Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Ứng dụng kho dữ liệu để tích hợp dữ liệu hệ thống, HOT

Đề tài: Ứng dụng kho dữ liệu để tích hợp dữ liệu hệ thống, HOT

1 Tính cấp thiết của đề tài Trƣờng cao đẳng nghề số 3-BQP có nhiệm vụ đào tạo nguồn lực cho toàn xã hội, đặc biệt cho lực lƣợng vũ trang và bán vũ trang. Hàng tháng, quý, năm, Thủ trƣởng, Ban giám hiệu nhà trƣờng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổng hợp và làm các báo cáo về các lĩnh vực nhƣ cơ cấu tổ chức cán bộ, quản lý đào tạo, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy nghề, công tác thu chi và quyết toán tài chính v.v… Từ đó nhà trƣờng tiến hành tổng hợp để tạo ra các báo cáo hỗ trợ việc ra các quyết định của nhà trƣờng và gửi đến các cơ quan liên quan. Khi tiến hành làm báo cáo, nhà trƣờng phải cập nhật lại các dữ liệu thu thập đƣợc, tiến hành các điều chỉnh cần thiết về nội dung, định dạng dữ liệu, thực hiện các xử lý để đƣa ra các báo cáo khác nhau theo từng yêu cầu cụ thể. Xuất phát từ hiện trạng trên, khi nghiên cứu về các giải pháp công nghệ hiện có và cũng nhƣ khả năng thực thi của nó ở cơ sở, đề tài “Ứng dụng kho dữ liệu và webservice để tích hợp dữ liệu xây dựng hệ thống báo cáo thống kê tại trường cao đẳng nghề số 3 BQP” đƣợc chọn làm đề tài luận văn cao học của tôi. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu của đề tài tìm hiểu lý thuyết về kho dữ liệu Data Warehouse và tích hợp dữ liệu bằng công cụ webservice để rút trích dữ liệu để xây dựng kho dữ liệu báo cáo thống kê và hỗ trợ ra quyết định. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu hệ thống báo cáo thông kê tại Trƣờng Cao đẳng nghề số 3- BQP. Khảo sát các hệ thống nguồn xây dựng kho dữ liệu báo cáo thống kê
13. 13 Phạm vi nghiên cứu:Đề tài đƣợc nghiên cứu và hực hiện tại Trƣờng Cao đẳng nghề số 3- BQP 4. Phương pháp nghiên cứu  Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: kho dữ liệu và web service  Phƣơng pháp phân tích và thiết kế kho dữ liệu  Phƣơng pháp thực nghiệm 5. Ý nghĩa khoa học của đề tài  Đề xuất một cách trích rút dự liệu trong việc xây dựng kho dữ liệu từ nhiều kho dữ liệu đa dạng và phân tán  Tạo một kho dữ liệu và bộ công cụ đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng yêu cầu lập các báo cáo thống kê và quản lý đào tạo tại trƣờng cao đẳng nghề số 3 BQP đạt hiệu quả cả về chi phí và triển khai 6. Bố cục của luận văn Luận văn đƣợc chia làm 4 chƣơng Chương 1: Giới thiệu và mô tả bài toán Chương 2: Lý thuyết kho dữ liệu và tích hợp dữ liệu Chương 3: Xây dựng kho dữ liệu lập báo cáo thống kê tại trường cao đẳng nghề số 3- BQP Chương 4: Triển khai thử nghiệm hệ thống được xây dựng
14. 14 Chƣơng 1: GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN 1.1 Giới thiệu Trƣờng Cao đẳng nghề số 3 – BQP tiền thân là trƣờng Lái xe Quân khu 3, đƣợc thành lập ngày 17 tháng 3 năm 1960. Ngày 11 tháng 10 năm 1999, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 1702/1999/QĐ-QP về việc nâng cấp trƣờng thành Trƣờng đào tạo nghề khu vực miền Bắc. Ngày 21 tháng 11 năm 2003, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 276/2003/QĐ-QP đổi tên trƣờng thành Trƣờng Dạy nghề số 3 – BQP. Ngày 13 tháng 7 năm 2007, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 112/2007/QĐ-BQP đổi tên trƣờng thành trƣờng Cao đẳng nghề số 3 – BQP. Qua hơn 50 năm xây dựng và trƣởng thành, trƣờng Cao đẳng nghề số 3

 

MÃ TÀI LIỆU: 19143

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ chế thị trường và xu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *