Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh công ty Đông Thiên Phú, HAY

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh đóng vai trò vô cùng quan trọng và được coi là động lực của sự phát triển của mỗi DN nói riêng của nền kinh tế nói chung. Cạnh tranh là động lực thúc đẩy sự phát triển của mọi thành phần kinh tế, góp phần xóa bỏ những độc quyền, bất hợp lý, bất bình đẳng trong kinh doanh. Kết quả của quá trình cạnh tranh sẽ quyết định DN nào tiếp tục tồn tại và phát triển còn DN nào sẽ bị phá sản và giải thể. Do đó, vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của DN đã trở thành một vấn đề quan trọng mà bất cứ DN nào cũng phải quan tâm. Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú là một DN hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng hoàn thiện khá thành công trên thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Doanh thu và số lượng nhân viên của công ty không ngừng tăng lên theo các năm. Tuy nhiên, trên thị trường đang ngày càng xuất hiện nhiều những DN cạnh tranh với DN Đông Thiên Phú. Do đó việc nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh là vô cùng cần thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài  Nghiên cứu những vấn đề lý luận về cạnh tranh nói chung và cạnh tranh trong ngành xây dựng – kinh doanh bất động sản nói riêng.  Đánh giá và phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú.  Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Môi trường kinh doanh của ngành xây dựng – kinh doanh bất động sản Việt Nam và các đối thủ cạnh tranh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú. Phạm vi nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú giai đoạn 2012 – 2014, đồng thời mô tả thực tế việc cạnh tranh kinh doanh bất động sản trên thị trường nội địa của Công ty cổ phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú với các đối thủ cạnh tranh. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài nghiên cứu này, tác giả sử dụng một số phương pháp thống, kê, so sánh, phân tích trên cơ sở tài liệu:
12. Phần lý thuyết: Tham khảo các tài liệu thứ cấp (sách, giáo trình, đề tài nghiên cứu…) về lý thuyết cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh v..v., để từ đó đúc kết được phần cơ sở lý luận. Phần đánh giá môi trường cạnh tranh dựa vào nguồn thông tin thứ cấp (số liệu, báo cáo của công ty …) và sơ cấp (số liệu, báo cáo của ngành…). Thông tin thứ cấp gồm các thông tin từ các báo cáo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú, các tạp chí ngành xây dựng, các nguồn từ tổng cục thống kê, bộ xây dựng và từ internet. 5. Kết cấu đề tài Khóa luận được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và sự cần thiết của nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN. Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú. Thang Long University Library
13. 1 CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DN 1.1. Một số vấn đề cơ bản về cạnh tranh Nền kinh tế thị trường được xem là mô hình kinh tế năng động nhất trong tất cả các mô hình kinh tế, nền kinh tế thị trường mang lại nhiều thành tựu kinh tế góp phần đáng kể cho sự phát triển văn minh nhân loại. Kinh tế thị trường vận động dưới sự tác động tổng hợp của các quy luật kinh tế khách quan, trong đó phải nói đến quy luật cạnh tranh, quy luật cung – cầu, quy luật giá trị. Trong đó, quy luật cạnh tranh đòi hỏi các DN phải tự thích nghi với những vận động, biến đổi của nền kinh tế để tồn tại và phát triển. Cạnh tranh đã, đang và sẽ là vấn đề được nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm nghiên cứu cả trên phương diện lý luận và trong thực tiễn xã hội, nhằm tìm ra và vận dụng ngày càng hiệu quả quy luật này phục vụ cho sự phát triển của mỗi DN và mỗi quốc gia. 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh Cạnh tranh nói chung, cạnh tranh trong kinh tế nói riêng là một khái niệm có nhiều cách hiểu khác nhau. Khái niệm này được sử dụng cho cả phạm vi DN, phạm vi ngành, phạm vi quốc gia hoặc phạm vi khu vực liên quốc gia… điều này chỉ khác nhau ở chỗ mục tiêu được đặt ra ở chỗ quy mô DN hay ở quốc gia mà thôi. Trong khi đối với một DN mục tiêu chủ yếu là tồn tại và tìm kiếm lợi nhuận trên cơ sở cạnh tranh quốc gia hay quốc tế, thì đối với một quốc gia mục tiêu là nâng cao mức sống và phúc lợi cho nhân dân vv.. Theo Từ điển kinh doanh (xuất bản năm 1992 ở Anh) thì cạnh tranh trong cơ chế thị trường được định nghĩa là “Sự ganh đua, sự kình địch giữa các nhà kinh doanh nhằm giành tài nguyên sản xuất cùng một loại hàng hoá về phía mình”. Hai nhà kinh tế học Mỹ P.A Samuelson và W.D.Nordhaus trong cuốn Kinh tế học (xuất bản lần thứ 12) cho rằng: Cạnh tranh (Competition) là sự kình địch giữa các DN cạnh tranh với nhau để dành khách hàng hoặc thị trường. Hai tác giả này cho cạnh tranh đồng nghĩa với cạnh tranh hoàn hảo (Perfect Competition). Ba tác giả Mỹ khác là D.Begg, S. Fischer và R. Dornbusch cũng cho cạnh tranh là cạnh tranh hoàn hảo, các tác giả này viết: Một cạnh tranh hoàn hảo, là ngành trong đó mọi người đều tin rằng hành động của họ không gây ảnh hưởng tới giá cả thị trường, phải có nhiều người bán và nhiều người mua.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7156

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *