Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn

Luận văn quản trị kinh doanh

Sau đây là mẫu luận văn thạc sĩ ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH với Đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn” hy vong đề tài này sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo khi viết luận văn thạc sĩ của mình. Nếu các bạn có nhu cầu hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ các bạn có thể tham khảo quy trình, và bảng giá tại bài viết này.

==>>    Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ 

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, nguồn thu NSNN còn gặp nhiều khó khăn, việc quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả NSNN luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp. Thực hiện tốt công tác quản lý thu – chi ngân sách cấp xã, phường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý ngân sách cơ sở, đồng thời góp phần thực hành tiết kiệm, ổn định và làm lành mạnh nền tài chính, giảm hiện tượng tiêu cực, lãng phí, góp phần ổn định tiền tệ và kiềm chế lạm phát. Thực tế trong thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng mất ổn định về ngân sách tại một số đơn vị cơ sở, gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý của chính quyền. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do vi phạm các quy định về tài chính, kế toán ở một số đơn vị, ngân sách phường chưa có sự quản lý thống nhất dẫn đến tình trạng chồng chéo, chậm chạp trong vấn đề quản lý thu – chi ngân sách. Phường Ngọc Sơn là phường cửa ngõ phía Tây Nam của quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Phía Bắc giáp sông Lạch Tray, phía Tây giáp Thị trấn Trường Sơn, phía Nam giáp phường Phù Liễn, phía Đông giáp phường Trần Thành Ngọ. Diện tích tự nhiên là 347,6 ha, dân số gồm 1.730 hộ với 8.701 nhân khẩu. Trục đường Hoàng Quốc Việt vừa là đường chính, vừa là trục giao thông huyết mạch của phường nối huyện An Lão vào Trung tâm quận Kiến An. Trên địa bàn phường có đầy đủ các cấp học từ Mầm non đến Đại học, là nơi đứng chân của hơn 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt có trường Đại học Hải Phòng – là nơi tập trung đào tạo lượng lớn nhân lực cho thành phố, có trường Trung cấp nghề xây dựng Hải Phòng, là địa bàn đóng quân của căn cứ sân bay Kiến An – Cát Bi… Đội ngũ cán bộ, công chức phường gồm 20 người, trong đó đứng đầu là lãnh đạo ĐU – HĐND – UBND – UB MTTQ, các bộ phận chuyên môn (kế toán,
10. viii địa chính, văn phòng – thống kê, chính sách), các tổ chức chính trị – xã hội (Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) và 12 tổ dân phố trực thuộc. Nguồn thu ngân sách chủ yếu từ công trợ ngân sách cấp trên, chiếm bình quân trên 85%. Từ khi có Luật ngân sách, Chính phủ ban hành các Nghị định quy định về chi phí quản lý hành chính và chế độ khoán biên chế và đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, phương thức quản lý thu – chi NS của phường Ngọc Sơn đã đạt được những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, những hạn chế trong khâu lập, phân bổ dự toán, chấp hành và quyết toán NS vẫn còn xảy ra tình trạng lãng phí, nhất là trong chi công tác phí, chi hội nghị, chi tiếp khách, trong mua sắm và sử dụng tài sản công. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hoàn thiện quy trình quản lý thu – chi ngân sách tại cấp cơ sở là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Do đó tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu – chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. 2. Tổng quan nghiên cứu Công tác quản lý thu – chi NSNN là yếu tố quan trọng quyết định hoạt động của cả bộ máy chính quyền địa phương. Vì vậy, cần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Đi đôi với việc tăng tích luỹ nhằm thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, cần củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của nhà nước để giảm lãng phí NSNN. Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về công tác quản lý thu – chi NSNN. Các đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu với cấp quản lý hành chính từ quận/huyện, tỉnh/thành phố. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu trên phạm vi địa phương cơ sở trên địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. 3. Mục đích nghiên cứu
11. ix – Tổng quan nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trong thu – chi ngân sách trên địa bàn phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. – Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2013 – 2017. – Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý NS tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An đảm bảo đúng pháp luật và hiệu quả. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thu chi ngân sách, luận văn tập trung phân tích làm rõ thực trạng quản lý thu – chi ngân sách, từ đó rút ra những nguyên nhân, tìm ra các giải pháp có căn cứ khoa học và phù hợp với thực tiễn để tăng cường quản lý ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An thành phố Hải Phòng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, cân đối thu – chi NSNN tại địa phương, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội của phường. 4. Câu hỏi nghiên cứu – NSNN là gì? Nội dung thu – chi NSNN? – Quản lý NSNN cấp địa phương là gì? – Thực trạng công tác quản lý thu – chi NSNN tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. – Tại sao phải hoàn thiện quản lý thu – chi NSNN tại phường Ngọc Sơn? – Giải pháp hoàn thiện quản lý thu – chi NSNN tại phường Ngọc Sơn? 5. Đói tượng, phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: các vấn đề về quản lý thu – chi NSNN tại địa phương cơ sở (vấn đề thực hiện, lập, dự toán, quyết toán ngân sách…). – Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động quản lý thu – chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. – Thời gian nghiên cứu: từ năm 2013 – 2017. 6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu – Phương pháp nghiên cứu: luận văn sử dụng phương pháp định lượng, phương pháp thực tế kết hợp phương pháp thống kê kinh tế, phân tích và tổng
12. x hợp, phương pháp toán học, phương pháp so sánh, phương pháp dự báo, phương pháp chuyên gia. – Nguồn tài liệu sử dụng: nguồn số liệu thu thập trực tiếp từ các báo cáo quyết toán ngân sách UBND phường trình HĐND phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng từ năm 2013 – 2017 và các tài liệu lý luận liên quan đến NS và quản lý ngân sách. 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài – Ý nghĩa khoa học: Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về NSNN, NSNN cấp địa phương, từ đó hoàn thiện lý luận về quản lý NS trên địa bàn phường. – Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn làm sáng tỏ thực trạng quản lý thu – chi ngân sách trên địa bàn phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, trên cơ sở các kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại đó. Các giải pháp mà luận văn nêu ra là tài liệu để đội ngũ cán bộ quản lý NS trên địa bàn phường tham khảo, áp dụng. 8. Kết cấu và nội dung luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn chia thành 3 chương như sau: Chương 1: Lý luận về công tác quản lý thu – chi ngân sách. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu – chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu – chi ngân sách phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
13. xi CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU – CHI NGÂN SÁCH 1.1 Khái quát về Ngân sách Nhà nước Nhà nước với tư cách là cơ quan quyền lực thực hiện chức năng duy trì và phát triển xã hội, thường quy định các khoản thu mang tính bắt buộc các đối tượng trong xã hội phải đóng góp nhằm đảm bảo chi tiêu cho bộ máy Nhà nước, quân đội, cảnh sát, giáo dục. NSNN là một phạm trù kinh tế, lịch sử, trải qua nhiều giai đoạn phát triển của xã hội, khái niệm về NSNN được đề cập trên nhiều góc độ khác nhau. Về hình thức, các khái niệm này có sự khác nhau nhất định, tuy nhiên, chúng đều phản ánh về các kế hoạch, dự toán thu, chi của Nhà nước trong một thời gian nhất định với hình thái biểu hiện là quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước và Nhà nước sử dụng quỹ tiền tệ tập trung đó để trang trải cho chi tiêu gồm: chi cho hoạt động của bộ máy Nhà nước, chi cho an ninh – quốc phòng, chi cho an sinh xã hội… Ở Việt Nam, Điều 1 Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 quy định: “Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước” [16]. 1.1.1 Chức năng của Ngân sách Nhà nước Ngân sách Nhà nước có những chức năng cơ bản sau: Thứ nhất: phân phối giữa các cấp ngân sách, thực hiện phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách và bổ sung cân đối ngân sách cho cấp dưới để đảm bảo công bằng, phát triển cân đối giữa các vùng, miền. Thứ hai: đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sử dụng các nghiệp vụ công tác như kiểm tra việc chấp hành ngân sách Nhà nước, kế toán, kiểm toán và quyết toán.

XEM THÊM  999+ ĐỀ TÀI

==>>> Luận văn thạc sĩ ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÃ TÀI LIỆU:0011

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, VIETELPAY, CHUYỂN KHOẢN
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Đăng nhập Vietel Pay
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

Trên đây là bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành.QUẢN TRỊ KINH DOANH với đề tài luận văn thạc sĩ.“Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn” để tải tài liệu này, các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *