Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tào tốt nghiệp Kế Toán / Đề tài: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9, HAY, 9đ

Đề tài: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9, HAY, 9đ

LỜI MỞ ĐẦU Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, sự phát triển của nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, phúc lợi xã hội ngày càng lớn, các công trình xây dựng ngày càng hiện đại. Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp kinh doanh tất cả các nghành nghề đều phải đổi mới, chấn chỉnh bộ máy quản lý, cán bộ nghiệp vụ công trình ngày càng cao. Tronghoạt động xây dựng, mọi công trình đều được cấu thành từ nguyên vật liệu, nó là yếu tố không thể thiếu trongquá trìnhthi công. Trongquá trình thi côngnóichung đềucó mục tiêu là làm thế nào đểtiết kiệm chi chí, thu lợi nhuận cao nhất. Để thực hiện mục tiêu trên đòi hỏi công tác kế toán nguyên vật liệu phải chặt chẽ, khoa học. Đây là công việc quan trọng để quản lí, dự trữ cung cấp kịp thời cho thi công công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư. Điều này Giúp cho doanh nghiệp có cơ sở tồn tại, phát triển và đạt lợi nhuận tối đa. Qua tình hình thực tế tìm hiểu tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9- Chi nhánh Tổng công ty 319-BQP , em thấy được tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu. Do đó, em đã chọn đề tài: “Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP ” để làm luận văn tốt nghiệp của mình. 1. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 319 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP nhằm đưa ra những ưu điểm và nhược điểm còn tồn tại trong tổ chức kế toán tại công ty. Đồng thời, đề ra các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh công ty 319 – BQP nhằm giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sản xuất kịp thời và mang lại hiệu quả cao.
8. Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp SV: Đường Thị Nguyệt Lớp: CQ48/21.20 2 2. Phương pháp nghiên cứu Xuất phát từ những nguyên lý chung đồng thời vận dụng các phương pháp như : phương phân tích, phương pháp điều tra, phương pháp tổng hợp, thống kê. Ngoài ra, còn sử dụng một số phương pháp đặc thù như: phương pháp lựa chọn, phương pháp phỏng vấn. 3. Phạm vi nghiên cứu Các số liệu và tình hình tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP trong thời gian từ ngày 3/2/2014 đến ngày 22/5/2014. 4. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn tốt nghiệp của em gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP Chương 3: Một số ý kiến đề xuấtnhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP Để hoàn thành được bài luận văn tốt nghiệp cuối khóa của mình ngoài sự cố gắng tìm hiểu của bản thân, em cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chịphòng kế toán của Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP, và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Mạnh Thiều. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày tháng 03 năm 2014 Sinh viên
9. Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp SV: Đường Thị Nguyệt Lớp: CQ48/21.20 3 Đường Thị Nguyệt
10. Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp SV: Đường Thị Nguyệt Lớp: CQ48/21.20 4 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp 1.1.1 Khái niệm Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động chủ yếu để cấu thành nên thực thể sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất và là một trong ba chi phí cơ bản quan trọng để tính giá thành sản phẩm (theo khoản mục). Giảm chi phí nguyên vật liệu cả về mức tiêu hao lẫn đơn giá sẽ có tác động không nhỏ tới giá thành công trình hoàn thành. Nói cách khác, có giảm được chi phí nguyên vật liệu mới giảm được chi phí sản xuất kinh doanh, từ đó hạ giá thành công trình mà không làm thay đổi chất lượng công trình. Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố không thể thiếu được trong quá trình sản xuất. Dưới hình thái hiện vật, nguyên vật liệu biểu hiện là một bộ phận quan trọng của tài sản ngắn hạn, còn dưới hình thái giá trị nguyên vật liệu biểu hiện là vốn lưu động trong doanh nghiệp, đặc biệt là vốn dự trữ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Do vậy quản lý nguyên vật liệu chính là quản lý vốn kinh doanh và tài sản của doanh nghiệp. Tổ chức quản lý và sử dụng tốt, hợp lý nguyên vật liệu là rất cầnthiết đốivới bấtkỳ doanhnghiệp nào đặc biệt là đốivới doanh nghiệp xây lắp nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành bình thường. 1.1.2. Đặc điểm Nguyên vật liệu trong ngành xây lắp hết sức đa dạng và phong phú về chủng loại, phức tạp về kỹ thuật; mỗi loại lại có những vai trò, công dụng và tính năng lý hóa riêng. Đặc biệt, nguyên vật liệu là một trong 3 yếu tố cơ bản
11. Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp SV: Đường Thị Nguyệt Lớp: CQ48/21.20 5 của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực hành sản phẩm do đó nguyên vật liệu có những đặc điểm khác so với các loại tài sản khác : Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và toàn bộ giá trị nguyên vật liệu được chuyển hết một lần vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu bị biến dạng hoặc bị tiêu hao hoàn toàn. Nguyên vật liệu chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị của sản phẩm. Nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 1.1.3 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu đối với doanh nghiệp xây lắp Việc quản lý nguyên vật liệu khoa học và hiệu quả là một đòi hỏi cấp bách và không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp xây lắp nào. Để quá trình thi công xây lắp được tiến hành liên tục, thường xuyên phải đảm bảo cho nó các loại nguyên vật liệu đủ về số lượng, kịp về thời gian, đúng quy cách, phẩm chất. Mặt khác, mỗi loại sản phẩm hoàn thành sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau, nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà giá cả thì luôn biến động. Vì vậy các doanh nghiệp xây lắp cần thiết phải tổ chức tốt việc quản lý hạch toán một cáchchặtchẽở tất cả các khâu từ khâu thu mua, vận chuyển, bảo quản, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu nhằm mục đích tiết kiệm, ngăn ngừa mất mát, tránh lãng phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ta có thể xem xét quản lý nguyên vật liệu trên các khía cạnh sau : *Khâuthumua: Đòi hỏi phải quản lý về khối lượng, chất lượng, quy cách, chủngloại, giá mua và chiphí thumua cũngnhư kế hoạchmuatheo đúngtiến độ, thời gian phù hợp với kế hoạch thi công công trình của doanh nghiệp.
12. Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp SV: Đường Thị Nguyệt Lớp: CQ48/21.20 6 *Khâubảoquản:Tổ chứctốt các kho chứa, bến bãi đồng thời trang bị đầy đủcác phươngtiện, thực hiện tốtchếđộ bảoquảnđúng với yêu cầu của từng loại nguyên vật liệu, đảm bảo cho nguyên vật liệu không bị hư hỏng, mất mát. *Khâu dự trữ: Doanh nghiệp xây lắp cần phải xác định được định mức dự trữ tối đa, tối thiểu theo từng loại nguyên vật liệu để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được diễn ra bình thường, không bị gián đoạn do việc cung ứng cũng như tránh tình trạng ứ đọng hoặc khan hiếm nguyên vật liệu ảnh hưởng đến tốc độ chu chuyển vốn và tiến độ thi công các công trình. *Khâu sử dụng: Đòi hỏi phải thực hiện việc sử dụng tiết kiệm, hợp lý trên cơ sở định mức dự toán chi phí nguyên vật liệu nhằm hạ thấp mức tiêu hao nguyên vật liệu trong giá thành sản phẩm, tăng thu nhập, tích lũy cho doanh nghiệp, do vậy khâu này cần tổ chức tốt việc ghi chép phản ánh tình hình xuất dùng và sử dụng nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất kinh doanh. Một yêu cầu nữa đặt ra là phải quản lý nguyên vật liệu xuất dùng theo từng đối tượng như hạng mục công trình hay công trình.

MÃ TÀI LIỆU: 6479

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ZALO 0932091562