Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Xây dựng hệ thống tìm kiếm âm thanh theo nội dung, HOT

Đề tài: Xây dựng hệ thống tìm kiếm âm thanh theo nội dung, HOT

MỞ ĐẦU Xã hội ngày càng phát triển lƣợng thông tin lƣu trữ ngày càng lớn dẫn tới việc tìm kiếm dữ liệu đa phƣơng tiện càng trở nên khó khăn. Do đó cần có các hệ thống tìm kiếm thông tin hỗ trợ ngƣời sử dụng tìm kiếm một cách chính xác, nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, Công nghệ thông tin truyền thông, mạng máy tính và các giao thức truyền thông phát triển mạnh mẽ, kết hợp với khả năng mô tả, đồ họa phong phú của các trình duyệt đã mang lại sự đa dạng về các dữ liệu cho ngƣời dùng đầu cuối. Do đó, đòi hỏi làm thế nào để tổ chức và cơ cấu một lƣợng rất lớn cácdữ liệu đa phƣơng tiện để có thể dễ dàng nhận đƣợc thông tin cần thiết một cách nhanh chóng tại bất kỳ thời điểm nào. Từ đó, cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện đƣợc xây dựng để trở thành một công cụ quản lí, lƣu trữ và truy cập một lƣợng lớn các đối tƣợng đa phƣơng tiện. Đó chính là cơ hội cũng nhƣ là nguyên nhân để các công nghệ về cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện phát triển và ứng dụng rộng rãi trong đời sống kinh tế xã hội. Các dữ liệu đa phƣơng tiện gồm có: văn bản, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, âm thanh, âm nhạc, video… Hiệu quả của các ứng dụng đa phƣơng tiện phụ thuộc vào sức mạnh của cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện, cụ thể là cấu trúc, cách tổ chức, khả năng truy cập nhanh, chính xác… Công nghệ đa phƣơng tiện đƣợc ứng dụng trong nhiều trƣờng hợp nhƣ: elearning, hội thảo video, thƣ điện tử, hiện thực ảo, trò chơi điện tử… Việc tìm hiểu bản chất cũng nhƣ là các đặc trƣng, các thuộc tính, các kỹ thuật số hoá của từng loại dữ liệu đa phƣơng tiện là yêu cầu để triển khai và ứng dụng công nghệ đa phƣơng tiện vào đời sống. Trong đó, việc tìm hiểu các đặc trƣng, phƣơng pháp số hoá, phƣơng pháp trích chọn, tìm kiếm của dữ liệu âm thanh trong cơ sở dữ liệu âm thanh hiện đang đƣợc quan tâm đặc biệt bởi các đặc thù của dữ liệu âm thanh nhƣ:
10. 10 đa dạng thông dụng với ngƣời dùng, thân thiện với mọi đối tƣợng, truyền tải một lƣợng lớn thông tin trong khoảng thời gian ngắn, ứng dụng nhiều trong đời sống, đó chính là lí do tôi chọn đề tài “Xây dựng hệ thống tìm kiếm âm thanh theo nội dung dựa trên các đặc trưng miền tần số” 8. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu – Các khái niệmcơ bản về cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện. – Các khái niệm cơ bản về đặc trƣng âm thanh. – Một số kỹ thuật ứng dụng phát triển cơ sở dữ liệu âm thanh. 9. Hƣớng nghiên cứu của đề tài – Nghiên cứu giải thuật liên quan đến các kỹ thuật tìm kiếm âm thanh trong cơ sở dữ liệu âm thanh. – Nghiên cứu giải pháp công nghệ cài đặt chƣơng trình thử nghiệm. 10. Những nội dung nghiên cứu chính Nội dung nghiên cứu của luận văn bao gồm: – Giới thiệu về cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện – Các đặc trƣng âm thanh và cơ sở dữ liệu âm thanh – Xây dựng chƣơng trình thử nghiệm hệ thống tìm kiếm âm thanh. 11. Phƣơng pháp nghiên cứu Tổng hợp các tài liệu đã đƣợc công bố về dữ liệu âm thanh. Thực nghiệm một số thuật toán biến đổi trong xử lý âm thanh Nhận xét, đánh giá kết quả thử nghiệm. 12. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn – Luận văn nghiên cứu kỹ thuật tìm kiếm âm thanh theo nội dung. – Cài đặt thử nghiệm các kỹ thuật xử lí âm thanh.

 

 

MÃ TÀI LIỆU: 19141

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ chế thị trường và xu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *