Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động cho vay của ngân hàng

Giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động cho vay của ngân hàng

1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, công cuộc đổi mới đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua hơn 20 năm đổi mới theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, đất nƣớc ta đã đạt nhiều thành tựu đáng kể. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng đang phát triển tƣơng đối năng động để dần thích nghi với môi trƣờng hội nhập kinh tế quốc tế. Có thể thấy rằng, khi nền kinh tế mở cửa thì kéo theo đó là nhu cầu cần nguồn vốn để sản xuất, mua bán, trao đổi, lƣu thông hàng hoá và các nhu cầu về dịch vụ, tiêu dùng cũng tăng mạnh. Nắm bắt đƣợc điều đó, các ngân hàng thƣơng mại (NHTM) đã đƣa ra các khoản cho vay với nhiều đối tƣợng khách hàng khác nhau và trở thành một kênh cấp vốn không thể thiếu để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và và nâng cao chất lƣợng cuộc sống cho ngƣời dân trong xã hội. Trong các hoạt động của ngân hàng thì cho vay là hoạt động truyền thống mang lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng nhƣng cũng là hoạt động tiềm ẩn những rủi ro vô cùng lớn, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, trong mối quan hệ giữa một bên cấp vốn và một bên nhận cấp vốn luôn luôn chứa đựng những tranh chấp có thể phát sinh, hoạt động cho vay của các ngân hàng càng nhiều thì khả năng xảy ra tranh chấp càng lớn bất chấp khung pháp lý có hoàn chỉnh đến đâu, bởi không phải lúc nào các bên cũng tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh, chỉ một sai lệch nhỏ trong điều chỉnh lãi suất, thời gian trả nợ… cũng dẫn đến tranh chấp. Trong trƣờng hợp đó, việc giải quyết tranh chấp này ở đâu? và đƣợc thực hiện bởi cơ quan nào? để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tranh chấp đang là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay ở nƣớc ta. Đáp ứng yêu cầu đó, hiện nay, ở Việt Nam xuất hiện 04 phƣơng thức giải quyết tranh chấp, đó là các phƣơng thức giải quyết tranh chấp bằng: thƣơng lƣợng, hòa giải, Trọng tài và Tòa án. Mỗi phƣơng thức giải quyết
8. 2 tranh chấp đều có những ƣu, nhƣợc điểm khác nhau, tùy vào từng điều kiện, thời điểm mà các bên có thể lựa chọn phƣơng thức giải quyết nào để bảo đảm quyền lợi cho mình. Trong thời gian qua, việc giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động cho vay của ngân hàng nói chung và các NHTM nói riêng đã đạt đƣợc những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc giải quyết tranh chấp này vẫn đang đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện pháp luật về nội dung và pháp luật về tố tụng cũng nhƣ thực tiễn giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực này còn gặp phải những khó khăn nhất định. Do vậy, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu vấn đề “Thực tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động cho vay của NHTM đang là vấn đề không chỉ nhận đƣợc sự quan tâm của giới kinh doanh mà còn là vấn đề quan tâm của các nhà khoa học pháp lý nhằm tạo dựng một cơ chế giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng hiệu quả, góp phần tạo ra một môi trƣờng thuận lợi, thúc đẩy cho hoạt động ngân hàng phát triển. Trong thời gian qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu trong nƣớc liên quan đến vấn đề này ở các cấp độ khác nhau, chẳng hạn nhƣ: – “Thƣơng lƣợng, hòa giải – lựa chọn biện pháp giải quyết tranh chấp kinh doanh” của PGS.TS Trần Đình Hảo; – “Tranh chấp hợp đồng và các phƣơng thức giải quyết tranh chấp hợp đồng” của TS. Phan Chí Hiếu; – “Các phƣơng thức giải quyết tranh chấp chủ yếu tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và đầu tƣ nƣớc ngoài” của TS. Hoàng Phƣớc Hiệp; – “Về cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế ở nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay” của TS. Phạm Hữu Nghị;

 

MÃ TÀI LIỆU: 19279

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *