Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / Kế toán bán hàng và Xác định kết quả kinh doanh, HAY, 9 điểm! mới nhất!

Kế toán bán hàng và Xác định kết quả kinh doanh, HAY, 9 điểm! mới nhất!

1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang từng bước phát triển cả về quy mô và loại hình kinh doanh với nhiều hình thức đa dạng, loại, phong phú, thay đổi linh hoạt. Các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng tạo nên một nền kinh tế thị trường đầy năng động và phát triển mạnh mẽ. Trong cơ chế thị trường đầy sôi động ấy các doanh nghiệp đang phải đối mặt với không ít những khó khăn và thử thách. Nhiệm vụ đặt ra cho các nhà kinh doanh là tập trung mọi trí lực vào các yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp thương mại thì hoạt động kinh doanh chính là hoạt động bán hàng. Bán hàng là một nghệ thuật, lượng hàng hóa tiêu thụ là nhân tố trực tiếp làm thay đổi lợi nhuận của doanh nghiệp, nó thể hiện sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, là cơ sở để đánh giá trình độ quản lí, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, nó không chỉ là cầu nối giữac các đơn vị, thành phần kinh tế trong nước lại với nhau thành một thể thống nhất mà còn có ý nghĩa rất quan trọng thắt chặt them mối quan hệ quốc tế nối thị trường trong nước và thị trường quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Kết quả bán hàng là chỉ tiêu tổng hợp để phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của doanh nghiệp như: Cơ cấu tiêu thụ, số vòng quay của vốn. Được tiếp nhận thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty CỔ PHẦN HOTDEAL, em thấy mặt hàng của công ty rất phong phú và đa dạng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đội ngũ công nhân viên có trình độ và năng lực, luôn làm hài lòng khách hàng….. Nên công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công tác kế toán của đơn vị. Với kiến thức đã đựơc học tập và nghiên cứu tại trường đại học GTVT Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh, qua thời gian thực tập đã giúp em nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trong công tác kế toán. Do đó em quyết định chọn đề tài “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CỔ PHẦN HOTDEAL” làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu SVTH: Phan Thị Thu Duyên MSV: 5654041005 Lớp: KTTH K56
9. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Thu − Mục tiêu chung: Giúp cho sinh viên đi sâu vào kiến thức thực tế và học hỏi thêm kinh nghiệm. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP HOTDEAL sẽ phát hiện được ưu điểm và những mặt hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán. Từ đó, đề ra những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, góp phần quản lí tốt và đẩy mạnh qua trình tiêu thụ đem lại hiệu quả cao cho công ty. − Mục tiêu cụ thể: + Tổng kết những vấn đề mang tính lí luận của công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. + Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm chủ yếu. + Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty để thấy được lợi thế cũng như tồn tại trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Từ đó đề xuất những biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. + Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty. 3. Phương pháp thực hiện đề tài – Vận dụng các kiến thức đã học và trong quá trình làm việc tại công ty, tiến hành thu thập, chọn lọc thông tin, tài liệu qua sách, báo, tạp chí, internet, các văn bản pháp qui như luật kế toán, chế độ kế toán, các chuẩn mực, thông tư, nghị định hướng dẫn về kế toán kết hợp với thu thập số liệu thực tế tại đơn vị thực tập. – Tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn, các cán bộ nhân viên tại đơn vị thực tập, bạn bè, người thân 4. Giới hạn của đồ án Do thời gian thực tập có hạn và khả năng bản thân, kiến thức hạn hẹp cũng như điều kiện khác có hạn nên em chỉ nghiên cứu đề tài trong phạm vi SVTH: Phan Thị Thu Duyên MSV: 5654041005 Lớp: KTTH K56
10. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Thu Về mặt không gian: Đề tài được thực hiện tại công ty CỔ PHẦN HOTDEAL Về mặt thời gian: Các số liệu phân tích đánh giá tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty trong tháng 12 năm 2018. Về mặt nội dung: Nghiên cứu việc tổ chức hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong tháng 12 năm 2018. Nội dung của đề tài gồm 3 chương:  CHƯƠNG I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.  CHƯƠNG II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CỔ PHẦN HOTDEAL  CHƯƠNG III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CỔ PHẦN HOTDEAL Tuy nhiên, với những kiến thức đã học tại trường để đến với thực tế đã ở công ty còn một khoảng cách nhất định và thời gian tiếp nhận công tác kế toán tại công ty có hạn nên chuyên đề này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chính vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và sự chỉ bảo của quý thầy, cô cũng như các anh chị cán bộ nhân viên trong công ty để đề tài này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Phan Thị Thu Duyên MSV: 5654041005 Lớp: KTTH K56
11. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Thu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH      1.1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 1.1.1. Các khái niệm liên quan đến công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh  Thành phẩm Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công xong đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho. Thành phẩm được coi là kết quả của quá trình sản xuất trực tiếp nhưng lại được coi là tiền đề cho việc tiêu thụ- khâu được coi là then chốt, thực sự kết thúc một vòng tuần hoàn vốn và làm tiền đề cho quá trình tái sản xuất.  Hàng hóa Hàng hoá là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (bán buôn và bán lẻ) Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi buôn bán Hàng hóa có thể ở dạng hữu hình như sắt, thép, thực phẩm… hay vô hình như dịch vụ, giao thông vận tải nhưng dù ở dạng nào nó cũng có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị.  Bán hàng Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, là quá trình người bán chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá cho người mua để nhận quyền sở hữu về tiền tệ hoặc quyền đòi tiền ở người mua. SVTH: Phan Thị Thu Duyên MSV: 5654041005 Lớp: KTTH K56
12. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Thu Hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp thương mại bao gồm: bán hàng trong nước (hay bán hàng nội địa) và bán hàng xuất khẩu (bán hàng cho các quốc gia khác).  Xác định kết quả kinh doanh Xác định kết quả kinh doanh là việc so sánh giữa chi phí kinh doanh đã bỏ ra và thu nhập từ hoạt động kinh doanh đã thu về trong kỳ. 1.1.2. Đặc điểm, vai trò, nhiệm vụ của quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh  Bản chất của quá trình bán hàng Xét về bản chất kinh tế: quá trình bán hàng là quá trình chuyển sở hữu về hàng hoá và tiền tệ. Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh này, người bán (doanh nghiệp ) mất quyền sở hữu về hàng hoá và được quyền sở hữu về tiền tệ hay quyền đòi tiền của người mua. Người mua (khách hàng) được quyền sở hữu về hàng hoá, mất quyền sở hữu về tiền tệ hay có nghĩa vụ phải trả tiền cho người bán. Xét về hành vi: Hoạt động bán hàng diễn ra sự trao đổi, thoả thuận giữa người bán và người mua, người bán chấp nhận bán và xuất giao hàng, người mua chấp nhận mua và trả tiền hay chấp nhận trả tiền. Xét về quá trình vận động của vốn: trong hoạt động bán hàng, vốn kinh doanh chuyển từ hình thái hiện vật (hàng hoá) sang hình thái tiền tệ.  Đặc điểm của quá trình bán hàng Về hoạt động: Hoạt động kinh tế cơ bản là lưu chuyển hàng hoá (Lưu chuyển hàng hoá là sự tổng hợp các hoạt động thuộc quá trình mua bán trao đổi và dự trữ hàng hoá). Về hàng hoá: Hàng hoá trong kinh doanh thương mại gồm các loại vật tư, sản phẩm có hình thái vật chất và phi vật chất mà doanh nghiệp mua về với mục đích để bán. Về phương thức lưu chuyển hàng hoá: Hoạt động kinh doanh thương mại có 2 hình thức lưu chuyển chính là bán buôn, bán lẻ. SVTH: Phan Thị Thu Duyên MSV: 5654041005 Lớp: KTTH K56

 

MÃ TÀI LIỆU: 0552

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

One comment

 1. tôi muốn tải về dùng thì phải làm ntn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *