Kế toán doanh thu, CF, XĐKQ kinh doanh công ty Truyền Thông, QC, hAY

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế hiện nay, nền kinh tế toàn cầu hóa làm cho mức độ cạnh tranh về kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, trở nên gay gắt và khố liệt. Chịu sự tác động của kinh tế thị trường là thách thức lớn đối với mọi thành phần kinh tế. Bởi vậy muốn tồn tại, đòi hỏi doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp đó phải đứng vừng trên thị trường hiện nay. Tất cả đều phụ thuộc và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, mà cụ thể là các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Bên cạnh đó cần sự quản lý tài tính, giám sát chặt chẽ của Ban Quản Lý doanh nghiệp đối với mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong doanh nghiệp. Để thực hiên tốt vấn đề này kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cần phải hạch toán đầy đủ, chi tiết và kịp thời mọi nghiệp vụ phát sinh trong kỳ thông qua hạch toán các khoản phải thu, chi phí đúng đắn, đầy đủ, từ đó xác định kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Để doanh nghiệp phát triển ngày càng vững mạnh trong nền kinh tế thị trường sôi động và đầy quyết liệt hiện nay. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài thực hiện nhằm hai mục tiêu chính: – Mô tả quá trình hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Từ đó đối chiếu với những kiến thức đã học nêu nhận xét, đánh giá và một số kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị. – Cố gắng tận dụng thời gian thực tập tại đơn vị để củng cố kiến thức đã học, học hỏi và rút ra những kinh nghiệm làm việc thực tế. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng: Công Ty TNHH TRUYỀN THÔNG BRANDMAX – Phạm vi: Phòng kế toán (FA) của công ty TNHH TRUYỀN THÔNG BRANDMAX.
6. – Thời gian: Từ ngày 4. Phương pháp nghiên cứu – Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu từ các hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến đề tài, các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 12/2019; – Phương pháp xử lý số liệu: Căn cứ vào số liệu đã thu thập được và phương pháp hạch toán sử dụng tại doanh nghiệp để xử lý số liệu; – Phương pháp quan sát mô tả: Để quan sát, mô tả lại quy trình hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; – Phương pháp phỏng vấn: Hỏi trực tiếp những người cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài; – Phương pháp trao đổi: Trao đổi ý kiến với giảng viên hướng dẫn, các bạn trong nhóm và tìm hiêu chọn lọc thông tin qua mạng internet, để có hương đi chính xác về vấn đề nghiên cứu. 5. Các kết quả đạt được của đề tài Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH TRUYỀN THÔNG BRANDMAX, được tiếp xúc thực tế với công việc kế toán, em có thể đưa ra được các ưu nhược điểm về công tác tập hơn chi phí, kiến nghị và đề xuất một số phương pháp để phân bổ chi phí một cách hợp lý, đạt kết quả kinh doanh tốt nhất. 6. Kết cấu đề tài
7. Kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí khác và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TRUYỀN THÔNG BRANDMAX. Chương 3: Nhận xét – Kiến nghị
8. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Kế toán doanh thu 1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.1.1.1 Khái niệm Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền đã thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và các nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán hàng và cung cấp dịch vụ như dịch vụ tổ chức sự kiện. 1.1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn 5 điều kiện sau: – Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua; – Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; – Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; – Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; – Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Doanh thu dịch vụ được ghi nhận khi thỏa mãn 4 điều kiện sau: – Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; – Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; – Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán; – Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
9. 1.1.1.3 Nguyên tắc hạch toán doanh thu – Doanh thu phải được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không phân biệt đã thu tiền hay chưa. – Nguyên tắc phù hợp: Khi ghi nhận doanh thu phải ghi nhận đồng thời một khoản chi phí hợp lý. – Nguyên tắc thận trọng: Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế. 1.1.1.4 Chứng từ sổ sách liên quan – Chừng từ sử dụng: + Hóa đơn GTGT + Phiếu Thu + Hợp đồng bán hàng, đơn đặt hàng – Sổ sách kế toán: + Sổ nhật ký chung + Sổ cái 511 1.1.1.5 Tài khoản sử dụng Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để phản ánh doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ. Kết cấu tài khoản 511
10. Nợ TK 511 Có 1.1.1.6 Trình tự hạch toán Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tài khoản 511 5 1 1 Doanh thu bán hàng 9 1 1 và cung cấp dịch vụ 111, 112, 131 Kết chuyển Doanh thu doanh thu thuần bán hàng và Doanh thu bán cung cấp dịch vụ hàng bị trả lại, bị giảm giá, chiết 3 3 3 1 1 khấu thương mại Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá, chiết khấu thương mại Kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại, bị giảm giá, chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ 521 Phát sinh: • Các khoản giảm trừ doanh thu như: thuế GTGT trực tiếp, thuế TTĐB, thuế XNK, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán. • Cuối kỳ kế toán kết chuyển doanh thu vào bên Có TK 911 Phát sinh: • Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ ,…của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0661

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *