Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Xuất khẩu mặt hàng CHÈ của VN sang Hòa Kỳ, 9 điểm,HAY!

Đề tài: Xuất khẩu mặt hàng CHÈ của VN sang Hòa Kỳ, 9 điểm,HAY!

1. GIỚI THIỆU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong bối cảnh toàn cầu hóa vẫn đang là một chủ đề nóng và gia nhập kinh tế toàn cầu mang lại nhiều lợi ích thì việc xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là chè lại chưa được khai thác sâu và có hiệu quả cao ở Việt Nam vì còn nhiều hạn chế, khó khăn về việc đạt được tiêu chuẩn chất lượng lẫn tạo dựng thương hiệu. Chè của Việt Nam dù đã xuất khẩu đi hơn 100 nước trên thế giới, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt khoảng 230 triệu USD/năm, so với các nông sản khác như cà phê, hồ tiêu vẫn còn khá thấp (Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, 2018) Chè là cây công nghiệp dài ngày phổ biến ở miền núi, trung du Việt nay và có tiềm năng xuất khẩu tốt vì nhu cầu của thế giới cao. Hiện nay, cả nước ta hiện có 124.000 ha diện tích trồng chè với hơn 500 cơ sở sản xuất chế biến, công suất đạt trên 500.000 tấn chè khô mỗi năm, mang lại nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các hộ nông dân miền núi và trung du. (Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, 2018). Chè cũng là thức nước uống có nhiều công dụng, vừa giải khát, vừa bổ sung chất cho cơ thể. Người ta tìm thấy trong chè có tới 20 yếu tố vi lượng có lợi cho sức khoẻ, ví dụ cafein kích thích hệ thần kinh trung ương, tamin trị các bệnh đường ruột và một số axit amin cần thiết cho cơ thể (Thư viện Học liệu Mở Việt Nam VOER, 2001) .Uống chè cũng là một thú vui tao nhã, đầy tính văn hóa và việc trồng chè giúp phủ xanh đồi trọc, chống xói mòn. Nhiều nước chưa sản xuất đủ chè cho thị trường nội địa, như Hoa Kỳ. Liên tục từ năm 2011-2017 Hoa Kỳ là nước đứng thứ 4 thế giới về số lượng chè nhập khẩu (tấn), chỉ sau Liên Bang Nga, Pakistan và Vương quốc Anh (Trade Map, 4:22, 4/11/2018), (xem phụ lục 1). Hơn nữa chè là mặt hàng được người Hoa Kỳ, đặc biệt là giới trẻ rất ưa thích (4 trong 5 người tiêu dùng ở Hoa Kỳ uống chè, trong đó có 87% là giới trẻ sinh từ năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000) (Hiệp hội chè Hoa Kỳ, 2017). Hơn nữa, hiệp định TPP vừa được ký kết giữa 12 nước, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam, sẽ làm cho việc xuất khẩu chè từ Việt Nam sang Hoa Kỳ được thuận lợi hơn do được cắt giảm nhiều hạng mục thuế.
9. 2 Vì những lý do nêu trên, tôi tin rằng việc thúc đẩy thêm xuất khẩu chè từ Việt Nam sang Hoa Kỳ là có khả năng và nếu thành công sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Vì vậy, tôi quyết định lựa chọn nghiên cứu và viết báo cáo về đề tài này cho môn thực hành nghề nghiệp của mình. 0.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Hiểu sâu sắc thực trạng xuất khẩu chè Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ từ năm 2010 đến nay, đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu đến năm 2025.  Áp dụng kiến thức tiếp thu được vào thực tiễn một cách linh hoạt và chủ động. 0.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Thời gian: Thực trạng ừ năm 2010 đến 5 tháng đầu năm 2019 và Giải pháp đến năm 2025  Không gian: Thị trường sản xuất và xuất khẩu chè tại Việt Nam Thị trường nhập khẩu chè Hoa Kỳ 0.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu sử dụng các phương pháp chủ yếu như: phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê và phân tích, phương pháp so sánh. Phương pháp tổng hợp để thu thập các số liệu, thông tin truyền thông; phương pháp thống kê, phân tích để làm rõ các vấn đề lý luận và thực trạng xuất khẩu mặt hàng chè của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ; phương pháp so sánh được sử dụng để làm sáng tỏ hơn vị thế của Việt Nam, các kết luận trong từng hoàn cảnh cụ thể. 0.5. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI  Chương 1: Cơ sở lý luận về xuất khẩu mặt hàng chè  Chương 2: Tổng quan về mặt hàng chè ở thị trường Hoa Kỳ  Chương 3: Phân tích thực trạng xuất khẩu mặt hàng chè của Việt Nam sang Hoa Kỳ  Chương 4: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng chè đến năm 2025
10. 3 CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CHÈ 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 1.1.1. Một số khái niệm về xuất khẩu Xuất khẩu có rất nhiều khái niệm khác nhau, tùy theo từng trường hợp và từng quan điểm của tác giả viết sách mà khái niệm của nó có thể sai lệch so với nhau. Sau đây là một vài khái niệm thường dùng. Đầu tiên là khái niệm xuất khẩu trong Luật thương Mại Việt Nam 20051. theo Khoản 1 Điều 27, Luật Thương Mại (2005), mua bns hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập. Theo Khoản 1 Điều 28, Luật Thương Mại (2005), xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy địnhcủa pháp luật. Cách định nghĩa thứ hai: “Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các nước thông qua hoạt động xuất khẩu (bán) và nhập khẩu (mua)” (Giáo trình Kinh Tế Quốc Tế – PGS. TS Vũ Thị Bạch Tuyết – PGS. TS Nguyễn Tiến Thuật – HỌc Viện Tài Chính – NXB Tài Chính). Cách định nghĩa thứ ba: “ Xuất khẩu là việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho nước ngoài trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán. Xuất khẩu là một hoạt động cơ bản của hoạt động ngoại thương. Hoạt động xuất khẩu diễn ra trên phạm vi toàn cầu, trong tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế, không chỉ hàng hóa hữu hình mà cả hàng hoa vô hình với tỷ trọng ngày càng lớn” (Luật Thương Mại Việt Nam(2005)). Sau khi tìm hiểu và tham khảo các định nghĩa về xuất khẩu đã nêu trên cũng như những địa nghĩa khác, có thể tổng quát định nghĩa xuất khẩu như sau: “Xuất khẩu là hoạt động buôn bán knih doanh nhưng phạm vi kinh doanh vượt ra khỏi biên giới lãnh thổ quốc gia, hay là hoạt động buôn bán với nước ngoài trên
11. 4 phạm vi quốc tế. Nó không phải chỉ là hành vi buôn bns riêng lẽ mà có cả một hệ thống các quan hệ mua bán phức tạp có tổ chức cả bên trong và bên ngoài nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.” 1.1.2. Vai trò xuất khẩu mặt hàng chè với Việt Nam 1.1.2.1. Khai thác lợi thế, phát triểncó hiệu quả kinh tế trong nước Trong thế giới hiện đại không một quốc gia nào bằng chính sách đóng cửa cảu mình lại phát triển có hiệu quả kinh tế trong nước. Muốn phát triển nhanh đòi hỏi mỗi quốc gia phải biết tân dụng các thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật của loài người để phát triển, chứ không thể chỉ đơn đọc dựa trên nguồn lực của mình. Tong nền kinh tế “mở cửa”, xuất khẩu đóng vai trò then chốt, mở ra hướng phát triển mới tạo điều kiện khai thác lợi thế tiềm năng sẵn có trong nước, nhằm sử dụng phân công lao động quốc tế một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Đối với những quốc gia mà trình độ phát triển kinh tế còn thấp như Việt Nam, những nhân tố tiềm năng là tài nguyên thiên nhiên và lao động. Những nhân tố còn thiếu hụt là vốn, kỹ thuật, thị trường, và kỹ năng quản lý. Xuất khẩu là giải pháp nhằn tranh thủ vốn và kỹ thuật của nước ngoài, kết hợp với tiềm năng lao động và tài nguyên sẵn có để tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệnh với các nước giàu.Nhờ lợi thế đắt đai, khí hậu, kinh nghiệm sản xuất. Việt Nam chính thức gia nhập WTO (World Trade Organization) vào ngày 07/01/2007, tạo điều kiện cho Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, kho học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Từ đó, Việt Nam có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, ché biến chè đồng thời mở rộng thị trường, giao lưu trao đổi mặt hàng chè với các nước trong khu vực và thế giới 1.1.2.2. Tạo nguồn vốn Quá trình phát triển của nền kinh tế đòi hỏi phải nhập khẩu một lượng ngày càng nhiều các máy móc, thiết bị và nguyên liệu công nghiệp…

 

MÃ TÀI LIỆU: 0562

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Công tác tuyển dụng và đánh giá nguồn nhân lực tại công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu

LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn phát triển hiện nay, khi Việt Nam đang là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *