Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Kế toán doanh thu chi phí tại Công ty thương Mại Hùng Nguyên, 9đ

Kế toán doanh thu chi phí tại Công ty thương Mại Hùng Nguyên, 9đ

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ UẬN CƠ ẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ X C ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1. Những vấn đề chung về công tác kế doan t u c i p í và ác đ nh kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. . . . Sự cần t iết p ải tổ c ức c n tác ế toán doan t u c i p í và ác đ n ết quả in doan tron doan n iệp vừa và n ỏ. D a h thu và kết qu ki h d a h của d a h ghiệp à kết qu cuối c g để đá h giá chí h xác hiệu qu h ạt độ g ki h d a h của d a h ghiệp tr g từ g thời k vậy kế t á d a h thu và xác đị h kết qu ki h d a h à một ộ phậ vô c g qua trọ g tr g cấu thà h kế t á d a h ghiệp ế t á kết qu ki h d a h ch chú g ta cái h tổ g hợp và chi tiết về h ạt độ g ki h d a h của d a h ghiệp phục vụ đắc ực ch các hà qu trị tr g quá tr h qu và phát triể d a h ghiệp iệc xác đị h đú g kết qu h ạt độ g ki h d a h sẽ giúp ch các hà qu trị d a h ghiệp thấy đ ợc u điểm và h ợc điểm hữ g vấ đề c t tại từ đ đ a ra các gi i pháp khắc phục đề ra các ph g án chiế ợc kinh doanh đú g đắ và ph hợp h ch các k tiếp theo. Đ ng thời cũ g ph i đ m b o tiêu thụ, duy trì sự liên tục của hoạt động kinh tế đ m b o mối liên hệ mật thiết giữa các khâu trong quá trình tái s n xuất. Chính vì thế đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hà g h a cũ g h h à thiện hạch toán tiêu thụ hà g h a và xác định kết qu tiêu thụ hà g h a à điều cần thiết. . . . Các ái niệm c ản về doan t u c i p í và ác đ n ết quả in doan tron doan n iệp. 1.1.2.1. Doanh thu he chuẩ mực kế t á số D a h thu và thu hập khác a hà h và cô g ố the quyết đị h số Đ – C của ộ tr ở g tài chí h d a h thu à tổ g giá trị ợi ích ki h tế mà d a h ghiệp thu đ ợc tr g k kế t á phát si h từ các h ạt độ g s xuất ki h d a h thô g th ờ g của d a h ghiệp g p phầ tă g vố của chủ sở hữu
15. oá luận tốt n iệp Tr ờn ĐH D n ập Hải P òn inh vi n ng hị h ng hảo – p 1 07 3 Các loại doan t u  Doan t u án àn và cun cấp d c vụ D a h thu á hà g và cu g cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu đ ợc h c sẽ thu đ ợc từ các giao dịch và các nghiệp vụ ki h tế phát si h d a h thu h á s n phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao g m các kho n phụ thu và phí thu ê g ài giá á ( cô g vậ chuyể chi phí ắp đ t… ) ếu có. he chuẩ mực kế t á số d a h thu á hà g đ ợc ghi hậ khi đ g thời thỏa m điều kiệ sau  D a h ghiệp đ chuyể gia phầ ớ rủi r và ợi ích gắ iề với quyề sở hữu s phẩm h c hà g h a ch g ời mua  D a h ghiệp khô g c ắm giữ quyề qu hà g h a h g ời sở hữu hà g h a h c quyề kiểm s át hà g h a  D a h thu đ ợc xác đị h t g đối chắc chắ  D a h ghiệp đ thu đ ợc h c sẽ thu đ ợc ợi ích ki h tế từ gia dịch á hà g  ác đị h đ ợc chi phí c iê qua đế gia dịch á hà g hời điểm ghi hậ d a h thu á hà g the các ph g thức á hà g  iêu thụ the ph g thức trực tiếp he ph g thức ày g ời á gia hà g ch g ời mua tại kh tại quầy h c tại ph x ở g s xuất hi g ời mua đ hậ đủ hà g và k và h a đ th hà g chí h thức đ ợc tiêu thụ g ời á c quyề ghi hạ d a h thu  Tiêu thụ the ph g thức chuyể hà g hời điểm ghi hậ d a h thu àkhi ê á đ chuyể hà g tới địa điểm của ê mua và ê á đ thu đ ợc tiề iêu thụ the ph g thức tr ch m tr g p à ph g thức á hà g thu tiề hiều ầ khách hà g đ ợc tr chậm tiề hà g và ph i chịu một phầ tiề i tr chậm the một t ệ i suất hất đị h phầ i tr chậm đ ợc ghi hậ và d a h thu h ạt độ g tài chí h he tiêu thức ày d a h thu á hà g và cu g cấp dịch vụ à giá tr một ầ gay từ đầu khô g a g m i tr chậm tr g p D a h thu của gia dịch cu g cấp dịch vụ đ ợc ghi hậ khi kết qu quá tr h mua á cu g cấp dịch vụ hà g h a đ ợc xác đị h một cách đá g ti cậy
16. oá luận tốt n iệp Tr ờn ĐH D n ập Hải P òn inh vi n ng hị h ng hảo – p 1 07 4 r ờ g hợp gia dịch về cu g cấp dịch vụ iê qua đế hiều k ki h d a h đ ợc ghi hậ tr g k the kết qu phầ cô g việc đ h à thà h và gày ập g c đối kế t á của k đ ết qu của gia dịch cu g cấp dịch vụ đ ợc xác đị h khi thỏa m điều kiệ sau  D a h thu đ ợc xác đị h t g đối chắc chắ  C kh ă g thu đ ợc ợi ích ki h tế từ gia dịch cu g cấp dịch vụ đ  ác đị h đ ợc phầ cô g việc đ h à thà h và gày ập á cá tài chí h  ác đị h đ ợc chi phí phát si h và chi phí để h à thà h gia dịch cu g cấp dịch vụ đ hi kết qu của một gia dịch về cu g cấp dịch vụ khô g thể xác đị h đ ợc chắc chắ th d a h thu đ ợc ghi hậ t g ứ g với chi phí đ ghi hậ và c thể thu h i Doan t u t uần Là kho n chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các kho n gi m trừ doanh thu Các kh gi m trừ d a h thu a g m – Chiết khấu th g mại Là số tiề g ời mua đ ợc h ở g d mua hà g với số ợ g ớ the thỏa thuậ – Gi m giá hà g á Là số tiề gi m trừ ch ê mua hà g tr g tr ờ g hợp đ c iệt v d hà g k m phẩm chất sai quy cách h c ạc hậu thị hiếu – Hà g á ị tr ại Là giá trị hà g h a s phẩm ị khách hà g tr ại d g ời á vi phạm các điều kh tr g hợp đ g – huế G G ph i ộp ( th o phư ng pháp t ti p thuế G G à một ại thuế giá thu tí h trê phầ giá trị tă g thêm của hà g h a dịch vụ Đối với d a h ghiệp tí h thuế G G sẽ đ ợc xác đị h ằ g t ệ

MÃ TÀI LIỆU:3491

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *