Đề tài tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bắc Hà

Luận văn quản trị kinh doanh

1.Lý do chọn đề tài Vốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là chìa khoá, là điều kiện tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế của mình là lợi nhuận, lợi thế và an toàn. Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam phải đương đầu với rất nhiều vấn đề khó khăn, một trong những vấn đề khó khăn lớn chính là vốn. Vốn là chìa khoá, là phương tiện để biến các ý tưởng kinh doanh thành hiện thực, hiệu quả sử dụng vốn quyết định sự thành – bại của doanh nghiệp, vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến vốn và hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt, mọi doanh nghiệp đều thấy rõ điều này, Nhà Nước và doanh nghiệp cùng bắt tay nhau hội nhập. Điều này đã tạo cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những doanh nghiệp năng động, sớm thích nghi với cơ chế thị trường đã sử dụng vốn có hiệu quả còn những doanh nghiệp khó khăn trong tình trạng sử dụng vốn có hiệu quả nguồn vốn. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không còn là khái niệm mới mẻ, nhưng nó luôn được đặt ra trong suốt quá trình hoạt động của mình. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền kinh tế thì vẫn còn một số doanh nghiệp làm thất thoát vốn, dẫn đến thua lỗ, phá sản, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc dân. Xuất phát từ tầm quan trọng và thực trạng sử dụng vốn, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Bắc Hà tôi đã chọn đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tạicông ty TNHH Bắc Hà” làm báo cáo tốt nghiệp với mong muốn đóng góp những ý kiến của mình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong công ty 2. Mục đích nghiên cứu Hệ thống hoá cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từ đó hoàn thiện và bổ sung một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp.
7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Lê Thị Thùy Linh 2 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHHBắc Hà, nắm bắt được các thuận lợi cũng như khó khăn mà công ty gặp phải. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty Bắc Hà 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng vốn. Phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu đề cập đến hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao công tác đầu tư và phát triển của doanh nghiệp. Phạm vi không gian: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Bắc Hà. Phạm vi thời gian: nghiên cứu trong 3 năm cụ thể năm 2013, 2014 và năm 2015 4. Phương pháp nghiên cứu – Phương pháp thu thập số liệu và thu thập các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Kế thừa các tài liệu, báo cáo, phỏng vấn trực tiếp cán bộ công nhân viên Công ty. – Phương pháp xử lý phân tích. + Sử dụng phương pháp thống kê kinh tế: Phương pháp này chủ yếu dựa trên sự thu thập tài liệu, báo cáo, số liệu, tập hợp và thống kê số liệu đã thu thập được + Sử dụng phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh: Sử dụng các phương pháp phân tích báo cáo tài chính, để đánh giá quá trình sự dụng vốn của công ty có hiệu quả hay không? Ta thường phân tích một vài chỉ tiêu như: Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lợi trên tài sản, vòng quay hàng tồn kho,… + Sử dụng máy vi tính để tính toán và chế bản: Khi đã có đầy đủ số liệu theo yêu cầu thì ta sử dụng máy vi tính để tính toán và tiến hành phân tích, nhận xét và đưa ra kết luận 5. Kết cấu của báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận, báo cáo gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Bắc Hà Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bắc Hà Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Bắc Hà
8. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Lê Thị Thùy Linh 3 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH BẮC HÀ 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển CÔNG TY TNHH BẮC HÀ Mã số thuế: 2400102899 Địa chỉ: Số188A- 188B, đường 398, thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang Số TK: 0351000178035 Ngân hàng: Ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh Bắc Giang Hoặc TK số 43110000000223 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Giang Giấy phép kinh doanh: 2400102899 – ngày cấp: 20/08/1998 Ngày hoạt động: 04/01/1994 Email: giaybachabacgiang@gmail.com Điện thoại: 02403552999 – Fax: 02403553899 Giám đốc: NGUYỄN MINH SAO / NGUYỄN MINH SAO 1.2. Nhiệm vụ và chức năng của công ty Tổ chức sản xuất và kinh doanh các mặt hàng theo đúng ngành nghề đăng ký và mục đích thành lập công ty. Phải tiến hành xây dựng chiến lược phát triển sao cho phù hợp với nhiệm vụ và nhu cầu thị trường. Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của luật lao động, luật công đoàn. Chăm lo và không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các bộ công nhân viên trong toàn công ty. Thực hiện đúng quy chế, chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, hạch toán, các chế độ quản lý khác do các cơ quan nhà nước quy định. Chịu trách nhiệm đóng thuế, các nghĩa vụ tài chính trực tiếp cho nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật.
9. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Lê Thị Thùy Linh 4 1.3 Hệ thống tổ chức của công ty 1.3.1 Sơ đồ tổ chức Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty (Nguồn: phòng kinh doanh) 1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban  Giám đốc Là người đại diện theo pháp luật của công ty, trực tiếp điều hành quản lý toàn bộ hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ hoạt động kinh doanh,có quyền quyết định tổ chức bộ máy quản lý tại công ty đảm bảo tính gọn nhẹ mà hiệu quả. Quan hệ đối nội đối ngoại và giải quyết các công việc liên quan đến toàn thể công ty, tìm kiếm đối tác cho công ty.Khi vắng mặt giám đốc được ủy quyền cho người khác trong bộ phận của công ty và cũng chịu trách nhiệm.  Phó Giám đốc Là người trợ giúp cho giám đốc,có quyền hạn cũng gần như giám đốc, điều hành, quản lý và phân công việc cho mọi người. Phó giám đốc được ủy quyền của giám đốc giải quyết những vấn đề của công ty.Mọi hoạt động của phó giám đốc phải thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được giám đốc giao hoặc ủy PHÓ GIÁM ĐỐC THƯ KÝGIÁMĐỐC PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KINH DOANH PHÒNG VẬT TƯ
10. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh SVTH: Lê Thị Thùy Linh 5 quyền, những hoạt động phát sinh vượt ra khỏi phạm vi trên đều phải báo cáo cho giám đốc để có hướng giải quyết.  Bộ phận kế toán – Chức năng  Quản Tài chính – Kế toán cho công ty  Tư vấn cho Ban lãnh đạo công ty về lĩnh vực tài chính – Nhiệm vụ:  Thực hiện toàn bộ công việc kế toán của công ty như: Kế toán tiền mặt, kế toán TSCĐ, kế toán TGNH, kế toán chi phí, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,..  Quản lý hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty  Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm, những vấn đề liên quan đến công việc kế toán – tài chính của công ty.  Đảm bảo an toàn Tài sản của công ty về mặt giá trị  Tính toán, cân đối tài chính cho công ty nhằm đảm an toàn về mặt tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết hợp với phòng quản trị thực hiện công tác kiểm kê tài sản trong toàn công ty  Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế  Phòng kinh doanh Khai thác khách hàng, ký kết các hợp đồng, phụ trách việc hoàn thiện các công nợ cũng như các tài liệu công nợ, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng…đồng thời phối hợp với kế toán trong việc xác định chính xác công nợ của khách hàng, để có kế hoạch thu, trả nợ và khai thác tốt hơn khách hàng. Đưa ra những ý kiến đóng góp, để củng cố và nâng cao chất lượng để có những biện pháp tốt nhất để tìm kiếm khách hàng. Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng về chất lượng cũng như công dụng của vật tư hàng hoá của công ty. Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.  Thư ký – Thư ký là bộ mặt thứ hai của công ty sau giám đốc. Đó là cánh tay phải đắc lực cho giám đốc nói riêng và công ty nói chung.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0014

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *