Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Vấn đề giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản

Đề tài: Vấn đề giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản

ĐẶT VẤN ĐỀ Kinh doanh bảo hiểm là một loại hình kinh doanh đặc biệt hoạt động dựa trên niềm tin về sự an toàn tài chính cho người tham gia bảo hiểm trước những rủi ro có thể xảy ra.. Mục đích của bên được bảo hiểm khi tham gia quan hệ BHTS là khôi phục một cách nhanh chóng tình trạng tài chính của mình khi tài sản bảo hiểm bị tổn thất, đây là ý định chính đáng được pháp luật thừa nhận. Tuy nhiên, đây cũng là một lĩnh vực có rất nhiều quy định phức tạp mà không nắm rõ rất có thể sẽ không đạt được mục đích đó. Để hiểm rõ hơn về vấn đề này, em xin lựa chọn đề tài: “Tìm hiểu về vấn đề giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản” GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Khái quát chung Bảo hiểm tài sản 1.1.Khái niệm bảo hiểm tài sản BHTS là một loại bảo hiểm thuộc nhóm bảo hiểm phi nhân thọ, đã được Luật KDBH xác định cụ thể tại Điều 7. Nhìn chung, BHTS là một loại hình nghiệp vụ bảo hiểm, theo đó DNBH tiến hành thu phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm và cam kết bồi thường cho bên được bảo hiểm khi tài sản bảo hiểm gặp rủi ro trong phạm vi bảo hiểm dẫn đến tổn thất. 1.2.Đặc điểm về đối tượng BHTS Đặc điểm về đối tượng của BHTS chính là đối tượng trong hợp đồng bảo hiểm được ký kết, đó là là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản. Theo đó tài sản bảo hiểm phải thỏa mãn các đặc điểm sau: Một là, tài sản được bảo hiểm phải là lợi ích hợp pháp, tức là phải được pháp luật thừa nhận. Cơ sở để hình thành nên quyền lợi được bảo hiểm trong BHTS là quyền
2. CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED No 2501, 275 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 sở hữu hoặc quyền quản lý của bên mua bảo hiểm đối với tài sản. Chẳng hạn, một người mua bảo hiểm cho tài sản do mình trộm cắp mà có, hay chủ hàng mua bảo hiểm vận chuyển hàng hóa cho mặt hàng quốc cẩm… là không thể. Hai là, tài sản trong BHTS phải là tài sản tồn tại tại thời điểm giao kết hợp đồng. Một người mua BHTS mà không chứng minh được tài sản cần bảo hiểm đang tồn tại thì không thể hình thành quan hệ BHTS. Ba là, tài sản bảo hiểm trong BHTS phải định lượng được. Tức là có thể tính toán về mặt giá trị. Trong một số trường hợp, mặc dù các bên không định giá được chính xác giá trị của tài sản thì cũng phải dựa vào những tiêu chí nhất định để xác định giá trị bảo hiểm. Những tiêu chí này phải được Nhà nước hoặc những tổ chức định giá hoạt động hợp pháp thừa nhận. Giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản Mục đích của BHTS là khôi phục lại tình trạng tài chính ban đầu cho bên bảo hiểm ngay sau khi tổn thất xảy ra. Sự khôi phục này được gọi là bồi thường. Trong quan hệ BHTS, thuật ngữ bồi thường đóng vai trò hết sức quan trọng, nó xác định phạm vi trách nhiệm tài chính của DNBH. Bồi thường là cơ chế mà công ty bảo hiểm sử dụng để cung cấp khoản tài chính với mục đích hoàn trả cho người được bảo hiểm những gì mà họ đã mất do việc tài sản bảo hiểm gặp tổn thất trong phạm vi rủi ro được bảo hiểm. Như vậy, có thể khẳng định bồi thường được coi là sự đền bù chính xác về tài chính, đủ để khôi phục lại tình trạng tài chính ban đầu của người được bảo hiểm như trước khi xảy ra tổn thất. Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi nó xảy ra thì DNBH phải bồi thường cho người được bảo hiểm. Như
3. CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED No 2501, 275 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 vậy, việc giải quyết bồi thường trong BHTS thì trước hết căn cứ đầu tiên chính là sự kiện bảo hiểm. Nguyên tắc bồi thường: Số tiền mà bên bồi thường cho bên được bảo hiểm không vượt quá giá trị của tài sản bảo hiểm tại thời điểm và nơi xảy ra tổn thất. Vấn đề giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản Quy định của pháp luật hiện hành về giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản và một số đánh giá. Bồi thường bảo hiểm là một nghĩa vụ quan trọng nhất đối với DNBH. Pháp luật hiện hành quy định DNBH có các quyền, nghĩa vụ sau: Trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; Được quyền từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc từ chối bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm nhưng phải giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc từ chối bồi thường; Phối hợp với bên mua bảo hiểm để giải quyết yêu cầu của người thứ ba đòi bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Căn cứ bồi thường Quán triệt nguyên tắc bồi thường trong BHTS, Luật KDBH đã quy định căn cứ bồi thường tại điều 46. Theo đó, Số tiền bồi thường mà DNBH phải trả cho người được bảo hiểm được xác định trên cơ sở giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Chi phí để xác định giá thị trường và mức độ thiệt hại do DNBH chịu.
4. CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED No 2501, 275 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 1900.6568 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 Đối với những tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản DNBH sẽ không phải chị trách nhiệm trừ trường hợp có thỏa thuận. Số tiền bồi thường mà DNBH trả cho người được bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Ngoài số tiền bồi thường, DNBH còn phải trả cho người được bảo hiểm những chi phí cần thiết, hợp lý để đề phòng, hạn chế tổn thất và những chi phí phát sinh mà người được bảo hiểm phải chịu để thực hiện chỉ dẫn của DNBH. Với quy định về giới hạn bồi thường trên, có một số nhận xét như sau: Thứ nhất, mặc dù trên nguyên tắc là bồi thường phải được giải quyết theo giá thị trường của tài sản khi xảy ra thiệt hại và không vượt quá số tiền bảo hiểm, nhưng trên thực tế thường tồn tại cách xác định bồi thường theo 3 trường hợp sau: Bảo hiểm có xác định giá trị tài sản. Đây là trường hợp hợp đồng bảo hiểm đã xác định và ghi rõ giá trị của tài sản được bảo hiểm. Do vậy, khi thiệt hại xảy ra thì phải bồi thường trong phạm vi giá trị của tài sản được ghi trong hợp đồng dù tổn thất thực tế có lớn hơn giá trị được xác định trong hợp đồng. Trường hợp này đảm bảo người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được đúng với giá trị tài sản đã được ghi trong hợp đồng mà thôi. Bảo hiểm không xác định giá trị của tài sản.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0093

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Tổ Luật Kinh Tế – Quốc Tế

Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Tổ Luật Kinh Tế – Quốc Tế, ngành luật …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *