Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Giải pháp nâng cao sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Mạnh Quân

Giải pháp nâng cao sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Mạnh Quân

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề Vốn là phạm trù kinh tế hàng hóa, là điều kiện tiên quyết cho bất cứ doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề nào trong nền kinh tế. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần nắm giữ một lượng vốn nhất định phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh, VKD thường tồn tại dưới các hình thái và các đặc điểm khác nhau. Sau chu kì kinh doanh, sự gia tăng VKD sẽ là yêu tố sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, việc tổ chức và sử dụng vốn một cách có hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo sức sinh lời cao từ mỗi đồng vốn bỏ ra mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín trên thị trường. Ngược lãi, lãng phí vốn, giảm vòng quay VKD, tăng chi phí sử dụng vốn gây ảnh hưởng không tốt đến khả năng tài chính của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng mở rộng quy mô kinh doanh kéo theo đó, lượng vốn đòi hỏi cũng lớn. Do đó, các doanh nghiệp phải huy động không những cả nguồn vốn bên trong mà còn cả bên ngoài. Tuy nhiên, muốn tăng trưởng bền vững trong thị trường khốc liệt hiện nay đỏi hỏi mỗi doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một cơ chế quản lý VKD có hiệu quả, tránh lãng phí. Đó là một trong những yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công Ty TNHH Mạnh Quân, cùng với sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Hà và Ban lãnh đạo công ty, em đã từng bước làm quen với thực tế, đồng thời từ tình hình thực tiễn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đã học. Qua đó thấy được tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề tổ chức và quản lý sử dụng VKD trong các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH nói riêng. Với mong muốn được góp phần vào việc hoàn thiện công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công
2. Học viện Tài chính Luận văn Tốt nghiệp Sv: Nguyễn Thị Cẩm Thảo Lớp: CQ49/11.102 ty, em mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Mạnh Quân” cho luận văn cuối khóa của mình. 2. Mục đích và đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu ở đây là VKD và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKD, những lý luận cơ bản về VKD. Mục tiêu nghiên cứu luận văn tốt nghiệp là đi sâu vào nghiên cứu tình hình quản trị VKD tại Công ty TNHH Mạnh Quân trong năm 2014. Mục tiêu nghiên cứu nhằm tăng cường công tác quản trị VKD tại công ty TNHH Mạnh Quân. 3. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu là công ty TNHH Mạnh Quân. Thời gian nghiên cứu chính là thời gian thực tập tại công ty từ ngày 4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn bao gồm: Phương pháp so sánh: + So sánh bằng cố tuyệt đối: để thấy được sự biến động tuyệt đối trong chỉ tiêu phân tích + So sánh bằng số liệu tương đối: để thấy được tốc độ phát triển qua từng thời kì. Phương pháp sử dụng các hệ số tài chính: Các hệ số tài chính được sử dụng nhằm đánh giá các tác động của các nhân tố liên quan tới quá trình quản trị VKD. So sánh chỉ tiêu giữa các năm nhằm giúp đánh giá mức độ biến động và ảnh hưởng của các nhân tố tới các chỉ tiêu cần phân tích.
3. Học viện Tài chính Luận văn Tốt nghiệp Sv: Nguyễn Thị Cẩm Thảo Lớp: CQ49/11.103 Nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Mạnh Quân. Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Mạnh Quân. Qua thời gian học tập, nghiên cứu tại học viện và thực tập tại Công ty TNHH Mạnh Quân, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của cô giáo TS. Nguyễn Thị Hà và sự giúp đỡ tận tình của phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH Mạnh Quân em đã hoàn thành luận văn cuối khóa này. Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và phân tích nhưng do hạn chế về trình độ nhận thức nên không thể tránh khỏi những thiếu sót trong bài luận văn của em. Em mong nhận được những ý kiến đóng góp để luận văn cuối khóa được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn !
4. Học viện Tài chính Luận văn Tốt nghiệp Sv: Nguyễn Thị Cẩm Thảo Lớp: CQ49/11.104 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐÈ CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 1.1.TỔNG QUAN VỀ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại VKD. 1.1.1.1Kháiniệm: Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Muốn làm được điều này, đầu tiên doanh nghiệp phải ứng ra một lượng tiền nhất định để mua máy móc, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. Đấy gọi là vốn kinh doanh. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản được huyđộng, sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. 1.1.1.2 Đặc điểm VKD Trong nền kinh tế thị trường, đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn là một trong những điều kiện tiên quyết quyết định đến sự hình thành, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, để có thể quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả VKD thì việc ý thức được những đặc trưng của VKD là vô cùng cần thiết. VKD có các đặc trưng sau: • VKD đại diện cho một lượng tài sản nhất định có thật. Vốn được biểu hiện là giá trị toàn bộ các tài sản có trong doanh nghiệp bao gồm cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ và sự phát triển của nền kinh tế thị trường trong tiến trình toàn cầu hóa, các tài sản vô hình ngày càng đa dạng và giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo ra giá trị doanh nghiệp như: nhãn hiệu, thương hiệu, bằng phát minh sang chế, bí quyết công nghệ,…
5. Học viện Tài chính Luận văn Tốt nghiệp Sv: Nguyễn Thị Cẩm Thảo Lớp: CQ49/11.105 • Vốn luôn vận động liên tục không ngừng theo vòng tuần hoàn nhất định tạo nên sự chu chuyển của vốn. Vốn phải được vận động để sinh lời tạo ra những giá trị thặng dư mới đạt được mục tiêu kinh doanh tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. • Trong quá trình luân chuyển, vốn có thể tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau nhưng điểm xuất phát và điểm kết thúc của vòng tuần hoàn chu chuyển vốn đều được biểu hiện dưới dạng vốn bằng tiền, lượng giá trị tạo ra sau cùng (T’) bao giờ cũng lớn hơn lượng giá trị bỏ ra ban đầu (T). • Vốn phải được tích tụ và tập trung đến một giới hạn nhất định mới có thể phát huy tác dụng. VKD của doanh nghiệp càng lớn thì năng lực tài chính của doanh nghiệp càng cao so với các doanh nghiệp khác có số vốn ít hơn nhưng tương đồng về các điều kiện còn lại. Quy mô vốn càng lớn mang lại cho doanh nghiệp cơ hội và năng lực cạnh tranh càng lớn trên thị trường. Đó là cơ sở để tăng quy mô lãi và phát triển một cách bền vững. •

 

MÃ TÀI LIỆU: 6074

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Đề tài: Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH K.N.V

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *