Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty thương mại Đông Á

Đề tài: Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty thương mại Đông Á

LỜI MỞ ĐẦU Thuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của nhà nƣớc, là một vấn đề hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia nào trên thê giới. Thuế trở thành công cụ chủ yếu của Nhà nƣớc trong quản lý và điều tiết vĩ mô, thúc đẩy sản xuất phất triểm, mở rộng lƣu thông hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế. Thuế là nguồn thu chủ yếu cho NSNN, thiết lập công bằng xã hội, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cƣ. Vì vậy nghiên cứu vấn đề thuế là rất cần thiết. Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế nƣớc ta đang từng bƣớc hội nhập với nền kinh tế thế giới, Nhà nƣớc ta cũng có những thay đổi về chính sách kinh tế vĩ mô nhƣ chính sách thuế, chế độ kế toán. Kế toán với chức năng giúp chủ doanh nghiệp trong công tác tổ chức kế toán, thông kê nhằm cung cấp những thông tin về hoạt động kinh tê – tài chính của doanh nghiệp một cách đầy đủ kịp thời. Kế toán thuế là công cụ quẩn lý và điều hành nền kinh tế, nó có vai trò hết sức quan trọng đối với Nhà nƣớc nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề này em đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán thuế TNDN tại công ty TNHH Thƣơng Mại Đông Á” để làm đề tài khóa luận của mình. Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài bao gồm: Phần I: Lý luận chung về thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế TNDN. Phần II: Thực trạng công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thƣơng Mại Đông Á. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thƣơng Mại Đông Á. Trong quá trình thực tập em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị tại Công ty, và sự hƣớng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo ThS. Đồng Thị Nga đã giúp em hoàn thiện đề tài này. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhƣng bài viết của em không tránh khỏi những thiếu xót do còn nhiều bỡ ngỡ. Em rất mong nhận đƣợc sự góp ý chân tình của các thầy giáo, cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn !
16. Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Đoàn Thị Thu Huyền – QT1202K 2 CHƢƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1. Lý luận chung về thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp. – Thuế thu nhập là một loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập thực tế của các tổ chức và cá nhân. Thuế thu nhập gồm: thuế TNDN, thuế TNCN. – Thuế TNDN là thuế trực thu đánh vào thu nhập chịu thuế của cở sở, sản xuất kinh doanh trong kỳ. 1.1.2. Đặc điểm của thuế TNDN. – Thuế TNDN là sắc thuế trực thu nên nó mang đầy đủ những ƣu nhƣợc điểm của sắc thuế này, thƣờng mang tính lũy tiến, đảm bảo công bằng trong điều tiết, góp phần đảm bảo công bằng xã hội. – Tuy là một sắc thuế trực thu song thuế TNDN không gây phản ứng mạnh mẽ cho đối tƣợng nộp thuế nhƣ thuế thu nhập cá nhân, vì nó mơ hồ đối với ngƣời chịu thuế. – Thuế TNDN đánh vào thu nhập chịu thuế của cơ sở SX, KD bởi vậy mức động viên của NSNN đối với loại thuế này phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả kinh doanh cũng nhƣ quy mô lợi nhuận của doanh nghiệp. 1.1.3. Vai trò của thuế TNDN. – Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng để Nhà nƣớc thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội. Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng ở nƣớc ta, tất cả các thành phần kinh tế đều có quyền tự do kinh doanh và bình đằng trên cơ sở pháp luật. Các doanh nghiệp với lực lƣợng lao động có tay nghề cao, năng lực tài chính mạnh thì doanh nghiệp đó sẽ có ƣu thế và có cơ hội để nhận đƣợc thu nhập cao; ngƣợc lại các doanh nghiệp với năng lực tài chính, lực lƣợng lao động bị hạn chế sẽ nhận đƣợc thu nhập thấp, thậm chí không có thu nhập. Ðể hạn chế nhƣợc điểm đó, Nhà nƣớc sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp làm công cụ điều tiết thu nhập của các chủ thể có thu nhập cao, đảm bảo yêu cầu

MÃ TÀI LIỆU:3534

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *