Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

1 Lý do chọn đề tài Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước như hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đó là Việt Nam đã chính thức gia nhập vào nền kinh tế quốc tế. Tất cả các doanh nghiệp trong nước sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh và bên cạnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Trước tình hình đó các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, doanh nghiệp cần phải có đội ngũ nhân viên giỏi. Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải đặt công tác quản trị nguồn nhân lực lên hàng đầu. Lâu nay, nguồn nhân lực luôn được xem là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, tổ chức. Một doanh nghiệp, tổ chức có thể có công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, cơ sở hạ tầng vững mạnh nhưng nếu thiếu lực lượng lao động giỏi thì doanh nghiệp, tổ chức đó khó có thể tồn tại lâu dài và tạo dựng được lợi thế cạnh tranh, bởi lẽ con người chính là yếu tốt tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp, tổ chức. Chính vì cảm nhận được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản trị nguồn nhân lực trong bất cứ một doanh nghiệp, tổ chức nào, cho nên em đã lựa chon đề tài “Một số kiến nghị hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Lê Văn Sỹ” 1. Mục đích nghiên cứu: Hiểu rõ thực trạng công tác quản trị nguồn nhân tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Lê Văn Sỹ nhằm tìm ra các ưu điểm và tồn tại trong công tác này và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển công tác quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng trong thời gian tới 2. Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Lê Văn Sỹ 3. Phương pháp nghiên cứu: Thu thập số liệu từ Ngân hàng.
11. 2 Thu thập tài liệu từ sách, báo và các website. 4. Phạm vi đề tài: Phạm vi nghiên cứu của đề tài là công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Lê Văn Sỹ trong giai đoạn 2016 – 2018 5. Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận thì đề tài có ba chương chính là: Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Lê Văn Sỹ Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Lê Văn Sỹ Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tạo Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Lê Văn Sỹ
12. 3 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH LÊ VĂN SỸ 1.1 lịchsử phát triển. Ngân hàng việt nam thịnh vượng ( tiền thân là ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam “ VPBANK” ) được thành lập theo giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam cấp ngày 12 tháng 8 năm 1993 với thời gian hoạt động 113 năm. Với số vốn điều lệ ban đầu khi mới thành lập là 20 tỷ VND. Sau đó, do nhu cầu phát triển VPBANK đã nhiều lần thực hiện tăng vốn điều lệ từ ngày 1 tháng 10 năm 2008 VPBANK có số vốn điều lệ là 2.117.474.330.000 đồng. trong suốt quá trình hình thành và phát triển, VPBANK luôn chú ý đến việc mở rộng quy mô, tăng cường mạng lưới hoạt động tại các thành phố lớn… bên cạnh việc tăng cường mở rộng mạng lưới giao dịch, trong năm 2006, VPBANK cũng đã mở thêm 2 Ngân hàng trực thuộc đó là Ngân hàng quản lý nợ và khai thác tài sản VPBANK và Ngân hàng chứng khoán VPBANK. Hình 1.1. Logo ngân hàng VPBANK 1.2 Chức năng hoạt động. Chức năng hoạt động chủ yếu của VPBANK bao gồm: – Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức kinh tế và dân cư – Cho vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức kinh tế và dân cư từ khả năng nguồn vốn của ngân hàng – Kinh doanh ngoại hối – Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các chứng từ có giá khác
13. 4 – Cung cấp các dịch vụ giao dịch giữa các khách hàng và các dịch vụ ngân hàng khác theo quy định của NHNN Việt Nam. 1.3 Mạng lưới kinh doanh. VPBANK đã có tổng số 134 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc: – Tại TP.HCM: 1 trụ sở chính, 46 chi nhánh và phòng giao dịch – Các tỉnh thành phố khác thuộc miền Nam ( Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Ninh, Nam Định, Hòa Bình, Thái Bình): 26 chi nhánh và phòng giao dịch. – Khu vực miền Trung( Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận): 27 chi nhánh và phòng giao dịch. – Khu vực miền Nam( Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang): 35 chi nhánh và phòng giao dịch. – 550 đại lý chi trả của trung tâm chuyển tiền nhanh VPBANK – Western Union. 1.4. Giới thiệuchung về chi nhánh Lê Văn Sỹ 1.4.1. Quá trình hình thành phát triển.: Chi nhánh Lê Văn Sỹ được khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 18-7-2008 tại địa chỉ 288-290, Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh. Đây là chi nhánh cấp 1 thứ 5 của VPBANK trên địa bàn TP.HCM đồng thời cũng là điểm giao dịch thứ 48 của VPBANK trên địa bàn TP.HCM là điểm giao dịch thứ 135 trên toàn hệ thống. từ khi đi vào hoạt động đến nay với lợi thế nằm trong các quận nội thành tập trung đông dân cư có nhu cầu về dịch vụ tín dụng cao chi nhánh Lê Văn Sỹ đã hoạt động rất hiệu quả và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra đóng góp một phần không nhỏ vào kết quả kinh doanh của toàn ngân hàng.
14. 5 1.4.2.Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. (Nguồn: Phòng kinh doanh ngân hàng VPBANK chi nhánh Lê Văn Sỹ) Phòng kế hoạch kinh – Kinh doanh. – Nghiên cứu, xây dựng chiến lược khách hàng, phân loại khách hàng, đề xuất chính sách ưu đãi đối với từng khách hàng. – Xây dựng kế hoạch cho vay ngắn, trung và dài hạn. – Thực hiện các nghiệp vụ cho vay (nội, ngoại tệ) để đầu tư vào các thành phần kinh tế, thu nợ đối với các khoản vay. – Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, thanh toán quốc tế. – Tổng hợp, phân tích thông tin kinh tế, thông tin phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ tín dụng. – Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê, kiểm tra nghiệp vụ theo quy định. – Đầu mối tiếp nhận và xử lý các nghiệp vụ tín dụng của các bộ phận, phòng giao dịch trực thuộc. Giám Đốc Phó Giám Đốc Các phòng giao dịchPhòng nghiệp vụ Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng kế toán ngân quỹ Phòng kiểm tra kiểm soát Phòng hành chính nhân sự
15. 6 – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh giao cho. Phòng kế toán – Ngân quỹ. – Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh, tổ chức quản lý tài chính kế toán – ngân quỹ trong Chi nhánh. – Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kế toán – ngân quỹ như hạch toán kế toán, hạch toán thống kê, hạch toán ngân quỹ để quản lý và kiểm soát nguồn vốn và việc sử dụng nguồn vốn, quản lý tài sản, vật tư, thu nhập, chi phí, xác định kết quả kinh doanh của Chi nhánh. – Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, hạch toán thống kê theo pháp lệnh kế toán thống kê và qui chế hiện hành của ngân hàng VPBANK. – Xây dựng, quyết toán kế hoạch tài chính, quỹ tiền lương của chi nhánh trình lên hội sở chính phê duyệt – Quản lý, giám sát và thực hiện chế độ chỉ tiêu tại chi nhánh. – Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ, định mức tồn kho theo quy định. – Tổ chức thu chi tiền mặt trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng. – Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kế toán, ngân quỹ trong chi nhánh. Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh tại ngân hàng, báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát bằng văn bản cho giám đốc ngân hàng, đưa ra những kiến nghị cần bổ sung, sửa đổi về quy chế. Phòng hành chính. Thực hiện mua sắm công cụ, dụng cụ trang thiết bị dung để trang bị cho các phòng nghiệp vụ. ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện cải tạo, sửa chữa trụ sở của chi nhánh và giám sát thi công công trình. Phòng giao dịch. Trực tiếp giao dịch với khách hàng và báo cáo lên ngân hàng VPBANK chi nhánh Lê Văn Sỹ thực thi kế hoạch, chiến lược phát triển do chi nhánh đề ra. 1.5.Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm Trong hai năm trước những thách thức và cơ hội.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0528

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *