Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư quận Thủ Đức

Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư quận Thủ Đức

1. Lý do chọn đề tài Văn hóa là sự thể hiện những năng lực bản chất người và hiện thực nó thông qua hoạt động sống của con người trong tiến trình lịch sử. Văn hóa có mặt trong mọi hoạt động của con người dù đó là hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã tạo nên một bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, không ngừng được củng cố và phát triển trong các thời kỳ của lịch sử dân tộc. Lịch sử đã chứng minh rằng, cơ sở tạo nên sức mạnh Việt Nam, bảo đảm cho dân tộc ta tồn tại, tự khẳng định không ngừng phát triển, vượt qua mọi thử thách của thiên tai và giặc ngoại xâm, không phải là những của cải vật chất mà chính là sức mạnh tinh thần – những giá trị văn hóa. Sức mạnh đó là hệ thống các chuẩn mực giá trị mà các thế hệ của dân tộc đã liên tục lưu giữ, phổ biến, bồi đắp trong các thời kỳ lịch sử. Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, một mặt đang đem lại những cơ hội và điều kiện mới để phát triển, mặt khác trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch phản động cùng sự tác động mạnh mẽ mặt trái nền kinh tế thị trường cũng như những tiêu cực, lạc hậu của xã hội đang làm cho các giá trị văn hóa thay đổi thang bậc, phai nhạt, mai một thì việc nghiên cứu xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì đây chính là cái nôi lưu giữ, phát triển các giá trị văn hóa. Nghiên cứu xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư chính là cung cấp những luận cứ khoa học để thống nhất nhận thức, khẳng định vai trò của đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần tạo ra động lực tinh thần của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ cơ sở. Quận Thủ Đức từ khi thành lập tính từ ngày 01/4/1997 đến nay, đã có nhiều phát triển vượt bật trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bộ mặt đô thị 3
5. ngày một khang trang, các thiết chế văn hóa, các trung tâm thương mại, khu chế xuất, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng giao thông… được đầu tư xây dựng đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đạt chuẩn Phường Văn minh đô thị và phường Linh Tây (ghi nhận đạt năm đầu). Năm 2013, trên địa bàn quận Thủ Đức có 49/51 khu phố được công nhận là khu phố văn hóa; có 59.725 hộ/67.593 hộ đạt tỷ lệ 88,40 % gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Từ kết quả trên cho thấy Cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của quận Thủ Đức phải tiếp tục đề ra và thực hiện có hiệu quả những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, góp phần xây dựng Quận Thủ Đức vững mạnh toàn diện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV (2010 – 2015). Xuất phát từ những vấn đề lý luận, thực tiễn trên, học viên lựa chọn đề tài: làm vấn đề nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quán triệt quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã có một số công trình nghiên cứu về lịch sử và văn hóa. Các công trình nghiên cứu về lịch sử Việt Nam của các nhà khoa học Phan Huy Lê, Đinh Xuân Lâm, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng, Vũ Khiêu, Vũ Minh Giang, Phùng Hữu Phú,… đã cung cấp tư liệu về văn hóa. Các công trình này cũng cung cấp những tư liệu lịch sử về tư tưởng văn hóa và những đóng góp to lớn của các danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tuy nhiên, các công trình nêu trên mới mô tả sự kiện, nghiên cứu những mặt của đời sống văn hóa truyền thống mà chưa luận giải những vấn đề đó một cách có hệ thống ở phương diện giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 4

MÃ TÀI LIỆU: 19149

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ chế thị trường và xu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *