụng nhất tới tay khách hàng của mình. Qua một thời gian hoa ̣t động tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn thì công ty đã ta ̣o dựng được niềm tin về chất lượng sản phẩm, di ̣ch vụ chăm sóc tới khách hàng và là sự lựa chọn hàng đầu cho khách hàng. Công ty đầu tư máy móc và thiết bi ̣hiê ̣n đa ̣i nhằm nâng cao năng lực sản xuất và ca ̣nh tranh với các công ty khác trong cùng khu vực. Với đi ̣nh hướng phát triển công ty mong muốn sẽ mở rộng chi nhánh ra các khu vực khác ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ Viê ̣t Nam. Bên ca ̣nh đó với nền kinh tế Viê ̣t Nam đang phát triển và hôi nhâ ̣p với thế giới và khu vực, công ty phấn đấu trong thời gian ngắn nhất sẽ mở rộng thi ̣trường ra toàn khu vực Asian và các nước Đông Nam Á . 1.3 LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA CÔNG TY Với đội ngũ nhân viên cán bộ ưu tú, nhiệt tình năng động đã giúp công ty trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm: Thùng rác(Thùng rác nhựa- Thùng rác inox),các loại rổ nhựa cao cấp,Thùng phuy nhựa- sắt cũ mới,…trên toàn quốc.
9. Kế toán hàng hóa và công nợ phải thu,phải trả GVHD: Ms. Nguyễn Thị Thu Hà 5 SVTH: Phạm Thị Ngọc Thảo 1.4 CHỨ C NĂNG, NHIỆM VỤ CỦ A CÔNG TY Công ty Phước Đa ̣t là công ty chuyên về các sản phẩm đồ dùng gia đình với chất lượng tốt nhất và cả hợp lí cho mọi khách hàng. Hàng hóa luôn đảm bảo uy tín cho mọi người. Với tầm nhìn luôn mở rộng quy mô và phát triển sản xuất của công ty ra toàn khu vực trong và ngoài nước. Công ty mong muốn với sứ mê ̣nh là trở thành nhà cung cấp tốt nhất cho các doanh nghiê ̣p ngoài lĩnh vực, trở thành công ty hàng đầu Viê ̣t Nam trong lĩnh vực đồ nhựa và đồ dùng gia đình. Trở thành nơi tin câ ̣y mà mọi người ai cũng tin tưởng và sử dụng. 1.5 TỔ CHỨ C BỘ MÁ Y 1.5.1 Sơ đồ tổ chứ c Sơ đồ 1.1 Cơ cấu bô ̣ máy tổ chứ c ta ̣i công ty TNHH Xuất Nhâ ̣p Khẩu Thương Ma ̣i Di ̣ch VụPhướ c Đa ̣t (nguồn: phòng hành chính – nhân sự) Giám đốc Phó GĐ Phòng kinh doanh- tiếp thị Phòng hành chính – nhân sự Phòng kế toán-tài chính
10. Kế toán hàng hóa và công nợ phải thu,phải trả

 

MÃ TÀI LIỆU: 0643

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *