Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh công ty Điện lực!

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh công ty Điện lực!

CH NG 1:ƯƠ GI I THI U KHÁI QUÁT V CÔNG TYỚ Ệ Ề ĐI N L C C CHIỆ Ự Ủ 1.1 T ng quan v công ty Đi n L c C Chi:ổ ề ệ ự ủ 1.1.1 Gi i thi u v công ty Đi n L c C Chi:ớ ệ ề ệ ự ủ – Địa chỉ trụ sở chính : QL22 ấp Tân lập xã Tân thông hội huyện Củ Chi, trụ sở này nằm về phía Tây bắc Thành phố và cách trung tâm Thành phố khoảng 30km – Các phân chi trực thuộc : + Phân chi Tân Quy : Đặt tại Tỉnh lộ 8, ấp 12, xã Tân thạnh đông, huyện Củ Chi. + Phân chi Trung Lập Thượng : Đặt tại đường Trung bình ấp Trung bình, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. Điện thoại liên lạc : (08) 2184221 – (08) 2184382 – (08) 2184686 • Fax : (08) 22255221 • Mã số thuế : 0300 951119 009-1 • Mã tài khoản : 4311.1.000005 (tài khoản chuyên thu tại Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Củ Chi) 1.1.2 L ch s hình thànhị ử – Trước năm 1990 công ty Điện Lực Củ Chi là một phân chi của Chi nhánh điện Hóc môn thuộc Sở Điện Lực TPHCM. Đến tháng 01/1990 được HSTT: Phạm Kim Phụng Trang 3 3
4. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Đoàn Văn Đính tách ra thành Chi nhánh điện Củ Chi trực thuộc Sở Điện Lực Thành phố HCM theo quyết định số : 152/NL/ĐL2.3 ngày 31/01/1990; – Đến tháng 05/1995 Chi nhánh điện Củ Chi được tổ chức lại thành Điện Lực Củ Chi trực thuộc Công Ty Điện Lực TP.HCM theo quyết định số 330/ĐVN/HĐQT-TCCB-LĐ ngày 13/05/1995 của Tập đoàn Điện lực VN – Từ tháng 01/1999 được tổ chức lại thành Điện Lực Củ Chi trực thuộc Công Ty Điện Lực TP.HCM theo quyết định số 26/ĐVN/HĐQT-TCCB-LĐ ngày 13/01/1999 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam nay là Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (gọi tắt là EVN). – Từ tháng 04/2010 đổi tên Điện Lực Củ Chi thành Công ty Điện Lực Củ Chi theo quyết định số 229/QĐ-EVN ngày 04/04/2010 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc đổi tên các điện lực trực thuộc tổng Công ty Điện Lực TP.HCM. 1.1.3Quá trình phát tri n c a công ty Đi n L c C Chi:ể ủ ệ ự ủ – Năm 1990 thì tổng cán bộ công nhân viên là 50 người. Đến năm 1995 thì nhân sự cũng tăng lên 77 người. Hiện nay thì tổng số cán bộ công nhân viên là 416 người. – Số khách hàng quản lý ở thời điểm năm 1990 là rất ít (1.978 khách hàng) tương đương sản lượng 32.357 kwh, đến nay số khách hàng công ty đang quản lý là 103.841 tương đương sản lượng sử dụng là 572.753.6369 kwh. Để đạt được kết quả như hôm nay công ty Điện Lực Củ Chi đã thực hiện hoàn thành tốt các công tác sau : + Hoàn tất chương trình Điện Khí hóa nông thôn + Thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch hàng năm về công tác SCL – Đầu tư xây dựng mới lưới điện, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải hàng năm trên địa bàn luôn ở mức tăng trưởng bình quân từ 15 – 18%; + Đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho 97% khách hàng trên địa bàn huyện Củ Chi và một phần huyện Hóc môn theo đúng luật Điện Lực (lắp điện kế miễn phí) HSTT: Phạm Kim Phụng Trang 4 4
5. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Đoàn Văn Đính 1.1.4 Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a công ty Đi nứ ệ ụ ề ạ ủ ệ L c C Chi:ự ủ 1.1.4.1 Chức năng: – Kinh doanh điện năng từ cấp điện áp 22 kV trở xuống – Kinh doanh dịch vụ và thiết bị viễn thông công cộng – Đại lý dịch vụ viễn thông công cộng – Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng công trình điện – Xây lắp các công trình lưới điện phân phối từ cấp 22kV trở xuống – Xây lắp các công trình viễn thông 1.1.4.2 Nhiệm vụ: – Quản lý vận hành lưới điện phân phối từ cấp 22kV trở xuống, để đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định cho KH trên địa bàn quản lý – Quản lý vận hành mạng viễn thông để đảm bảo cung cấp dịch vụ liên tục, an toàn, ổn định cho khách hàng trên địa bàn quản lý – Tổ chức sửa chữa, nâng cấp lưới điện từ cấp điện áp 22kV trở xuống được giao quản lý để đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định cho KH. 1.1.4.3 Quyền hạn: – Được quyền tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian qui định để thực hiện việc cải tạo, sửa chữa lưới điện và đấu nối xây dựng mới lưới điện – Được quyền cắt điện trong các tình huống sự cố khẩn cấp có thể gây hư hỏng thiết bị và gây hiểm đến tính mạng con người – Được quyền tạm ngưng cung cấp điện đối với các trường hợp khách hàng không thực hiện đúng hợp đồng trong việc sử dụng điện như : Không thanh toán tiền điện đúng thời hạn, sử dụng điện không an toàn, cố tình gian lận trong sử dụng điện … 1.1.5S đ t ch c qu n lý:ơ ồ ổ ứ ả (Đính kèm cuối chương 1) HSTT: Phạm Kim Phụng Trang 5 5
6. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Đoàn Văn Đính 1.1.6 Ch c năng c a các Phòng, Ban, Đ i:ứ ủ ộ 1.1.6.1 Ban Giám đốc: • Giám Đốc: – Là người chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc Công Ty Điện Lực TP.HCM và pháp luật về toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Điện lực Củ Chi. – Chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, sắp xếp bố trí và đề bạt nhân sự, chỉ đạo thực hiện công tác qui hoạch và phát triển lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trên địa bàn huyện Củ Chi. – Chỉ đạo thực hiện công tác mua sắm vật tư thiết bị, các trang thiết bị phục vụ các mặt công tác SXKD, công tác đổi mới phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao khả năng phục vụ khách hàng tại Điện lực. – Chỉ đạo thực hiện công tác tài chính – kế toán, các hoạt động kinh tế và sản xuất khác, quyết định các chỉ tiêu thu và chi tài chính, các biện pháp tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện – Trực tiếp chỉ đạo : Phòng Hành chánh tổng hợp, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch vật tư . • Phó Giám Đốc Kinh doanh: – Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về tình hình triển khai thực hiện, theo dõi và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công tác kinh doanh điện năng, kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Đơn vị. – Trực tiếp chỉ đạo : Phòng Kinh doanh, Phòng VT-CNTT, Đội QLKH, Đội Thu ngân, Đội QLĐK. • Phó Giám Đốc Kỹ Thuật: – Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về tình hình triển khai thực hiện, theo dõi và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý kỹ thuật – vận hành lưới điện, tình hình triển khai thực hiện công tác SCL – ĐTXD lưới điện, tình hình thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự cố và giảm tổn thất trên lưới điện quản lý tại Đơn vị HSTT: Phạm Kim Phụng Trang 6 6
7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Đoàn Văn Đính – Trực tiếp chỉ đạo : Phòng Kỹ thuật, Ban QLDA, Đội VHLĐ, Đội QLLĐ1, Đội QLLĐ2 1.1.6.2 Phòng hành chánh tổng hợp: – Tổng hợp hành chính, quản trị; tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo và ban hành mệnh lệnh sản xuất; quản lý công tác thi đua, quản lý nhân sự, thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách của Nhà nước cho người lao động, lưu trữ hồ sơ, văn bản, bảo vệ an toàn cơ quan – Phụ trách công tác hành chính, văn thư lưu trữ, ấn loát, thông tin liên lạc, quản trị, lễ tân, phục vụ hội nghị, phương tiện công tác cho các đơn vị. Tổ chức phổ biến, truyền đạt những chủ trương, chính sách, nghị quyết, các văn bản pháp luật, pháp quy của đơn vị, Công ty và Nhà nước – Phụ trách công tác thi đua khen thưởng trong toàn Đơn vị – Phụ trách công tác bảo vệ, và giữ vệ sinh công nghiệp nơi làm việc tại Đơn vị, tổng hợp, lập lịch sinh hoạt tuần và thông báo nội dung sản xuất tuần cho các đơn vị trực thuộc. – Quản lý con dấu và cấp giấy tờ cho CB-CNV đi công tác theo quy định của Đơn vị và Công ty. 1.1.6.3 Phòng kinh doanh: – Tham mưu cho Lãnh đạo Điện Lực trong việc điều hành công tác kinh doanh điện năng của đơn vị. – Xây dựng kế hoạch và theo dõi thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị. – Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các mặt trong công tác kinh doanh của các Đội Thu ngân, Đội Quản lý khách hàng và Đội Quản lý điện kế. 1.1.6.4 Phòng tài chính kế toán: – Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính kế toán phục vụ quá trình SXKD và các công trình đầu tư XDCB theo đúng các quy định của Nhà nước và các quy định của Công ty

 

MÃ TÀI LIỆU: 0259

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *