Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng công ty xi măng, HAY

Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng công ty xi măng, HAY

1.1.1 Khái niêm chung * Khái ni mệ Thông tin: đ c hi u theo nghĩa thông th ng là m t thông báo hay tin nh nượ ể ườ ộ ậ đ c làm tăng s hi u bi t c a đ i t ng nh n tin v m t v n đ nào đó, là s thượ ự ể ế ủ ố ượ ậ ề ộ ấ ề ự ể hi n m i quan h gi a các s ki n và hi n t ng.ệ ố ệ ữ ự ệ ệ ượ H th ng thông tin qu n lý:ệ ố ả là h th ng nh m cung c p các thông tin c n thi tệ ố ằ ấ ầ ế cho s qu n lý, đi u hành c a 1 doanh nghi p (hay nói r ng là c a m t t ch c).ự ả ề ủ ệ ộ ủ ộ ổ ứ Thông tin t n t i d i hình th c:ồ ạ ướ ứ – B ng ngôn ng , hình nhằ ữ ả – Mã hi u hay xung đi n…ệ ệ * Các tính ch t c a thông tinấ ủ – Tính t ng đ iươ ố – Tính đ nh h ngị ướ – Tính th i đi mờ ể – Tính c c bụ ộ * Thông tin và x lý thông tin trong doanh nghi pử ệ Nhi m v c a h th ng thông tin trong doanh nghi p là x lý các thông tinệ ụ ủ ệ ố ệ ử kinh doanh. Ta hi u x lý thông tin là t p h p nh ng thao tác áp d ng lên thông tinể ử ậ ợ ữ ụ nh m chuy n chúng v m t d ng tr c ti p s d ng đ c: làm cho chúng tr thànhằ ể ề ộ ạ ự ế ử ụ ượ ở hi u đ c, t ng h p h n, truy n đ t h n, ho c có d ng đ h a…ể ượ ổ ợ ơ ề ạ ơ ặ ạ ồ ọ Nguy n Hoàng Vũễ – 8 – K43/41.01
9. H C VI N TÀI CHÍNHỌ Ệ Đ ÁN T T NGHI PỒ Ố Ệ Nói c th h n thì , t c lý thông tin đ c p đ n m t hay m t s các thao tácụ ể ơ ộ ử ề ậ ế ộ ộ ố c b n sau:ơ ả – Ghi nh n và l u tr m t thông tin lên m t giá mangậ ư ữ ộ ộ – S p x p các thông tin theo m t tr t t nào đóắ ế ộ ậ ự – Tham kh o thông tin ( ch ng h n tham kh o m t t p, m t c s d li u, tìm ki mả ẳ ạ ả ộ ệ ộ ơ ở ữ ệ ế tài li u…)ệ – Đi u ch nh d ng c a thông tinề ỉ ạ ủ – Đi u ch nh n i dung thông tinề ỉ ộ – T m t s thông tin rút ra m t thông tin khác ( tính toán, k t xu t…)ừ ộ ố ộ ế ấ – Chuy n thông tin đi xa (vi n thông)ể ễ – Phân ph i thông tin t i m t ng i hay m t nhóm ng i (truy n đ t )ố ớ ộ ườ ộ ườ ề ạ 1.1.2 M t s mô hình H th ng thông tinộ ố ệ ố – Mô hình Logic Mô t h th ng làm gì: d li u mà nó thu th p, x lý mà nó ph i th c hi n,ả ệ ố ữ ệ ậ ử ả ự ệ các kho đ ch a các k t qu ho c d li u đ l y ra cho các x lý và nh ng thông tinể ứ ế ả ặ ữ ệ ể ấ ử ữ mà h th ng s n sinh ra. Mô hình này tr l i các câu h i “ệ ố ả ả ờ ỏ Cái gì?” và “Đ làm gìể ?”. Nó không quan tâm t i ph ng ti n đ c s d ng cũng nh đ a đi m ho c th i đi mớ ươ ệ ượ ử ụ ư ị ể ặ ờ ể mà d li u đ c x lý. Mô hình c a h th ng g n qu y t đ ng d ch v kháchữ ệ ượ ử ủ ệ ố ắ ở ầ ự ộ ị ụ hàng do giám đ c d ch v mô t thu c mô hình lôgíc này.ố ị ụ ả ộ – Mô hình v t lý ngoàiậ Mô hình v t lý ngoài chú ý t i nh ng khía c nh nhìn th y đ c c a h th ngậ ớ ữ ạ ấ ượ ủ ệ ố nh là các v t mang d li u và v t mang k t qu cũng nh hình th c c a đ u vào vàư ậ ữ ệ ậ ế ả ư ứ ủ ầ c a đ u ra, ph ng ti n đ thao tác v i h th ng, nh ng d ch v , b ph n, conủ ầ ươ ệ ể ớ ệ ố ữ ị ụ ộ ậ ng i và v trí công tác trong ho t đ ng x lý, các th t c th công cũng nh nh ngườ ị ạ ộ ử ủ ụ ủ ư ữ y u t v đ a đi m th c hi n x lý d li u, lo i màn hình ho c bàn phím đ c sế ố ề ị ể ự ệ ử ữ ệ ạ ặ ượ ử d ng. Mô hình này cũng chú ý t i m t th i gian c a h th ng, nghĩa là v nh ng th iụ ớ ặ ờ ủ ệ ố ề ữ ờ Nguy n Hoàng Vũễ – 9 – K43/41.01

 

MÃ TÀI LIỆU: 7077

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *