Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

Hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 1.1.1. K i ni d n u d ng ng n i 1.1.1.1 Dự án là gì? ự án hi u th o ngh a thông thường là đi u mà người ta c ý đ nh làm . Th o C m nang các kiến th c c ản v quản lý dự án của Viện Nghiên c u Quản lý dự án Quốc tế I thì ự án là sự n lực t m thời được thực hiện đ t o ra một sản ph m ho c d ch v duy nhất . Th o đ nh ngh a này dự án c 2 đ c t nh 1. Tạm thời hay c thời h n – Ngh a là mọi dự án đ u c đi m ắt đầu và kết thúc xác đ nh. ự án kết thúc khi m c tiêu dự án đ t được ho c khi đã xác đ nh được rõ ràng là m c tiêu khống chế đ t được và dự án được chấm d t. Trong mọi trường hợp độ dài của một dự án là xác đ nh dự án không phải là một cố gắng liên t c liên tiếp; 2. Duy nhất – Ngh a là sản ph m ho c d ch v duy nhất đ khác iệt so với những sản ph m đã c ho c dự án khác. ự án liên quan đến viêc gì đ chưa từng làm trước đây và do vậy là duy nhất. Th o đ nh ngh a của tổ ch c quốc đế v tiêu chu n ISO trong tiêu chu n ISO 9000:2000 và theo tiêu chu n Việt Nam TCVN ISO 9000 2000 thì dự án được xác đ nh ngh a như sau Dự án là một quá trình đơn nhất, gồm một tập hợp các hoạt động có phối hợp và kiểm soát, có thời hạn bắt đầu và kết thúc, được tiến hành để đạt được mục tiêu phù hợp với các yêu cầu quy định, bao gồm cả các ràng buộc về thời gian, chi phí và nguồn lực.
4. 2 Như vậy c nhi u cách hi u khác nhau v dự án nhưng các dự án c nhi u đ c đi m chung như – Các dự án đ u được thực hiện ởi con người; – B ràng uộc ởi các nguồn lực h n chế con người tài nguyên; – Được ho ch đ nh được thực hiện và được ki m soát. Như vậy c th i u diễn dự án ằng công th c sau Ự ÁN = KẾ HOẠCH + TIỀN + THỜI GIAN => SẢN HẢ UY NHẤT Vật chất Tinh thần ch v 1.1.1.2 Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi là gì? “Dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình thuỷ lợi nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định. Dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở”. Như vậy c th hi u dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi ao gồm hai nội dung là đầu tư và ho t động xây dựng. Nhưng do đ c đi m của các dự án xây dựng thuỷ lợi ao giờ cũng yêu cầu c một diện t ch nhất đ nh ở một đ a đi m nhất đ nh ao gồm đất khoảng không m t nước m t i n và th m l c đ a … do đ c th i u diễn dự án xây dựng như sau Ự ÁN XÂY ỰNG = KẾ HOẠCH + TIỀN + THỜI GIAN + ĐẤT => CÔNG TRÌNH XÂY ỰNG THUỶ LỢI 1.1. . V i d n u d ng ng n i Cùng với tăng trưởng dân số và tăng nhu cầu v lư ng thực thực ph m ở nhi u nước trên thế giới phát tri n thủy lợi đã trở thành vấn đ quốc gia. Đầu tư cho thủy lợi là đầu tư chi u sâu mang t nh ti m năng và đ m l i những hiệu quả lâu dài
5. 3 nhằm hổ trợ cho các nhu cầu c ản của con người v lư ng thực thực ph m và công ăn việc làm nhất là ở các nước đang phát tri n. Các dự án đầu tư xây dựng thủy lợi mang l i hiệu quả kinh tế xã hội rất to lớn. 1. Về hiệu quả kinh tế: c th thấy các công trình thủy lợi đã trực tiếp g p phần vào việc ph c v sản xuất nông nghiệp giúp cải t o đất. các công trình thủy lợi còn cung cấp tài nguyên nước cho sản xuất công nghiệp thủy điện giúp phát tri n giao thông thủy nuôi trồng thủy sản… a. Đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp Hình 1.1. Cụm công trình đầu mối Tắc Giang – Phủ Lý – Hà Nam Các công trình thủy lợi đã g p phần quan trọng trong việc tưới tiêu ph c v sản xuất nông nghiệp g p phần tăng diện t ch tăng v tăng năng suất sản lượng cây trồng đ c iệt là cây lúa nước. Ngoài ra việc tưới nước chủ động còn g p phần cho việc sản xuất cây trồng c giá tr hàng h a cao như rau màu cây công nghiệp và cây ăn quả.
6. 4 b. Góp phần phát triển du lịch sinh thái Các công trình thủy lợi ngoài nhiệm v ch nh là t ch nước đi u tiết nước ph c v tưới tiêu nông nghiệp thì một số công trình còn kết hợp phát tri n du l ch v d như hồ Hòa Bình Núi Cốc Kẻ Gõ Đồng ô Suối Hai Đ i Lải Đầm V c … một số sân đánh gôn các nhà nghỉ cũng được xây dựng quanh các hồ thuỷ lợi Đ i Lải X Hư ng Đồng ô … ột số hệ thống thủy lợi cũng được kết hợp thành tuyến giao thông – du l ch. Ngoài ra các công trình thuỷ lợi còn cấp thoát nước cho các làng ngh du l ch … c. Phục vụ phát triển công nghiệp, thủy điện Hình 1.2. Nhà máy thủy điện Hòa Bình Các công trình thuỷ lợi thông qua hệ thống kênh mư ng đã trực tiếp ho c gián tiếp cung cấp nước tiêu thoát nước cho phát tri n công nghiệp các làng ngh . Nhi u công trình hồ ch a thuỷ lợi đã kết hợp cấp nước cho thuỷ điện như các hồ Hòa Bình Cửa Đ t Núi Cốc Cấm S n Khuôn Thần Tà K o Yazun h …

 

MÃ TÀI LIỆU: 10158

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *