Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Xây dựng bộ PID điều khiển mức nước trong bể chứa, HAY

Đề tài: Xây dựng bộ PID điều khiển mức nước trong bể chứa, HAY

1 LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao, việc thay thế các hoạt động thủ công bằng các thiết bị tự động cũng đƣợc ngƣời dân ứng dụng nhiều trong công nghiệp cũng nhƣ trong sinh hoạt. Công nghệ tự động giám sát và điều khiển mức chất lỏng cũng đƣợc nhiều công ty, xí nghiệp cũng nhƣ các nhà máy ứng dụng nhiều nhằm thay thế việc giám sát và điều khiển mức chất lỏng bằng phƣơng pháp thủ công, công nghệ tự động giám sát mức chất lỏng đảm bảo việc kiểm soát, điều khiển lƣu lƣợng chất lỏng sử dụng, bơm, xả chất lỏng một cách tin cậy mà không cần sự kiểm tra trực tiếp của con ngƣời. Công nghệ này đƣợc ứng dụng nhiều trong việc xứ lý nƣớc thải, lọc hoá dầu, nhà máy nƣớc, nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, điện hạt nhân, các bể nƣớc, tháp nƣớc tự động… Từ những vấn đề trên đặt ra yêu cầu là dùng phƣơng pháp nào để giám sát và điều khiển mức chất lỏng một cách hợp lý nhất về chi phí, độ tin cậy, khả năng linh hoạt, dễ vận hành và sử dụng nhất. Trong thực tế có nhiều phƣơng pháp tự động điều khiển mức chất lỏng, ở phần này em thực hiện đề tài “Thiết kế và xây dựng bộ PID để điều khiển mức nƣớc trong bể chứa công nghiệp ứng dụng PLC kết nối biến tần ” do thầy giáo Th.S Nguyễn Đức Minh hƣớng dẫn. Đề tài gồm các nội dung sau: Chƣơng 1: Ứng dụng của đề tài trong thực tiễn và quy trình công nghệ của mô hình. Chƣơng 2: Tìm hiểu các thiết bị trên mô hình. Chƣơng 3: Tìm hiểu về thiết bị điều khiển. Chƣơng 4: Xây dựng thuật toán, lập trình và kết nối cho hệ thống điều khiển mức nƣớc.
12. 2 CHƢƠNG 1. ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI TRONG THỰC TIỄN VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA MÔ HÌNH 1.1. ỨNG DỤNG TÀI CỦA ĐỀ TRONG THỰC TIỄN. 1.1.1. Đặt vấn đề. Tự động hoá là ngành công nghệ mà con ngƣời trong thời đại hiện nay đang hƣớng tới nhằm giảm bớt sức lao động chân tay trong các hoạt động sản xuất cũng nhƣ trong sinh hoạt hằng ngày. Điều khiển tự động và tự động hóa là một trong những phƣơng hƣớng phát triển chủ yếu của công nghiệp sản xuất. Tự động hoá và điều khiển tự động cho phép sử dụng tối đa các tiềm năng sẵn có, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với các trang thiết bị hiện đại. Việc ứng dụng thành công các thành tựu của lý thuyết điều khiển tối ƣu, công nghệ thông tin, công nghệ máy tính, công nghệ điện điện tử và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác trong những năm ngần đây đã đẫn đến sự ra đời và phát triển thiết bị điều khiển lập trình PLC. Công nghệ tự động giám sát và điều khiển mức chất lỏng cũng đƣợc nhiều công ty, xí nghiệp cũng nhƣ các nhà máy ứng dụng nhiều nhằm thay thế việc giám sát và điều khiển mức chất lỏng bằng phƣơng pháp thủ công, công nghệ tự động giám sát mức chất lỏng đảm bảo việc kiểm soát, điều khiển lƣu lƣợng chất lỏng sử dụng, bơm, xả chất lỏng một cách tin cậy mà không cần sự kiểm tra trực tiếp của con ngƣời. Công nghệ này đƣợc ứng dụng nhiều trong việc xứ lý nƣớc thải, lọc hoá dầu, nhà máy nƣớc,nhà máy thuỷ điện, hệ thống làm mát nhiệt điện, hệ thống làm mát điện hạt nhân, các bể nƣớc, tháp nƣớc tự động…
13. 3 1.1.2. Ứng dụng thực tế của mô hình. 1.1.2.1. Khái quát chung. Vấn đề quản lý các loại chất lỏng nhƣ: Nƣớc, Dầu mỏ, Xăng, Nƣớc thải, làm sao cho hiệu quả đang là vấn đề đƣợc nhiều ngƣời, nhiều tổ chức quan tâm trong thời đại hiện nay. Đề tài “Điều khiển và giám sát mức nƣớc” đƣợc ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực Công Nghiệp, Nông Nghiệp, ở nhiều Công ty, Xí nghiệp và các nhà máy, đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giám sát và quản lý chất lỏng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Có nhiều phƣơng pháp để giám sát và quản lý chất lỏng, kể đến có phƣơng pháp thủ công và ứng dụng điều khiển tự động, ngày nay phƣơng pháp giám sát và quản lý chất lỏng phần lớn đƣợc tự động hoá nhằm giám bớt sức lao động của con ngƣời và đề tài “Điều khiển và giám sát mức trong bể chứa bằng PLC‟ cũng đƣợc nhiều cá nhân và tổ chức ứng dụng. 1.1.2.2. Một số lĩnh vực ứng dụng công nghệ “Điều khiển và giám sát mức chất lỏng” trong thực tế. a. Lĩnh vực sản xuất Điện. – Nhiệt Điện: Phần lớn việc quản lý và giám sát chất lỏng trong các nhà máy nhiệt điện tập trung vào hệ thống làm mát cho các bình ngƣng. Hình 1.1: Hệ thống làm mát bình ngƣng trong một nhà máy nhiệt điện

 

MÃ TÀI LIỆU: 19082

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ chế thị trường và xu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *