Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác phân tích công việc, 9đ, HAY

Đề tài tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác phân tích công việc, 9đ, HAY

1. Đặt vấn đề Với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế tri thức chính là một thách thức cũng như cơ hội lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế cả nước. Hội nhập và toàn cầu hóa cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp cần phải đổi mới bản thân mình để có thể cạnh tranh với các công ty, tập đoàn nước ngoài. Một doanh nghiệp được coi là có tiềm lực mạnh khi doanh nghiệp đó hội tụ đủ các yếu tố về tài chính, kỹ thuật, dây chuyền công nghệ, thông tin liên lạc và một đội ngũ nhân viên giỏi. Nhưng để phát triển bền vững, hầu hết các doanh nghiệp đều tin rằng nguồn lực con người là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành bại của cả một tổ chức. Hay nói cách khác, để tạo nội lực phát triển, các doanh nghiệp cần phải đầu tư, chú trọng hơn nữa vào công tác quản trị nguồn nhân lực. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực liên quan đến các công việc hoạch định nhân sự, tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo và phát triển nghề nghiệp của nhân viên, đánh giá thực hiện công việc, trả công hợp lý,…Để thực hiện tốt các chức năng trên, chúng ta phải thực hiện PTCV – một trong những công cụ hữu hiệu nhất của quản trị nhân sự. Với tầm quan trọng của PTCV, trong quá trình thực tập tại Tập đoàn Truyền Thông Vàng. Bản thân tôi nhận thấy tại đây PTCV đã được thực hiện nhưng chưa thực sự được nghiên cứu và xây dựng theo một quy trình có căn cứ khoa học. Do vây PTCV chưa thực sự là công cụ hiệu quả của quản trị nhân lực tại Tập đoàn. Để đáp ứng mục tiêu phát triển của Tập đoàn Truyền Thông Vàng phấn đấu trở thành 1 trong những công ty truyền thông hàng đầu cả nước thì việc hoàn thiện hoạt động PTCV, mà cụ thể là hoàn thiện bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc là thực sự cần thiết. Vì lý do đó, tôi đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại Tập đoàn Truyền Thông Vàng” làm chuyên đề cho báo cáo thực tập của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Thông qua việc nghiên cứu về cơ sở lý luận của PTCV để thấy rõ vai trò và ý nghĩa của nó đối với công tác quản trị nguồn nhân lực trong việc quy định trách nhiệm, quyền han; kiểm tra và đánh giá công việc. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng PTCV tại Tập đoàn Truyền Thông Vàng, cụ thể là việc xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên để tìm ra những hạn chế trong công tác này và tiến hành hoàn thiện bản mô tả công việc cho một vài chức danh tại Tập đoàn Truyền Thông Vàng.
15. 2 3. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng PTCV trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Tập đoàn. Phạm vi nghiên cứu: Các phòng ban chức năng của Tập đoàn Truyền Thông Vàng (Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán). 4. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết về PTCV Nghiên cứu, tham khảo tài liệu, số liệu về tình hình PTCV qua các năm của Tập đoàn Truyền Thông Vàng. Tiến hành khảo sát và tham khảo ý kiến của các cán bộ quản lý liên quan đến tình hình PTCV tại Tập đoàn. Tham khảo tài liệu qua sách báo, giáo trình học tập trước đây, tạp chí, cũng như trên mạng Internet… Phân tích số liệu bằng phương pháp tổng hợp đi đến kết luận (khảo sát, tổng hợp, xử lý, phân tích, kết luận). 5. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài Trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay thì nguồn nhân lực là yếu tố chiến lược để các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau. Nâng cao hiệu quả làm việc là vấn đề luôn luôn tồn tại và được quan tâm nhiều trong chiến lược hoạt động của tổ chức nói riêng và xây dựng đất nước nói chung. Bằng cách làm tốt công tác PTCV thì chiến lược phát triển nguồn nhân lực sẽ có định hướng và hiệu quả hơn. Vấn đề đặt ra là khi một nhân viên mới vào công ty, tiếp xúc với môi trường hoàn toàn mới mẻ thì chúng ta phải làm như thế nào để họ có thể nắm bắt công việc một cách nhanh chóng. Vì vậy, việc xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Hy vọng với những bản mô tả công việc và tiêu chuẩn nhân viên này sẽ giúp cho công ty phần nào trong công tác quản trị con người của mình. 6. Bố cục của đề tài Đề tài gồm có 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về PTCV. Chương II: Thực trạng công tác PTCV tại Tập đoàn Truyền Thông Vàng. Chương III: Hoàn thiện công tác PTCV tại Tập đoàn Truyền Thông Vàng.
16. CHƯƠNG 1 3 KHOA KINH TẾ SVTH: NINH BÌNH NHI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.1.1 Phân tích công việc PTCV là quá trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng nhân viên cần thiết phải có để thực hiện tốt công việc. Mục đích của PTCV là để trả lời các câu hỏi sau đây: 1. Nhân viên thực hiện những công tác gì? 2. Khi nào công việc được hoàn tất? 3. Công việc được thực hiện ở đâu? 4. Công nhân làm công việc đó như thế nào? 5. Tại sao phải thực hiện công việc đó? 6. Để thực hiện công việc đó cần phải hội đủ những tiêu chuẩn, trình độ nào? Khi PTCV cần xây dựng được hai tài liệu cơ bản là bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên. 1.1.2 Bản mô tả công việc Bản mô tả công việc là văn bản liệt kê các chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ trong công việc, các điều kiện làm việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát và các tiêu chuẩn cần đạt được khi thực hiện công việc. Bản mô tả công việc giúp chúng ta hiểu được nội dung, yêu cầu của công việc và hiểu được quyền hạn, trách nhiệm khi thực hiện công việc. 1.1.3 Bản tiêu chuẩn nhân viên Bản tiêu chuẩn nhân viên là tài liệu trình bày các thông tin liên quan đến kinh nghiệm công tác, trình độ chuyên môn, kỹ năng, khả năng, kiến thức, các đặc điểm phẩm chất cá nhân cần thiết và những yêu cầu đặc biệt mà một cá nhân cần có để hoàn thành một công việc nhất định.
17. CHƯƠNG 1 4 KHOA KINH TẾ SVTH: NINH BÌNH NHI 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 1.2.1 Những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc Để có thể viết được bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên thì trong quá trình PTCV, cần thu thập các thông tin sau: 1.2.1.1 Về công việc Các yếu tố về điều kiện làm việc: tổ chức hoạt động của doanh nghiệp; chế độ lương bổng, khen thưởng; điều kiện vệ sinh – an toàn lao động; những rủi ro khó tránh,… Các hoạt động thực tế của nhân viên: phương pháp làm việc; các mối quan hệ trong thực hiện công việc; cách thức làm việc với khách hàng; cách thức thu thập, xử lí các loại số liệu; cách thức làm việc với các loại máy móc, trang bị kỹ thuật. Thông tin về các loại máy móc, thiết bị kỹ thuật cần thiết: số lượng, quy trình kỹ thuật, cách sử dụng,… Tiêu chuẩn về kết quả thực hiện công việc. 1.2.1.2 Về người thực hiện công việc Trình độ học vấn, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần cho công việc. Tuổi đời, ngoại hình, sức khỏe. Phẩm chất đạo đức cá nhân. Tiêu chuẩn hành vi khi thực hiện công việc. 1.2.2 Trình tự thực hiện phân tích công việc Nội dung, trình tự thực hiện PTCV thường không giống nhau trong các doanh nghiệp. Theo Gary Dressler, quá trình thực hiện PTCV thường được tiến hành theo 6 bước sau đây1 : Bước 1: Xác định mục đích PTCV và mục đích sử dụng thông tin phân tích công việc. Cần phải xác định được mục đích sử dụng thông tin, chúng ta mới ấn định các phương pháp thu thập thông tin. Bước 2: Thu thập các thông tin cơ bản có sẵn trên cơ sở của các sơ đồ tổ chức, sơ đồ tiến trình công việc (process charts) và bản mô tả công việc hiện có. Sơ đồ tổ chức cho ta biết công việc này có liên hệ với các công việc khác như thế nào, chức vụ và tuyến quyền hạn. Sơ đồ tiến trình công việc giúp nhà phân tích hiểu rõ 1 Gary Dressler, Personnel Management (Virginia: Reston Publishing Company, Inc.,1984), p. 77-78

 

MÃ TÀI LIỆU: 0647

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *